Finanssocionomen

Now the real rally starts!! Watch Out

Lång
Finanssocionomen Uppdaterad   
BINANCE:YFIUSDT   YFI / TetherUS
This rally of YFI seems to heading towaard 60k and The sister version YFII should be atleast 25 procent av YFI price, thats 15k from todays 6k. There are some huge gains, watch out and be carefull bcoz No one know whats coming in crypto space! You can lose all your investments!


Not a financial advice! Do your own thing!
Handel aktiv
Handel aktiv

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.