GurraL

ZAPTEC Cup and handle

Lång
OSL:ZAP   ZAPTEC ASA
Zaptec ser ut att bilda en cup and handle formation som skulle ge targets upp mot 100 NOK . Den har gjort en cup formation och sen en handle i form av en flagga. Denna flagga har nu brutits upp och jag tror det kan finnas bra med procent att tjäna på eventuell entry.
Optimala entrys tycker jag är vid eventuella flaggor. Tillämpa en vettig stopploss under din entrys flaggas botten ifall denna trade verkar interessant
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.