zyxilon

Köpzon 56-53

Lång
OSL:ZAP   ZAPTEC AS
Sålde på 68 och inväntar nu köpzonen 56-53 som bör infalla runt ca 15 februari. Strategin är att där långa upp till ca 100 kr i mars/april.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.