OSL:ZAP   ZAPTEC AS
stor potencial att prisen skjuts up (to the moon hahah brukade alla säga 2020/21) men det tar tid, tolamod krävs, när en gång vi passerar allt fed möte tapering etc då ser det ljus ut för denna aktier

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.