OSL:ZAP   ZAPTEC ASA
stor potencial att prisen skjuts up (to the moon hahah brukade alla säga 2020/21) men det tar tid, tolamod krävs, när en gång vi passerar allt fed möte tapering etc då ser det ljus ut för denna aktier

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.