Fugista

Zaptec 4h TA

Lång
OSL:ZAP   ZAPTEC ASA
Vi kan identifera med hjälp av eliot wave att rekylvåg C bör vara avslutad. Efter avslutad rekylvåg C påbörjar man en impulsfas (12345). Vi har RSI på runt 40 snaret vilket är värden vi ofta har vänt vid. Jag vill se att vi bryter EMA25 & ett momentumskifte i MACD innan påfyllning

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.