zyxilon

Möjlig våg 3 mot hundringen?

Lång
zyxilon Pro Uppdaterad   
OSL:ZAP   ZAPTEC ASA
....as headline says ;)
Högre bottnar sedan i juli. Poppas 70 spänn är möjligheterna goda att nå hundringen vid månadskiftet jan/feb
Kommentera:
Tycker att det börjar osa 83 kr. Knäcks 70 kr går det fort och det borde infalla senast under nästa vecka då ca 3/4 av rätvinkliga triangeln är uppfylld.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.