zyxilon

Möjlig våg 3 mot hundringen?

Lång
OSL:ZAP   ZAPTEC AS
....as headline says ;)
Högre bottnar sedan i juli. Poppas 70 spänn är möjligheterna goda att nå hundringen vid månadskiftet jan/feb
Kommentera: Tycker att det börjar osa 83 kr. Knäcks 70 kr går det fort och det borde infalla senast under nästa vecka då ca 3/4 av rätvinkliga triangeln är uppfylld.