UnknownUnicorn29767695

Zaptec - Stor uppsida efter brott i konsolidering

Lång
OSL:ZAP   ZAPTEC ASA
Vi fick en reaktion upp från den zon jag ritat dit sedan tidigare på 15% till nuvarande kurs. I zonen har vi sedermera sett en dubbelbotten samtidigt som indikatorerna börjar visa köpsignaler.

Zonen på 48-52kr fungerar just nu som motstånd och för att se fortsatt uppgång krävs det att vi etablerar oss över 52kr. För nu är jag mer negativ än positiv då vi efter att ha kommit upp i zonen igår fick en del säljtryck. Primärt ser jag därför att vi konsoliderar mellan 41 kr och 52 kr. Kommer vi däremot ner igen mot 41 kr ser jag det som underbara köplägen - mycket baserat på det starka köptrycket som kommit till just där. Inte säkert att vi ser så låga nivåer igen och då vill jag istället se att vi på måndag stänger mellan 48-52 kr!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.