WolfofFalkenberg

Zaptec symmetrisk triangel(Bullish)

WolfofFalkenberg Uppdaterad   
OSL:ZAP   ZAPTEC ASA
Jag ser att Zaptec befinner sig i en symmetrisk triangel. Trodde det blev utbrott 4 maj men visade sig vara ett falskt utbrott i samband med en nyhet om förärv. Triangeln skulle kunna vara mer förlängd än den är i analysen, därför håller jag koll på ett klart utbrott. Dessutom ser vi en början av avsmalnande i bollingerna och om det fortsätter ger det bra förutsättningar för en våg 1. Min target ligger dock på våg 2 då vi har ett gap att fylla. Har jag fel i min analys finns det risk för nedåtbrott, därför sätter jag en stop under den symmetriska triangeln.
Trade stängt: Stopp nått
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.