zyxilon

Våg 1

Lång
zyxilon Pro Uppdaterad   
OSL:ZAP   ZAPTEC ASA
upp till 60 - 62 ish
Kommentera: glädjeskutt till 66-69 tack vare asien. möjlighet att lätta innehav för den som vill, innan våg 2 mot 55
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.