Boomstonks69

Zaplox som flugit under radarn är på väg att välja riktning

OMXSTO:ZAPLOX   ZAPLOX AB
Vad jag menar med att Zaplox flugit under radarn är att det inte varit så mycket prat på diverse facebookgrupper och andra forum.

Zaplox har sedan den kortsiktiga rushen juni förra året letat sig ner tillbaka till stödet på ca 0.41 där den haft en riktigt "dogfight" sedan oktober.
Till slut orkade den inte med mer och gav sig neråt för att testa golvet istället i den horisontella kanalen och har hållit sig stadigt där i 3-4 veckor och bildat nytt stöd.

Men under den här tiden börjar det hända grejer, den 7 april blir Zaplox företrädesemission tecknad till cirka 117%, kursen håller sig kvar/fortsätter flyga under radarn och det dröjer tills den 15e april då ett pressmeddelande om att Zaplox partnerskap med Agilysys etablerar sig i Europa och nya kundavtal tecknas i USA som kursen får sig ett glädjeskutt och bryter upp genom medelvärdet på den horisontella kanalen med råge - Köpsinal

Enligt mig så tror jag att jag hittat en ny positiv trendkanal tidigt då den testar taket på den horisontella kanalen, testar medelvärdet i kanalen och vänder upp igen.

Så nu i närtid händer något spännade, Zaplox aktiekurs är på väg att ge en eller en annan signal eller kanske med flera stycken som visar i vilken framtida riktning kursen kommer att ta, vi börjar med det tråkigaste...

Den kan forsätta att gå horisontellt vilket skulle vara neutral enligt mig då det nu finns ett stöd vid medelvärdet i den horisontella kanalen som hållt sig i 9 handelsdagar, tar den sig dock ner under medelvärdet efter detta blir det dock dubbla säljsignaler så den och går ner genom golvet på en fallande triangel.

Den kan gå horisontellt för att till slut bryta taket på den fallande triangeln vilket ger köpsignal för att testa taket igen i den horisontella kanalen och utlysa en till köpsignal.

Det mest positiva skulle vara om den följer den nya positiva trenden, bryter taket i den fallande triangeln och bryter taket i den horisontella kanalen, 2 köpsignaler som kan ge aktien skjuts att testa taket på den positiva trenden vilket kan utlysa en tredje köpsignal på kort tid.

Tar aktien den mest positiva riktningen, får 3 köpsignaler på kort tid så är det dags att testa det motståndet på 1kr
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.