OMXSTO:ZAZZ_B   ZAZZ ENERGY OF SWEDEN AB SER. B
Ser större uppsida för Zazz Energy, RSI översålda nivåer på dagsgrafen.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.