OMXSTO:ZIGN   ZIGNSEC AB
Zignsec står vid en viktig nivå.

Aktien bjöd idag på Gap-close på 19,85kr, något som jag personligen har tittat efter.

Rent strukturmässigt har aktien byggt higher lows och higher highs under en lång period. Som alltid på börsen gillar jag att identifiera tydliga mönster.

För att detta mönster ska fortsätta krävs det aktien vänder om kring dessa nivåer, för att inte bryta strukturen.

En higher high skulle innebära rejält med uppsida för aktien.

Dock har vi en hel del osäkerhet kring aktien. Vi kan också skåda en potentiell Head and Shoulder formation i aktien som givetvis är bearish om nacklinjen skulle brytas.

Bolaget kommer med sin rapport den 25:e November och historiskt har vi sett att bolaget växer omsättningen med ett snitt om 100% YoY. I och med det senaste förvärvet av Web Shield, som ensamma omsätter 50 MSEK, tror jag att Zignsec kommer stå inför en uppvärdering när siffrorna från bolagen konsolideras i rapporten.

Vad jag tittar efter i Zignsec:
Att nuvarande botten respekteras och att vi kan bryta den fallande trenden som har bildats sedan toppen den 18:e Oktober. Det skulle i min mening bädda för mer uppsida.

Tills att det sker är jag neutral i aktien.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.