Linus3230

Zignsec - 80% uppsida?

Lång
OMXSTO:ZIGN   ZIGNSEC AB
Verka som att vi fyllt vår demand på 3M och har fått en ny weekly supply på 13-14 SEK . Detta blir därmed min målkurs för swingen. 7-9 SEK anser jag vara en bra påfyllningszon , finns risk till lite mer nedgång på kortare sikt men på månads vyn ser det mycket bra ut. Röda linjer är motstånd där jag förväntar mig en mindre fight emellan säljare och köpare innan vi når målkursen.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.