OMXSTO:ZIGN   ZIGNSEC AB
Här har jag gjort en elliot wave analys av zignsec. Fundamentalt har vi massor med nyheter om jag tolkade rapporten bra.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.