Felicia52

ZIGNSEC på bra stödnivå

OMXSTO:ZIGN   ZIGNSEC AB
Priset har vänt här många gånger tidigare, bra stödnivå på 61.8 fib.
Låg omsättning i aktien just nu.. Men när aktien bryter trendtaket finns det fin uppsida. Säkerhet på nätet är framtiden.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.