roslund

Zignzec

Lång
OMXSTO:ZIGN   ZIGNSEC AB
Håller sig börsklimatet stabilt så kan vi se högre kurser inom kort, ritat ut viktiga nivåer.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.