WolfofFalkenberg

Zignsec våg 5

Lång
OMXSTO:ZIGN   ZIGNSEC AB
Zignsec har nyligen brutit upp ur en väldigt stor triangelformation. Denna formationen färdigställs då kursen rör sig upp till höjden av formationen adderat till nivån av utbrottet. Den gula vertikala linjen på bilden representerar höjden av formationen.

Efter utbrottet fick vi en fin våg ett. Sedan en väldigt liten våg 2. Detta signalerar oftast en större våg fyra vilket vi också fick efter våg 3. Ska en vågteori stämma ska ej våg fyra vara lägre än toppen av våg 1 vilket det inte är. Dock ligger slutet av våg fyra nu perfekt på toppen av våg ett vilket så är ett väldigt starkt stöd enligt mig. Bryts detta stöd blir jag dock Bearish . En annan viktig och stark nivå är 28kr per aktie vilket har agerat som motstånd på våg 3 och vilket var ath på toppen av triangelformationen. Därför sätter jag min första target där. Andra target är alltså 32kr vid det röda strecket.

Som sagt kan detta vända vilket gör att impulsvågen inte stämmer. Isåfall tror jag det är en Abc uppåt och sedan en abc neråt. Isåfall skulle vi nyss påbörjat C vilket leder till fortsatt fall. Därför kommer jag inte ta position ännu. Utan vänta på utbrott.
Kommentera: Ser ett annat troligare scenario
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.