DennisSahlstromTrader

ZOOM (ZM) en bra investering nu?

Lång
NASDAQ:ZM   Zoom Video Communications, Inc.
Zoom (ZM) har haft ett fantastiskt år i och med att många tagit sina företag och möten online. Deras förtjänst har ökat kraftigt och de är ett av dem ledande företagen på marknaden.

Jag köper in mig en första gång med vår VCA strategi. Om den skulle gå ner ytterligare blir det ett andra köp. Jag siktar på att tjäna 15% :)

Kom ihåg att göra din egen analys!

Tycker du Zoom är en bra investering?
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.