DennisSahlstromTrader

ZOOM (ZM) en bra investering nu?

Lång
NASDAQ:ZM   Zoom Video Communications, Inc
Zoom (ZM) har haft ett fantastiskt år i och med att många tagit sina företag och möten online. Deras förtjänst har ökat kraftigt och de är ett av dem ledande företagen på marknaden.

Jag köper in mig en första gång med vår VCA strategi. Om den skulle gå ner ytterligare blir det ett andra köp. Jag siktar på att tjäna 15% :)

Kom ihåg att göra din egen analys!

Tycker du Zoom är en bra investering?
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.