Stocklund_

Swing i zordix!

Lång
NGM:ZORDIX.B   None
Jag tycker att zordix ser ut att vara en bra swing trade i detta läge. Aktien har precis studsat på det tydliga trendgolvet och som förut när den har studsat där så har den ju också stigit, vilket jag tror kommer ske igen . Gör din egen analys och se efter.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.