KalleZen

ZS1! Soyabönor Daily

Lång
CBOT:ZS1!   Sojabönor terminer
Gjorde tidigare en idé basserad på weekly candles och lägger nu ut en pris/volymanalys i det kortare perspektivet. Klassisk Wyckoff by the book med positiv divergens i OBV-indikatorn. Bedömer att det som stor sannolikhet att priset kommer dra sig tillbaka mot VAL och VAH och det backas även upp med vågräkning med våg 1 från potentiell Spring . Stoppen ligger under förra low.

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.