KalleZen

ZS1! Soyabönor Daily

Lång
CBOT:ZS1!   Sojabönor terminer
Gjorde tidigare en idé basserad på weekly candles och lägger nu ut en pris/volymanalys i det kortare perspektivet. Klassisk Wyckoff by the book med positiv divergens i OBV-indikatorn. Bedömer att det som stor sannolikhet att priset kommer dra sig tillbaka mot VAL och VAH och det backas även upp med vågräkning med våg 1 från potentiell Spring. Stoppen ligger under förra low.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.