freddysandin

Vad tror ni om swipen inför veckan?

OMXSTO:ZWIPE   ZWIPE AS
Min tekniska analys visar både en lång trend man en eventuell ny trend.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.