koshan211

Jag påstår att det pågår en rekyl våg 2 i ZWIPE just nu. (LÅNG)

Lång
OMXSTO:ZWIPE   ZWIPE AS
Tjena! som ni kan se så är en hel 12345ABC section klar och vi har redan börjat med en ny--> jag tror att ZWIPE befinner sig (enligt min vågräkning) i sin våg 2 Konsolidering och laddar upp inför våg 3, som jag optimistiskt sätt tror kan ta oss till 30 kr mot slutet av året eller på början av 2021. Det passar också in i det fundamentala då ZWIPES VD har meddelat att det är då (2021) man kommer börja lansera korten med en meningsfull volym. (OBS konsolideringen är ej ännu klar, Stödet runt 17,5- 17,6 verkar vara starkt och där förväntar jag mig att kursen håller sig tills den vänder om den ej gör det kommer 30kr målet ej gälla, utan fibb 1,6 av den nya bottnet på konsolideringen kommer istället vara det nya målet)

RSI samt STOCH är båda på en nivå där man har sett kursen vända många gånger


Varför 30 kr ?
då jag påstår att Kursen är på sin andra våg så är det högre sannolikt att den 3 vågen som jag påstår vara den nästa kommer vara fibb 1.6 av våg 2.

MÖJLIGA FELKÄLLOR
Det som jag har skrivit som ABC kan vara en Stor A våg, --> Våg 1 skulle vara vÅg B --> Våg 2 som vi ser nu skulle vara våg C. Däremot så tror jag fortfarande att niveårna runt 17,5-17,6 kommer hålla oss även om denna möjliga felkälla skulle vara sann.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.