Stocklund_

Snart köpläge i ZWIPE

OMXSTO:ZWIPE   ZWIPE AS
Ny analys i ZWIPE då jag anser att aktien är på väg att göra en gapclose. I det stora hela så är aktien i en upptrend och en liten dipp såhär är ingen fara utan tror som sagt att den bara ska göra en gapclose och sedan gå mott nytt ATH. Så bevaka Zwipe under kommande veckor och se hur den agerar.

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.