Bitcoin (Kryptovaluta)

Utbildning och forskning

Bitcoin (Kryptovaluta)

Bitcoin (BTC) är den första decentraliserade digitala valutan och den skapades 2009. Den uppfanns av Satoshi Nakamoto baserad på öppen källkodsprogramvara och gör det möjligt för användare att göra peer-to-peer-transaktioner via Internet som är inspelade i en decentraliserad offentlig bok. Bitcoin har det överlägset högsta marknadsvärdet av alla kryptovalutor, 19 gånger större än den därpå följandeEthereum. Antalet enheter är begränsat till 21 miljoner, varav 16 miljoner är tillgängliga. Taket säkerställer att inflationen inte minskar deras värde.
 
När användare tilldelar datorprocessorkraft till Bitcoin mining belönas de med transaktionsavgifter och nyskapade mynt. Enheter kan köpas eller säljas mot andra kryptovalutor eller mot platta valutor som USD eller EUR vid många börser, som fungerar som fysiska valutaväxlingar. Enheter kan också sparas eller erhållas i utbyte mot varor eller tjänster. TradingView, till exempel accepterar Bitcoin för årliga planbetalningar, som ett av många företag som tillåter sina onlineprodukter eller tjänster att köpas med Bitcoin.