Förutsägelser och analys

Råvaror

Råvaror är viktiga material av generellt likformig kvalitet, utan differentierande och marknadsförbara egenskaper som ligger till grund för den globala ekonomin och handlas i stora mängder på flera marknader utifrån pris. Råvaror är en tillgångsklass i sig med en låg korrelation till aktier och obligationer och finns i flera former. Det finns mjuka råvarorna som odlas, såsom Coffee, Cotton, Sugar and Wheat.

Det finns hårda råvaror som bryts eller extraheras, till exempel Oil, Gas, Copper and Gold Deras pris påverkas av globala ekonomiska uppgångar och nedgångar, genom framsteg inom teknik och av oförutsedda naturliga händelser. Det äldsta sättet att investera i råvaror är genom ett terminskontrakt som innebär fysisk leverans vid ett förutbestämt datum, såvida det inte säljs innan det löper ut. Terminer kan användas för att spekulera i syfte att dra nytta av prisrörelser. Valutaterminer fungerar på samma sätt och används för att spekulera på växlande valutakurser.
Visa fler idéer
1
23
1
23