Förutsägelser och analys

Metaller

Metaller är hårda råvaror som utvinns eller extraheras. De kan ytterligare indelade i ädelmetaller som Gold, Silver and Platinum och basmetaller med hög efterfrågan som Copper, Aluminium och Zink. Ädelmetaller tenderar att flytta parallellt i pris och deras handelsenhet är troy ounce. Guld har ett antal industriella applikationer, fungerar som en fristad för valutaspekulanter i tider av ovisshet och kan användas som en försäkran mot inflationen.
 
Grundmetaller är avgörande för industriella processer och handlas i metric ton. De är en ledande indikator som signalerar ekonomisk tillväxt eller svaghet. Den starka efterfrågan från Kinas infrastruktur och byggsektorer är den främsta drivkraften för den globala förbrukningen av basmetaller. Produktionsnedskärningar eller ökningar och fluktuationer i globala aktier påverkar också deras pris. Metaller handlas oftast genom terminskontrakt för att spekulera på prisrörelser. Den mest populära chatten är Gold room där traders pratar om vilket håll guld är på väg i realtid.
Visa fler idéer
1
2
1
2