veckovisa diagram

Handelsidéer 1
Skript 73

Förutsägelser och analys

veckovisa diagram

Veckografer representerar serier av data som visar varje prisrörelse som har ägt rum under den veckan.
Den här typen av graf har använts under lång tid av traders som vanligtvis används för handeln på längre tidshorisont.