De afrikanska ländernas obligationer

Länderna på den afrikanska kontinenten anses generellt vara ekonomiskt instabila. Höga politiska risker och territoriella tvister påverkar uppfattningen av dessa länder negativt. Trots detta lyckades Sydafrikanska republiken bygga ett stabilt politiskt och ekonomiskt system och framgångsrikt integrera det i världsekonomin. Statsobligationer med hög avkastning stimulerar inflödet av kapitalet. Räntorna är mycket högre jämfört med motsvarande statsobligationer i utvecklade länder.

         
ZA05Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
10.5020271221.008.040.94%0.078.047.96Köp
ZA10Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
8.0020300131.009.570.58%0.069.589.51Köp
ZA20Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
9.0020400131.0010.950.41%0.0410.9610.89Köp
ZA30Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
8.7520490228.0010.920.41%0.0410.9410.87Köp
Ladda fler