Världsekonomiska data

Handelsidéer
Utbildningsidéer

Prognoser för makroekonomiska data

Om

Makroekonomisk analys fokuserar på nationella ekonomier (eller i eurozonen om det är i euro-området) och undersöker deras hälsa. Detta görs genom att tolka de ekonomiska indikatorerna för följande områden: tillväxt (företagsklimat, BNP), inflation (konsumentprisindex, producentprisindex), sysselsättning (arbetslöshetskrav, arbetslösa påståenden) och produktion (fabriksorder, bygglov).
 
Det tar också hänsyn till eventuella geopolitiska utvecklingar som kan leda till risker på marknaden (val, naturkatastrofer) samt centralbankernas penningpolitik och åtgärder. Till exempel som att ändra räntorna (vilket kan uppmuntra eller avskräcka investerare), kvantitativ lättnad (vilken kan sporra ekonomin och inflationen) och det specifika språket som används i presskonferenser och meddelanden. Att förstå hur dessa faktorer påverkar marknaderna ger traders en fördel. TradingView har en ekonomisk kalender som knyter nyhetshändelser till tidsskalan på ett intuitivt sätt.