Om

Euronext Brussels (EURONEXTBRU) är huvudbörsen i Belgien. Det grundades 1801 som Brysselbörsen och har sitt huvudkontor i Bryssel, landets huvudstad som är ett centralt politiskt och finansiellt centrum i Europa. Börsen fusionerades år 2000 med Amsterdambörsen och Paris Bourse för att bilda den paneuropeiska börsen Euronext, som för närvarande är den största börsen i Europa. EURONEXTBRU är övervakad av Financial Services and Market Authority (FSMA) och är föremål för både E.U. och belgiska föreskrifter. Elektronisk handel genomförs via Universal Trading Platform (UTP), som kommer att ersättas av en ny multi-market trading plattform som heter Optiq. Det listar 181 företag med en total marknadsandel på 347 miljarder euro och innehåller även obligationer och ETF.

Bland listorna är välkända och aktivt handlade företag som AB InBev, KBC Group, Solvay, UCB och Umicore. Huvudaktieindexet är BEL 20, ett volymerat marknadsvärdeindex som väger prestanda för de 20 största börsnoterade bolagen. Den ses allmänt som den mest representativa indikatorn på den belgiska aktiemarknaden. Tillhörande index är det breda Bell All-share-indexet och BEL 20 GR, ett brutto totalavkastningsindex som spårar kapitalvinsterna från BEL 20-företagen över tiden. Alla beståndsdelar screenas för behörighet och granskas periodiskt. EURONEXTBRU driver flera index som speglar prestationerna inom nationella sektorer och industrier. De belgiska aktierna ingår också i olika europeiska index som Euronext 100-indexet, vilket spårar resultatet av de största och mest likvida europeiska aktierna.