Lyft din handel till en högre nivå Gratis testperiod

Aktiemarknadsindustrier ‒ Brasilien

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

       
24.304B2.54%1.732MKommersiella tjänster4
1842.879B-0.74%87.762KElektronisk teknik8
83.299B0.32%551.156KProcessindustrier22
1307.087B-2.29%19.108KTransporter8
207.048B0.48%1.254KTransporter2
14.654B-2.12%411.123KVerktyg2
1605.077B0.10%35.409KIcke hållbara konsumentprodukter12
797.154B-1.25%20.690KDetaljhandel10
237.002B1.40%9.522KProducenttillverkning7
1339.102B1.29%5.522MIcke hållbara konsumentprodukter4
2756.292B-1.78%12.000KIcke hållbara konsumentprodukter4
2019.699B-0.58%3.654KHälsoteknik5
105.504B-0.40%5Konsumentservice1
39.811B0.13%1.116MProducenttillverkning8
3854.175B-0.63%43.186KKonsumentservice4
3.189B1.30%1.486MDetaljhandel2
60.502B1.05%21.518KProcessindustrier4
203.296B0.21%24Processindustrier1
442.299B-0.24%860Processindustrier7
1.460B0.00%139.713KKommersiella tjänster2
151.930B-0.22%8Elektronisk teknik2
179.976B-1.10%75.871KElektronisk teknik3
199.933B1.45%16.453KIcke-energimineraler3
124.362B0.05%1.078MProcessindustrier6
3415.245B-1.35%40.691KTekniska tjänster7
359.320B0.37%7.983MDetaljhandel4
426.784B-0.07%89.145KDetaljhandel4
874.500B-0.52%204.781KDetaljhandel6
1700.357B0.02%374.934KVerktyg76
302.558B7.67%13.836MProducenttillverkning4
20.021B-4.75%1.448MElektronisk teknik2
2.824B5.95%1.128MDistributionstjänster2
147.878B0.70%7Detaljhandel1
670.458B2.68%249Konsumentvaror5
3.912B-0.45%167.169KIndustriella tjänster11
3.997B0.61%74.264KIndustriella tjänster2
5697.931B-2.73%90.541KFinans20
925.316B0.20%19.220KFinans20
881.559B-0.53%466Kommersiella tjänster2
78.618B-1.56%3.840MDistributionstjänster2
2163.237B-0.86%89.573KDetaljhandel7
718.699B-2.69%216Icke hållbara konsumentprodukter2
368.167B1.08%2.765MIcke hållbara konsumentprodukter9
212.330B-1.41%29.391KIcke hållbara konsumentprodukter3
68.896M-1.72%26.256KIcke-energimineraler2
154.788B2.20%5.332MVerktyg5
7.222B-10.23%93Regering2
2.542B-0.19%17.024KKonsumentvaror10
2502.582B-2.32%17.869KDetaljhandel2
11.256B-0.44%855.388KKonsumentvaror10
449.733B1.16%1.807MHälsotjänster8
4224.020B-1.60%454.513KIcke hållbara konsumentprodukter12
1420.390B-1.49%476Producenttillverkning4
5.640B0.64%471.612KProducenttillverkning10
1907.151B-0.92%2.897KTekniska tjänster10
6.570B0.37%2.438MFinans4
3181.820B0.33%1.521MEnergimineraler10
12618.036B0.50%154.060KDetaljhandel7
17092.358B1.39%179.600KTekniska tjänster19
2802.794B-0.79%345.835KFinans18
776.554B-0.36%7.613MFinans6
545.485M0.09%89.776KDiverse76
346.967B0.39%1.680MFinans3
8259.636B0.32%319.750KFinans24
1204.318B-0.57%634.622KKommunikationer10
2148.991B-1.43%83.505KHälsotjänster7
58.129B-0.59%940.950KTransporter5
2.791B0.50%57.431KDistributionstjänster6
4149.481B-0.56%3.544KHälsoteknik4
210.925B0.94%49.737KHälsotjänster8
4.197B1.23%112Producenttillverkning7
9.488B3.59%2.074MDiverse4
203.057B1.22%2.240MKommersiella tjänster24
6.609B-0.79%284.587KProducenttillverkning4
5560.309B-0.28%271.974KKonsumentvaror5
145.954B2.60%1.808KKonsumentservice3
3836.481B-1.37%74.296KFinans9
207.518B0.51%2Industriella tjänster1
537.795B1.22%23.725KEnergimineraler8
178.495B3.96%532.916KEnergimineraler5
111.994B2.36%1.781KIndustriella tjänster4
1028.289B-0.30%82.412KKonsumentservice21
14.828B2.05%410.143KKonsumentvaror4
1952.080B2.26%17.157KIcke-energimineraler7
91.099B1.10%2.526MTransporter10
17647.454B-0.29%148.449KTekniska tjänster17
3.616B0.85%6.374KHälsoteknik2
7934.804B0.76%33.843KHälsoteknik11
5.819B0.73%524.821KHälsoteknik2
4.829B0.44%88.546KIcke-energimineraler1
96.516B0.54%21Finans1
704.710M-1.39%6.674KKonsumentservice4
155.385B-0.66%2.221MProcessindustrier4
1826.189B0.62%136.580KTransporter6
183.408B0.75%2.198MFinans60
307.145B-1.18%6.453KFinans2
547.126B0.11%411Konsumentvaror6
1127.262B0.72%1.059MFinans35
1917.445B-2.71%15.425KKonsumentservice7
8678.320B0.57%55.150KElektronisk teknik6
133.564B-1.07%1.032MFinans5
2270.751B-0.76%402.005KDetaljhandel16
133.671B-1.18%7.183KKommunikationer5
1592.474B1.77%10.427MIcke-energimineraler14
13465.159B-1.66%196.267KElektronisk teknik2
3.785B3.43%9.642KProcessindustrier11
456.591B-1.52%894Icke hållbara konsumentprodukter1
86.791M-1.64%5.612KKonsumentvaror2
3.041B0.07%115.770KTransporter2
588.541B0.26%10.050KProducenttillverkning7
82.921B1.44%846.347KVerktyg8
383.440B1.12%740.960KDistributionstjänster14
227.188B-2.17%1.167MKommunikationer3
Ladda fler