Aktier
127
Börsvärde
1053.759B
Volym
16.907M
Utdelning
1.79%
Förändring
-2.05%
Perf månad
6.90%
Perf år
-0.75%
Perf YTD
34.23%
          
000030 FAWER AUTOMOTIVE P
5.50-4.18%-0.24Köp14.510M10.393B12.300.476968.00
000338 WEICHAI POWER CO
13.40-2.76%-0.38Köp111.301M109.329B12.611.0942103.00
000559 WANXIANG QIANCHAO
7.23-5.12%-0.39Stark köp36.986M20.979B29.030.269490.00
000581 WEIFU HIGH-TECH
24.22-2.34%-0.58Köp12.966M25.022B9.012.755411.00
000622 HENGLI INDUSTRIAL
6.752.12%0.14Sälj20.477M2.811B-0.03193.00
000665 HUBEI BROADCASTING
9.26-1.28%-0.12Sälj10.939M6.390B20.150.478399.00
000678 XIANGYANG AUTO BGS
10.48-1.13%-0.12Köp11.926M4.872B-0.034403.00
000700 JIANGNAN MOULD AND
4.60-6.69%-0.33Köp34.445M4.078B403.110.014303.00
000710 BERRY GENOMICS CO
40.02-3.22%-1.33Sälj1.583M14.663B8.065.131337.00
000757 SICHUAN HAOWU ELEC
5.80-3.33%-0.20Sälj9.053M2.710B34.230.181286.00
000760 STEYR MOTORS CORP
3.66-5.18%-0.20Köp63.792M2.979B-0.75482.00
000981 YINYI CO LTD
4.36-3.11%-0.14Sälj64.085M18.126B9.510.4710994.00
001696 CHONGQING ZONGSHEN
10.397.22%0.70Köp119.884M11.095B29.660.336089.00
002048 NINGBO HUAXIANG EL
13.76-1.36%-0.19Köp6.113M8.736B14.011.0014507.00
002085 ZHEJIANG WANFENG
8.61-2.16%-0.19Köp10.604M19.245B20.070.4410441.00
002126 ZHEJIANG YINLUN MA
8.94-2.40%-0.22Sälj10.083M7.338B20.910.446564.00
002213 SHENZHEN TERCA TEC
10.62-0.93%-0.10Köp6.132M2.208B1698.890.01200.00
002265 YUNNAN XIYI INDUST
13.19-10.03%-1.47Köp20.319M4.670B1952.060.012669.00
002283 TIANRUN CRANKSHAFT
4.75-3.65%-0.18Stark köp23.959M5.559B16.160.312748.00
002284 ZHEJIANG ASIA-PACI
6.05-2.73%-0.17Köp9.660M4.588B117.090.053403.00
002324 SHANGHAI PRET COMP
12.80-2.59%-0.34Köp4.083M5.338B73.820.181274.00
002328 SHANGHAI XINPENG I
8.57-1.61%-0.14Köp12.756M3.903B41.440.212873.00
002355 XINGMIN INTELLIGEN
11.621.66%0.19Köp55.551M7.141B108.320.112747.00
002363 SHANDONG LONGJI MA
6.89-2.27%-0.16Köp7.702M2.934B39.820.182743.00
002406 XUCHANG YUANDONG D
6.88-2.55%-0.18Köp7.344M3.961B14.600.481485.00
002434 ZHEJIANG WANLIYANG
8.28-1.66%-0.14Köp5.170M11.283B25.990.324901.00
002448 ZYNP CORP
6.75-2.03%-0.14Köp8.181M4.186B15.300.454110.00
002454 SONGZ AUTOMOBILE
6.09-3.03%-0.19Köp11.041M3.947B14.950.423886.00
002472 ZHEJIANG SHUANGHUA
7.09-2.21%-0.16Sälj10.939M4.977B19.350.374511.00
002510 TIANJIN MOTOR DIES
5.15-2.83%-0.15Köp24.859M4.881B43.430.132972.00
002516 KUANGDA TECHNOLOGY
3.72-2.62%-0.10Köp30.431M5.739B24.630.162249.00
002529 FUJIAN HAIYUAN COM
9.77-8.52%-0.91Köp20.240M2.777B-0.07841.00
002536 HENAN PROVINCE XIX
11.19-1.41%-0.16Köp3.827M3.789B15.100.753558.00
002540 JIANGSU ASIA-PACIF
5.88-0.84%-0.05Köp3.877M7.534B19.240.312686.00
002590 ZHEJIANG VIE SCIEN
9.10-4.21%-0.40Köp12.266M4.557B41.070.233344.00
002611 GUANGDONG DONGFANG
5.180.58%0.03Köp74.733M9.469B-2.112199.00
002625 KUANG-CHI TECHNOLO
12.11-3.35%-0.42Köp8.846M26.997B628.070.02838.00
002662 BEIJING WKW AUTOMO
6.394.41%0.27Köp117.810M9.180B10.650.5713039.00
002703 ZHEJIANG SHIBAO
6.561.08%0.07Köp17.054M3.983B702.380.011571.00
002708 CHANGZHOU NRB CORP
9.35-0.43%-0.04Sälj10.666M4.403B369.390.033502.00
002715 HUAIJI DENGYUN AUT
19.280.47%0.09Stark köp1.673M1.765B158.900.121495.00
002725 ZHEJIANG YUELING C
10.76-1.82%-0.20Köp9.369M2.806B60.090.181579.00
002762 JINFA LABI MATERNI
6.88-3.51%-0.25Sälj5.760M3.315B1153.960.011882.00
002765 CHONGQING LANDAI P
7.66-2.67%-0.21Sälj7.733M3.315B1153.960.011882.00
002766 SHENZHEN SOLING IN
6.40-3.47%-0.23Sälj19.833M2.796B28.190.241899.00
002863 ZHEJIANG JINFEI KA
7.29-3.83%-0.29Köp6.065M2.854B37.250.203205.00
002865 HAINAN DRINDA AUTO
22.453.03%0.66Köp5.862M2.651B38.800.562706.00
002906 FORYOU CORPORATION
12.57-3.08%-0.40Sälj4.214M6.136B45.950.287147.00
002921 SHANDONG LIANCHENG
23.97-1.92%-0.47Stark sälj847.600K1.955B43.490.561799.00
200030 FAWER AUTOMOTIVE P
3.80-1.81%-0.07Köp173.800K10.393B12.300.476968.00
200581 WEIFU HIGH-TECH
16.92-1.40%-0.24Köp289.200K25.022B9.012.755411.00
300100 NINGBO SHUANGLIN
10.44-1.79%-0.19Stark sälj4.876M4.951B27.870.385933.00
300176 GUANGDONG PAISHENG
26.66-4.14%-1.15Sälj32.191M10.770B29.140.952945.00
300237 SHANDONG MEICHEN E
4.86-4.14%-0.21Köp43.135M7.367B11.700.431538.00
300258 JIANGSU PACIFIC PR
13.71-1.51%-0.21Sälj2.256M5.638B18.970.731664.00
300304 JIANGSU YUNYI ELEC
4.94-1.79%-0.09Köp18.626M4.356B32.250.16773.00
300391 KANGYUE TECHNOLOGY
13.532.50%0.33Köp2.686M3.160B24.750.551160.00
300417 NANHUA INSTRUMENTS
20.480.39%0.08Köp1.032M1.665B56.740.36351.00
300432 MIANYANG FULIN PRE
8.04-4.51%-0.38Köp18.392M4.187B23.830.352207.00
300473 FUXIN DARE AUTOMOT
38.300.03%0.01Köp1.636M4.026B20.621.854443.00
300507 JIANGSU OLIVE SENS
21.00-4.07%-0.89Sälj1.422M2.678B25.970.84547.00
300585 NANJING AOLIAN AE
10.69-1.57%-0.17Sälj3.082M1.757B37.070.29797.00
300611 ZHEJIANG MEILI HIG
10.68-3.00%-0.33Köp2.648M1.970B49.260.22745.00
300643 HAMATON AUTOMOTIVE
10.20-2.21%-0.23Sälj2.560M2.086B60.060.17446.00
300652 HANGZHOU RADICAL E
22.71-0.31%-0.07Köp1.032M2.005B24.180.94773.00
300681 ZHUHAI ENPOWER ELE
35.80-1.10%-0.40Sälj363.700K2.737B51.560.70770.00
300694 WUXI LIHU CO LTD
25.34-3.65%-0.96Köp11.990M5.663B39.440.672400.00
300695 ZHEJIANG ZHAOFENG
60.39-1.93%-1.19Sälj497.599K4.106B17.333.55751.00
300707 VT INDUSTRIAL TECH
17.31-1.42%-0.25Stark sälj1.808M2.760B28.780.61858.00
300733 CHENGDU XILING POW
15.61-3.70%-0.60Köp3.742M2.594B25.200.642362.00
300742 NANJNG YUEBOO POWE
45.03-2.15%-0.99Sälj1.540M3.613B34.261.34659.00
300745 SHINRY TECHNOLOGIE
40.160.70%0.28Köp4.416M4.567B39.401.011043.00
600148 CHANGCHUN YIDONG CLUTCH CO.LTD.
19.05-4.61%-0.92Sälj4.019M2.826B119.420.17808.00
600178 HARBIN DONGAN AUTO ENGINE CO.,LTD.
6.37-2.15%-0.14Köp12.066M3.008B539.800.012389.00
600480 LINGYUN INDUSTRIAL CORPORATION LIMITED
11.15-2.62%-0.30Sälj5.722M5.211B19.800.589768.00
600482 CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY GROUP POWER
27.471.10%0.30Köp9.030M46.631B34.580.7925575.00
600495 JINXI AXLE COMPANY LIMITED
5.80-2.03%-0.12Köp21.442M7.152B200.200.031358.00
600523 GUIZHOU GUIHANG AOTOMOTIVE COMPONENTS CO., LTD
16.17-1.64%-0.27Köp14.396M6.647B56.550.296061.00
600660 FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO.,LTD
26.45-2.76%-0.75Köp15.589M68.234B16.561.6427067.00
600676 SHANGHAI JIAO YUN GROUP
5.83-1.69%-0.10Köp12.626M6.099B18.700.326107.00
600698 HUNAN TYEN MACHINERY CO., LTD
3.640.55%0.02Sälj11.459M3.518B-0.081436.00
600699 NINGBO JOYSON ELECTRONIC CORP.
28.09-0.39%-0.11Köp7.396M25.112B45.250.6228349.00
600741 HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS COMPANY LIMITED
24.52-4.78%-1.23Köp18.860M81.183B10.112.5534226.00
600742 CHANGCHUN FAWAY AUTOMOBILE COMPONENTS CO., LTD
14.05-3.50%-0.51Köp8.059M7.391B14.940.975912.00
600933 IKD
9.83-1.01%-0.10Köp2.609M8.444B17.960.555001.00
600960 BOHAI AUTOMOTIVE SYSTEMS
5.30-2.75%-0.15Köp51.599M5.180B36.020.153635.00
601311 CAMEL GROUP CO.,LTD.
13.60-1.09%-0.15Sälj17.448M11.665B19.760.706175.00
601689 NINGBO TUOPU GROUP CO.,LTD.
19.13-3.58%-0.71Sälj8.022M14.435B17.771.128058.00
601799 CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIVE LIGHTING SYSTEMS CO., LTD
73.97-0.01%-0.01Köp1.612M20.430B33.462.215642.00
603006 SHANGHAI LIANMING MACHINERY CO.,LTD
14.60-2.34%-0.35Sälj2.579M2.875B29.400.521847.00
603009 SHANGHAI BEITE TECHNOLOGY CO.,LTD.
8.58-2.83%-0.25Köp7.668M3.170B35.650.251429.00
603013 YAPP AUTOMOTIVE SYSTEMS
20.89-4.09%-0.89Köp8.976M11.108B31.100.704419.00
603023 HARBIN VITI ELECTRONICS CORP
6.36-0.62%-0.04Köp2.755M2.304B32.140.20289.00
603035 CHANGSHU AUTOMOTIVE TRIM CO.,LTD.
14.25-1.52%-0.22Köp2.615M4.052B10.791.342129.00
603037 SHANGHAI CARTHANE CO., LTD
22.240.36%0.08Köp1.914M2.347B18.121.22770.00
603085 ZHEJIANG TIANCHENG CONTROLS CO.,LTD
11.27-0.18%-0.02Köp8.917M3.285B53.240.211477.00
603089 ADD INDUSTRY(ZHEJIANG) CO., LTD
22.99-3.85%-0.92Köp1.806M2.550B25.310.942640.00
603121 SHANGHAI SINOTEC CO.,LTD
27.59-0.86%-0.24Stark sälj3.520M5.009B874.00
603158 CHANGZHOU TENGLONG AUTO PARTS CO.,LTD.
18.51-2.58%-0.49Köp3.492M4.135B34.310.552497.00
603161 KEHUA HOLDINGS
16.26-2.58%-0.43Sälj1.689M2.226B19.680.853221.00
603166 GUI LIN FUDA CO.,LTD
7.08-1.94%-0.14Köp3.806M4.274B38.920.192520.00
603178 NINGBO SHENGLONG AUTOMOTIVE POWERTRAINSYSTEM CO.,LTD.
11.85-0.75%-0.09Köp1.536M2.426B31.930.371579.00
603179 JIANGSU XINQUAN AUTOMOTIVE TRIM CO.,LTD
18.40-0.49%-0.09Sälj2.755M4.211B13.401.382684.00
603197 SHANGHAI BAOLONG AUTOMOTIVE CORPORATION
26.30-1.79%-0.48Sälj1.896M4.473B28.970.933565.00
603239 ZHEJIANG XIANTONG RUBBER & PLASTIC CO.,LTD
12.66-0.08%-0.01Köp2.238M3.430B21.130.602129.00
603266 NINGBO TIANLONG ELECTRONICS
23.50-0.42%-0.10Köp3.418M3.349B47.650.501752.00
603286 JIANGSU RIYING ELECTRONICS CO.,LTD.
16.89-3.92%-0.69Neutral2.551M1.548B50.210.35914.00
603305 NINGBO XUSHENG AUT
29.80-2.96%-0.91Sälj2.669M12.302B41.890.731732.00
603306 HMT(XIAMEN) NEW TECHNICAL MATERIALS CO.,LTD.
18.12-2.16%-0.40Köp1.754M5.797B18.271.011729.00
603335 GUANGDONG DCENTI AUTO-PARTS
5.55-23.24%-1.68Stark sälj8.243M2.381B176.260.04760.00
603348 GUANGDONG WENCAN DIE CASTING
23.76-2.70%-0.66Stark sälj3.780M5.372B27.010.902859.00
603358 HUADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY CORP.,LTD
15.23-1.81%-0.28Köp4.521M4.864B21.120.732174.00
603586 SHANDONG GOLD PHOENIX CO.,LTD.
16.16-0.25%-0.04Köp1.356M3.392B38.850.423544.00
603596 BETHEL AUTO SAFETY SYSTEMS
22.32-2.23%-0.51Sälj2.578M9.327B37.620.612008.00
603680 KTK GROUP CO., LTD.
18.07-3.11%-0.58Köp3.004M11.351B22.770.828240.00
603701 ZHEJIANG DEHONG AUTOMOTIVE ELECTRONIC & ELECTRICAL
14.35-1.51%-0.22Köp1.783M2.128B17.250.84417.00
603730 SHANGHAI DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR
27.05-0.73%-0.20Köp589.900K11.181B18.841.457809.00
603758 CHONGQING QIN'AN M&E PLC.
7.29-0.41%-0.03Köp4.220M3.212B272.220.031852.00
603767 ZHEJIANG ZOMAX TRANSMISSION CO.,LTD.
8.59-3.05%-0.27Köp6.225M2.646B47.210.191198.00
603768 HEFEI CHANGQING MACHINERY COMPANY LIMITED
13.46-1.68%-0.23Sälj1.184M2.793B25.730.533057.00
603788 NINGBO GAOFA AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
17.26-2.71%-0.48Köp2.944M4.082B15.071.181570.00
603809 CHENGDU HAONENG TECHNOLOGY
18.76-3.55%-0.69Stark köp2.899M2.905B18.621.041425.00
603917 NINGBO HELI MOULD TECHNOLOGY SHAREHOLDING
13.52-2.10%-0.29Neutral2.451M2.165B22.150.62738.00
603922 SUZHOU JINHONGSHUN AUTO PARTS
20.34-2.40%-0.50Sälj1.953M2.668B38.080.551449.00
603926 ZHEJIANG TIELIU CLUTCH CO.,LTD.
18.000.33%0.06Köp1.050M2.215B25.590.701147.00
603997 NINGBO JIFENG AUTO PARTS CO.,LTD
11.02-0.54%-0.06Köp3.829M7.085B23.080.483040.00
900946 HUNAN TYEN MACHINERY CO., LTD
0.26-0.39%-0.00Stark sälj550.700K3.518B-0.081436.00
Ladda fler
SV Svenska
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Hem Aktie-screener Forex-screener Krypto-screener Ekonomisk kalender Hur det fungerar Diagramfunktioner Ordningsregler Moderatorer Webbsidor och mäklarlösningar Widgets Aktiediagramsbibliotek Funktionsförfrågan Blogg & nyheter Frågor och svar Hjälp & Wiki Twitter
Profil Profilinställningar Konto och fakturering Send feedback Publicerade idéer Följare Följer Privata meddelanden Chatt Logga ut