Bil, lastbil & motorcykeldelar (Bransch)

127
Aktier
866.850B
Börsvärde
2.766M
Volym
+2.00%
Utdelning
−0.31%
Förändring
+5.08%
Perf månad
−11.05%
Perf år
+15.51%
Perf YTD
          
000030 FAWER AUTOMOTIVE P
4.960.61%0.03Köp2.258M8.926B10.440.477560.00
000338 WEICHAI POWER CO
12.54-0.48%-0.06Köp46.594M99.967B10.651.1876778.00
000559 WANXIANG QIANCHAO
6.111.66%0.10Köp9.542M16.546B23.730.259490.00
000581 WEIFU HIGH-TECH
20.30-0.25%-0.05Köp5.831M20.532B8.922.285522.00
000622 HENGLI INDUSTRIAL
6.5610.07%0.60Köp17.830M2.534B-0.03193.00
000665 HUBEI BROADCASTING
8.70-0.80%-0.07Stark köp6.850M5.975B36.570.248120.00
000678 XIANGYANG AUTO BGS
7.85-0.51%-0.04Sälj3.434M3.626B-0.164464.00
000700 JIANGNAN MOULD AND
3.881.04%0.04Köp5.469M3.176B51.920.075146.00
000710 BERRY GENOMICS CO
35.26-0.79%-0.28Neutral876.237K12.603B34.051.041608.00
000757 SICHUAN HAOWU ELEC
4.930.41%0.02Sälj2.255M2.217B31.070.161286.00
000760 STEYR MOTORS CORP
1.58-2.47%-0.04Sälj18.194M1.250B-1.68101.00
000981 YINYI CO LTD
1.66-3.49%-0.06Sälj50.290M6.928B-0.2411601.00
001696 CHONGQING ZONGSHEN
6.530.62%0.04Köp18.403M7.431B19.190.346089.00
002048 NINGBO HUAXIANG EL
11.300.09%0.01Köp3.632M7.070B9.451.2015546.00
002085 ZHEJIANG WANFENG
7.19-0.69%-0.05Sälj5.835M15.833B16.910.4310441.00
002126 ZHEJIANG YINLUN MA
7.500.13%0.01Sälj4.871M6.000B16.870.446564.00
002213 SHENZHEN TERCA TEC
7.87-0.63%-0.05Sälj3.773M1.632B1255.150.01200.00
002265 YUNNAN XIYI INDUST
11.689.98%1.06Köp18.322M3.383B-0.242316.00
002283 TIANRUN CRANKSHAFT
3.990.25%0.01Köp3.829M4.488B12.590.313142.00
002284 ZHEJIANG ASIA-PACI
5.852.81%0.16Köp28.303M4.197B-0.033191.00
002324 SHANGHAI PRET COMP
10.42-0.57%-0.06Köp2.191M5.535B109.820.101274.00
002328 SHANGHAI XINPENG I
4.40-0.68%-0.03Sälj10.040M3.375B32.830.132400.00
002355 XINGMIN INTELLIGEN
8.82-2.33%-0.21Sälj4.048M5.642B-0.432652.00
002363 SHANDONG LONGJI MA
6.050.00%0.00Köp2.309M2.517B30.720.202828.00
002406 XUCHANG YUANDONG D
6.140.66%0.04Köp2.585M3.422B11.770.521485.00
002434 ZHEJIANG WANLIYANG
6.964.50%0.30Köp10.681M8.924B26.670.255076.00
002448 ZYNP CORP
5.72-0.52%-0.03Köp3.045M3.388B12.040.484211.00
002454 SONGZ AUTOMOBILE
5.330.57%0.03Köp3.721M3.331B14.460.373734.00
002472 ZHEJIANG SHUANGHUA
5.62-0.18%-0.01Sälj2.628M3.865B21.260.264522.00
002510 TIANJIN MOTOR DIES
4.19-1.18%-0.05Sälj15.812M3.800B18.080.232951.00
002516 KUANGDA TECHNOLOGY
3.01-0.99%-0.03Sälj5.485M4.567B22.410.142249.00
002529 FUJIAN HAIYUAN COM
8.04-1.59%-0.13Köp2.530M2.124B-0.80800.00
002536 FEILONG AUTO COMPO
6.39-3.77%-0.25Sälj26.592M3.325B16.740.403838.00
002540 JIANGSU ASIA-PACIF
4.87-1.22%-0.06Sälj4.339M6.264B17.170.292743.00
002590 ZHEJIANG VIE SCIEN
8.40-1.18%-0.10Stark köp4.347M4.077B-0.123241.00
002611 GUANGDONG DONGFANG
4.200.00%0.00Sälj12.133M7.722B-2.102199.00
002625 KUANG-CHI TECHNOLO
9.25-2.84%-0.27Sälj14.357M20.512B306.010.03920.00
002662 BEIJING WKW AUTOMO
3.590.84%0.03Sälj12.825M5.340B269.090.0110840.00
002703 ZHEJIANG SHIBAO
6.60-1.93%-0.13Sälj8.157M4.072B3299.020.001571.00
002708 CHANGZHOU NRB CORP
9.46-1.66%-0.16Sälj13.218M4.510B-0.242988.00
002715 HUAIJI DENGYUN AUT
16.99-1.05%-0.18Sälj835.401K1.580B398.750.041478.00
002725 ZHEJIANG YUELING C
10.71-1.20%-0.13Sälj11.123M2.775B42.560.251579.00
002762 JINFA LABI MATERNI
5.880.68%0.04Köp2.593M2.850B-0.111882.00
002765 CHONGQING LANDAI P
5.991.18%0.07Köp3.753M2.850B-0.111882.00
002766 SHENZHEN SOLING IN
2.41-0.41%-0.01Sälj6.326M1.021B-0.981536.00
002863 ZHEJIANG JINFEI KA
6.09-0.98%-0.06Köp3.603M2.316B39.180.164396.00
002865 HAINAN DRINDA AUTO
18.60-1.12%-0.21Sälj1.621M2.257B-0.052091.00
002906 FORYOU CORPORATION
11.62-0.26%-0.03Köp2.020M5.512B284.290.046188.00
002921 SHANDONG LIANCHENG
22.555.08%1.09Köp4.458M1.717B38.180.561799.00
200030 FAWER AUTOMOTIVE P
3.54-0.56%-0.02Köp44.900K8.926B10.440.477560.00
200581 WEIFU HIGH-TECH
15.59-0.64%-0.10Köp195.732K20.532B8.922.285522.00
300100 NINGBO SHUANGLIN
7.91-0.88%-0.07Sälj2.679M3.716B-0.226105.00
300176 GUANGDONG PAISHENG
14.329.98%1.30Sälj49.790M5.042B32.040.412945.00
300237 SHANDONG MEICHEN E
3.92-1.51%-0.06Sälj21.221M5.783B17.400.232684.00
300258 JIANGSU PACIFIC PR
12.37-0.64%-0.08Sälj965.564K5.042B19.510.641770.00
300304 JIANGSU YUNYI ELEC
4.06-0.98%-0.04Köp5.054M3.563B26.280.16773.00
300391 KANGYUE TECHNOLOGY
7.66-0.78%-0.06Köp5.403M2.705B23.630.331165.00
300417 NANHUA INSTRUMENTS
21.90-0.45%-0.10Köp1.073M1.761B48.770.45401.00
300432 MIANYANG FULIN PRE
6.872.69%0.18Köp6.071M3.327B-4.661908.00
300473 FUXIN DARE AUTOMOT
29.822.30%0.67Köp998.970K3.065B25.911.125020.00
300507 JIANGSU OLIVE SENS
10.47-0.57%-0.06Sälj1.630M2.319B36.050.29567.00
300585 NANJING AOLIAN AE
10.24-5.62%-0.61Köp13.143M1.736B50.610.21810.00
300611 ZHEJIANG MEILI HIG
9.600.42%0.04Köp4.350M1.711B82.670.121052.00
300643 HAMATON AUTOMOTIVE
9.23-1.81%-0.17Köp3.775M1.880B57.180.16456.00
300652 HANGZHOU RADICAL E
21.20-0.75%-0.16Köp389.851K1.880B22.670.94773.00
300681 ZHUHAI ENPOWER ELE
27.68-1.63%-0.46Sälj963.085K2.127B165.780.17963.00
300694 WUXI LIHU CO LTD
20.76-1.33%-0.28Sälj4.499M4.530B45.230.472400.00
300695 ZHEJIANG ZHAOFENG
54.55-0.13%-0.07Sälj191.366K3.642B18.362.98642.00
300707 VT INDUSTRIAL TECH
15.83-2.28%-0.37Köp3.966M2.547B40.070.40782.00
300733 CHENGDU XILING POW
13.09-1.95%-0.26Köp2.170M2.136B20.750.642362.00
300742 NANJNG YUEBOO POWE
31.04-1.87%-0.59Sälj1.960M2.483B163.970.19666.00
300745 SHINRY TECHNOLOGIE
27.70-1.49%-0.42Sälj1.811M3.220B35.550.791208.00
600148 CHANGCHUN YIDONG CLUTCH CO.LTD.
16.121.13%0.18Köp3.068M2.256B95.320.17808.00
600178 HARBIN DONGAN AUTO ENGINE CO.,LTD.
5.402.66%0.14Köp6.298M2.431B-0.002389.00
600480 LINGYUN INDUSTRIAL CORPORATION LIMITED
8.99-0.88%-0.08Stark sälj4.871M5.366B16.250.568998.00
600482 CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY GROUP POWER
23.680.47%0.11Stark köp1.908M40.452B29.930.7925575.00
600495 JINXI AXLE COMPANY LIMITED
4.761.06%0.05Köp9.581M5.691B105.490.041358.00
600523 GUIZHOU GUIHANG AOTOMOTIVE COMPONENTS CO., LTD
14.81-0.94%-0.14Köp3.980M6.044B54.050.286061.00
600660 FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO.,LTD
22.00-0.14%-0.03Sälj15.014M55.265B13.271.6627067.00
600676 SHANGHAI JIAO YUN GROUP
5.08-0.20%-0.01Sälj5.245M5.235B18.320.286107.00
600698 HUNAN TYEN MACHINERY CO., LTD
2.74-0.36%-0.01Sälj6.016M2.672B-0.081310.00
600699 NINGBO JOYSON ELECTRONIC CORP.
21.93-1.17%-0.26Sälj7.299M19.468B12.901.7259250.00
600741 HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS COMPANY LIMITED
21.75-1.58%-0.35Köp11.187M69.675B10.012.2134226.00
600742 CHANGCHUN FAWAY AUTOMOBILE COMPONENTS CO., LTD
11.040.09%0.01Sälj3.605M5.599B11.510.965912.00
600933 IKD
8.12-0.25%-0.02Köp1.526M6.882B15.540.525001.00
600960 BOHAI AUTOMOTIVE SYSTEMS
4.020.75%0.03Köp6.720M3.793B29.780.135387.00
601311 CAMEL GROUP CO.,LTD.
10.78-0.65%-0.07Sälj12.459M9.205B15.590.706175.00
601689 NINGBO TUOPU GROUP CO.,LTD.
15.37-0.52%-0.08Sälj3.309M11.241B16.850.927758.00
601799 CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIVE LIGHTING SYSTEMS CO., LTD
71.99-1.99%-1.46Köp997.672K20.284B31.202.355642.00
603006 SHANGHAI LIANMING MACHINERY CO.,LTD
14.30-3.25%-0.48Stark köp5.313M2.824B28.060.521664.00
603009 SHANGHAI BEITE TECHNOLOGY CO.,LTD.
6.742.12%0.14Neutral4.657M2.369B51.870.131493.00
603013 YAPP AUTOMOTIVE SYSTEMS
17.18-1.88%-0.33Köp5.105M8.930B26.380.664419.00
603023 HARBIN VITI ELECTRONICS CORP
4.63-0.43%-0.02Köp1.824M2.009B28.020.17289.00
603035 CHANGSHU AUTOMOTIVE TRIM CO.,LTD.
9.880.00%0.00Sälj2.137M2.766B10.010.992479.00
603037 SHANGHAI CARTHANE CO., LTD
18.89-0.68%-0.13Köp503.030K2.015B16.141.18728.00
603085 ZHEJIANG TIANCHENG CONTROLS CO.,LTD
12.720.71%0.09Köp11.198M3.675B59.560.211477.00
603089 ADD INDUSTRY(ZHEJIANG) CO., LTD
14.78-0.74%-0.11Köp977.591K2.303B16.210.922640.00
603121 SHANGHAI SINOTEC CO.,LTD
23.77-0.13%-0.03Köp3.508M4.284B38.850.61965.00
603158 CHANGZHOU TENGLONG AUTO PARTS CO.,LTD.
16.37-0.12%-0.02Sälj1.570M3.567B32.170.512012.00
603161 KEHUA HOLDINGS
14.880.20%0.03Köp883.193K1.981B19.240.773221.00
603166 GUI LIN FUDA CO.,LTD
6.42-0.47%-0.03Sälj1.522M3.819B32.540.202520.00
603178 NINGBO SHENGLONG AUTOMOTIVE POWERTRAINSYSTEM CO.,LTD.
9.93-0.60%-0.06Sälj1.020M1.998B-0.051577.00
603179 JIANGSU XINQUAN AUTOMOTIVE TRIM CO.,LTD
13.38-0.74%-0.10Sälj1.643M3.069B10.561.282684.00
603197 SHANGHAI BAOLONG AUTOMOTIVE CORPORATION
19.48-0.46%-0.09Sälj1.450M3.269B23.100.853682.00
603239 ZHEJIANG XIANTONG RUBBER & PLASTIC CO.,LTD
9.48-0.73%-0.07Sälj2.423M2.585B23.180.411860.00
603266 NINGBO TIANLONG ELECTRONICS
12.982.69%0.34Köp6.302M2.511B35.730.351752.00
603286 JIANGSU RIYING ELECTRONICS CO.,LTD.
15.98-1.60%-0.26Köp1.731M1.430B70.760.23965.00
603305 NINGBO XUSHENG AUT
24.75-1.90%-0.48Köp1.795M10.107B36.500.691732.00
603306 HMT(XIAMEN) NEW TECHNICAL MATERIALS CO.,LTD.
13.930.58%0.08Sälj522.723K4.252B17.020.811631.00
603335 GUANGDONG DCENTI AUTO-PARTS
5.33-0.19%-0.01Köp7.613M2.286B171.040.03760.00
603348 GUANGDONG WENCAN DIE CASTING
19.88-1.14%-0.23Sälj2.324M4.424B37.500.543080.00
603358 HUADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY CORP.,LTD
11.43-1.21%-0.14Sälj1.327M3.628B22.610.512616.00
603586 SHANDONG GOLD PHOENIX CO.,LTD.
15.610.26%0.04Köp1.380M3.260B26.090.603180.00
603596 BETHEL AUTO SAFETY SYSTEMS
16.94-0.35%-0.06Sälj1.581M6.946B25.910.662008.00
603680 KTK GROUP CO., LTD.
16.091.19%0.19Köp1.045M9.677B26.270.6010185.00
603701 ZHEJIANG DEHONG AUTOMOTIVE ELECTRONIC & ELECTRICAL
14.779.98%1.34Köp29.538M2.744B25.430.53392.00
603730 SHANGHAI DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR
22.810.93%0.21Köp417.780K9.053B16.121.409036.00
603758 CHONGQING QIN'AN M&E PLC.
6.072.36%0.14Köp3.203M2.602B-0.231577.00
603767 ZHEJIANG ZOMAX TRANSMISSION CO.,LTD.
7.992.83%0.22Stark köp4.833M2.320B41.990.191198.00
603768 HEFEI CHANGQING MACHINERY COMPANY LIMITED
11.990.42%0.05Köp791.500K2.436B35.000.342888.00
603788 NINGBO GAOFA AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
13.801.02%0.14Sälj1.133M3.140B17.910.761622.00
603809 CHENGDU HAONENG TECHNOLOGY
10.62-0.47%-0.05Sälj1.241M2.231B14.620.731357.00
603917 NINGBO HELI MOULD TECHNOLOGY SHAREHOLDING
11.84-0.34%-0.04Köp1.615M1.863B18.570.64738.00
603922 SUZHOU JINHONGSHUN AUTO PARTS
16.60-0.66%-0.11Köp1.089M2.139B30.530.551449.00
603926 ZHEJIANG TIELIU CLUTCH CO.,LTD.
12.470.32%0.04Köp789.965K1.994B23.050.541147.00
603997 NINGBO JIFENG AUTO PARTS CO.,LTD
7.730.26%0.02Sälj2.181M4.930B16.060.483040.00
900946 HUNAN TYEN MACHINERY CO., LTD
0.21-0.95%-0.00Köp578.600K2.672B-0.081310.00
Ladda fler
Hem Aktie-screener Forex-screener Krypto-screener Ekonomisk kalender Hur det fungerar Diagramfunktioner Priser Ordningsregler Moderatorer Webbsidor och mäklarlösningar Widgets Charting Solutions Få hjälp Funktionsförfrågan Blogg & nyheter Frågor och svar Wiki Twitter
Profil Profilinställningar Konto och fakturering Få hjälp Publicerade idéer Följare Följer Privata meddelanden Chatt Logga ut