Råvarukemikalier (Bransch)

163
Aktier
1337.088B
Börsvärde
15.678M
Volym
+1.79%
Utdelning
+1.48%
Förändring
+1.88%
Perf månad
+9.77%
Perf år
+30.68%
Perf YTD
          
000510 SICHUAN XINJINLU G
4.100.99%0.04Sälj4.624M2.473B34.220.122495.00
000565 CHONGQING SANXIA P
5.580.90%0.05Köp2.819M2.398B50.460.11913.00
000635 N/YINGLIGHT CHEMIC
7.921.28%0.10Sälj2.266M2.370B-0.082172.00
000637 MAOMING PETRO-CHEM
4.691.96%0.09Köp6.156M2.391B24.520.19622.00
000652 TIANJIN TEDA CO. L
3.612.27%0.08Sälj7.348M5.209B15.860.221244.00
000683 IM/YUANXING ENERGY
2.381.28%0.03Sälj27.475M9.222B8.170.294794.00
000698 SHENYANG CHEMICAL
4.051.25%0.05Sälj6.288M3.278B29.490.143056.00
000703 HENGYI PETROCHEMIC
14.040.00%0.00Köp17.163M39.898B16.280.8613754.00
000707 HUBEI SHUANG SCI
3.422.40%0.08Köp18.403M1.550B-0.412031.00
000737 NAFINE CHEMICAL I
3.110.65%0.02Köp3.142M1.696B4.370.711761.00
000791 GEPIC ENERGY DEVEL
3.801.33%0.05Sälj10.022M5.098B9.130.412081.00
000795 INNUOVO TECHNOLOGY
6.350.32%0.02Sälj21.312M7.176B46.090.143084.00
000818 HANGJIN TECHNOLOGY
9.413.07%0.28Köp11.182M6.300B15.100.614562.00
000819 YUEYANG XINGCHANG
8.64-0.46%-0.04Köp1.932M2.473B46.150.19665.00
000822 SHANDONG HAIHUA CO
4.701.29%0.06Sälj5.302M4.153B9.540.494816.00
000859 ANHUI GUOFENG PLAS
4.551.11%0.05Sälj11.898M3.328B44.220.101122.00
000973 FSPG HI-TECH C
4.084.35%0.17Köp16.691M3.783B32.010.123889.00
000990 CHENGZHI CO. LTD.
15.690.19%0.03Sälj9.080M19.622B28.250.554424.00
002002 HONGDA XINGYE CO L
4.352.59%0.11Sälj24.747M10.976B23.540.185818.00
002037 GUIZHOU JIULIAN IN
7.351.10%0.08Köp1.488M3.545B21.600.348271.00
002053 YUNNAN ENERGY INVE
7.760.78%0.06Köp5.669M5.860B20.560.372410.00
002057 SINOSTEEL ANHUI TI
10.070.50%0.05Sälj18.621M5.764B44.700.221098.00
002092 XINJ ZHONGTAI CHEM
7.130.71%0.05Neutral12.488M15.197B9.750.7321314.00
002096 HUNAN NANLING INDU
6.571.08%0.07Köp3.592M2.413B99.390.075401.00
002102 GUANFU HOLDINGS CO
2.240.90%0.02Köp12.098M5.847B-1.051429.00
002109 SHAANXI XINGHUA CH
3.660.83%0.03Sälj4.866M3.822B17.920.201072.00
002125 XIANGTAN ELECTROCH
5.292.32%0.12Sälj6.626M2.859B31.020.171326.00
002136 ANHUI ANNADA TITAN
8.451.20%0.10Köp3.527M1.795B95.410.09728.00
002165 HONGBAOLI GROUP CO
4.73-0.42%-0.02Sälj4.144M2.860B49.540.101178.00
002206 ZHEJIANG HAILIDE N
3.650.83%0.03Sälj5.125M4.427B13.510.272435.00
002226 ANHUI JIANGNAN CHE
5.473.01%0.16Köp8.492M6.632B21.420.254069.00
002256 SHENZHEN SUNRISE N
2.621.95%0.05Sälj22.361M4.838B-0.15549.00
002326 ZHEJIANG YONGTAI T
8.570.00%0.00Köp19.001M7.533B35.690.242966.00
002360 SHANXI TOND CHEMIC
5.580.00%0.00Köp5.788M2.185B16.950.331919.00
002361 ANHUI SHENJIAN NEW
4.351.16%0.05Köp4.116M3.602B39.980.111238.00
002386 YIBIN TIANYUAN GRO
6.041.51%0.09Sälj7.361M4.646B28.850.214337.00
002407 DO-FLUORIDE CHEMIC
13.411.90%0.25Sälj11.886M9.000B252.250.054764.00
002408 ZIBO QIXIANG TENGD
7.20-0.83%-0.06Sälj11.834M12.884B18.620.392132.00
002409 JIANGSU YOKE TECHN
21.212.86%0.59Köp7.194M9.544B49.880.411148.00
002453 GREAT CHINASOFT TE
6.416.48%0.39Köp29.972M3.439B131.010.051488.00
002460 GANFENG LITHIUM CO
22.882.65%0.59Köp18.161M28.812B38.210.594597.00
002493 RONGSHENG PETRO CH
11.200.90%0.10Köp3.476M69.831B44.400.2511710.00
002497 SICHUAN YAHUA INDU
6.251.30%0.08Sälj8.560M5.915B40.320.154005.00
002549 HUNAN KAIMEITE GAS
5.772.67%0.15Neutral5.576M3.505B33.820.17570.00
002581 SHANDONG SINOBIOWA
8.070.00%0.00Köp11.527M5.324B-0.11942.00
002584 XILONG SCIENTIFIC
6.024.88%0.28Köp40.919M3.359B75.580.081405.00
002585 JIANGSU SHUANGXING
4.850.41%0.02Köp10.969M5.585B22.800.211335.00
002597 ANHUI JINHE INDUST
19.82-0.80%-0.16Sälj3.057M11.164B14.841.383065.00
002601 LOMON BILLIONS CO
12.362.83%0.34Sälj11.879M24.425B10.971.107646.00
002632 DAOMING OPTICS&CHE
6.141.15%0.07Sälj2.893M3.791B19.640.311508.00
002637 ZHEJIANG ZANYU TEC
8.16-0.37%-0.03Köp12.380M3.468B12.200.672214.00
002641 YONGGAO CO LTD
4.700.86%0.04Köp5.013M5.234B14.550.325814.00
002648 ZHEJIANG SATELLITE
13.543.83%0.50Köp27.890M13.898B11.801.112125.00
002694 GOODY SCIENCE AND
3.442.08%0.07Sälj6.360M1.875B-0.282094.00
002709 GUANGZHOU TINCI MA
16.530.61%0.10Sälj1.568M9.009B148.030.112289.00
002741 GUANGDONG GUANGHUA
12.650.80%0.10Köp6.825M4.697B71.230.18812.00
002748 JIANGXI SELON INDU
8.020.63%0.05Köp1.542M1.913B53.270.151289.00
002753 SHANXI YONGDONG CH
8.250.12%0.01Sälj1.122M2.747B17.920.49705.00
002768 QINGDAO GON TECHNO
23.870.59%0.14Sälj1.124M6.437B18.271.302209.00
002783 HUBEI KAILONG CHEM
12.440.16%0.02Köp8.885M4.599B54.270.232606.00
002805 SHANDONG FENGYUAN
12.900.00%0.00Köp2.289M1.875B105.520.12469.00
002825 SHANGHAI NAR INDUS
15.840.51%0.08Sälj685.060K2.271B35.190.45583.00
002827 TIBET GAOZHENG EXP
10.74-2.45%-0.27Köp3.676M3.039B77.250.14517.00
002886 SHENZHEN WOTE ADVA
28.519.99%2.59Stark köp11.899M3.049B90.470.29417.00
002895 GUIZHOU CHANHEN CH
12.323.62%0.43Sälj5.845M4.756B46.370.261148.00
002917 SHENZHEN KING EXPL
18.363.49%0.62Köp11.238M3.209B48.390.37724.00
300035 HUNAN ZHONGKE ELEC
5.622.74%0.15Köp6.995M2.930B17.700.31740.00
300072 BEIJING SANJU ENVI
6.391.59%0.10Sälj17.120M14.780B-0.294763.00
300109 NKY MEDICAL HOLDIN
17.334.78%0.79Köp3.946M5.344B44.490.37789.00
300121 SHANDONG YANGGU HU
7.081.43%0.10Sälj1.761M2.713B11.030.631680.00
300132 FUJIAN GREEN PINE
10.100.80%0.08Sälj4.193M5.176B9.291.08430.00
300169 CHANGZHOU TIANSHEN
5.373.67%0.19Köp19.532M1.689B116.750.04796.00
300174 FUJIAN YUANLI ACTI
18.54-1.90%-0.36Stark sälj2.784M4.627B83.290.231934.00
300214 SHANDONG RIKE CHEM
9.289.95%0.84Köp17.762M3.583B31.220.27811.00
300221 GUANGDONG SILVER
5.671.98%0.11Sälj6.564M2.515B-1.571421.00
300225 SHANGHAI KINLITA C
5.380.94%0.05Sälj8.540M2.507B114.450.05626.00
300243 SHANDONG RUIFENG C
8.061.13%0.09Köp984.721K1.852B23.180.35554.00
300305 JIANGSU YUXING FIL
9.103.41%0.30Stark köp2.159M2.541B28.460.31298.00
300343 LECRON INDUSTRIAL
3.230.94%0.03Sälj31.306M3.780B-1.831018.00
300346 JIANGSU NATA OPTO
13.424.19%0.54Köp18.258M5.241B108.480.12269.00
300437 HENAN QING SHUI YU
11.451.69%0.19Sälj2.459M2.458B11.710.962587.00
300459 ZHEJIANG JINKE CUL
3.2910.03%0.30Köp235.229M10.595B14.340.212015.00
300487 SUNRESIN NEW MATER
37.950.90%0.34Köp7.305M7.612B33.761.11692.00
300522 SUZHOU SUNMUN TECH
16.321.05%0.17Köp1.007M1.954B28.200.58258.00
300530 GUANGDONG DAZHI EN
30.421.47%0.44Sälj965.302K3.166B69.730.43153.00
300535 SICHUAN DOWELL SCI
14.743.66%0.52Köp1.319M1.478B36.420.39479.00
300538 SHENZHEN TONGYI IN
21.842.30%0.49Köp4.467M3.237B104.470.20201.00
300583 SHANDONG SITO BIO
31.860.19%0.06Sälj362.908K3.433B28.191.13686.00
300596 RIANLON CORPORATIO
33.35-0.48%-0.16Sälj1.156M6.870B25.961.291051.00
300599 GUANGDONG XIONGSU
10.591.05%0.11Köp1.499M3.186B14.100.741815.00
300637 ZHEJIANG YANGFAN N
12.841.66%0.21Sälj2.323M2.965B21.100.62709.00
300641 JIANGSU ZHENGDAN C
5.241.35%0.07Sälj1.413M2.531B64.740.08437.00
300644 NANJING JULONG SCI
32.150.94%0.30Köp4.261M2.038B78.390.41596.00
300665 ZHUZHOU FEILU HIGH
10.650.85%0.09Köp2.029M1.284B67.200.16402.00
300699 WEIHAI GUANGWEI CO
40.95-0.58%-0.24Köp5.803M21.221B45.090.911514.00
300716 GUANGDONG GUOLI SC
11.321.34%0.15Sälj2.267M1.787B36.650.302494.00
300717 JIANGSU HUAXIN NEW
17.092.40%0.40Köp2.212M1.709B35.350.47397.00
300721 JIANGSU YIDA CHEMI
19.082.20%0.41Sälj3.009M1.505B91.060.21668.00
300722 JIANGXI XINYU GUOK
23.271.17%0.27Sälj1.309M2.576B38.170.60612.00
300727 NINGBO RUNHE HIGH-
16.18-0.06%-0.01Köp1.458M2.054B32.670.50384.00
300743 HANGZHOU TODAYTEC
22.492.09%0.46Köp1.693M2.162B65.650.34532.00
300769 SHENZHEN DYNANONIC
86.81-4.37%-3.97Sälj1.546M3.880B26.623.41862.00
300777 SINOFIBERS TECHNOL
34.132.74%0.91Sälj2.565M13.288B88.520.38236.00
600063 ANHUI WANWEI UPDATED HIGH-TECH MATERIAL INDUSTRY COMPANY LIMITED
3.57-0.56%-0.02Köp48.514M6.914B31.680.114845.00
600075 XINJIANG TIANYE CO.,LTD.
5.010.00%0.00Köp13.625M4.872B15.140.333185.00
600091 BAOTOU TOMORROW TECHNOLOGY CO.,LTD
3.930.77%0.03Stark köp916.420K1.706B196.670.021331.00
600135 LUCKY FILM COMPANY LIMITED
7.110.99%0.07Sälj2.433M2.626B-0.001982.00
600141 HUBEI XINGFA CHEMICALS GROUP CO.,LTD.
10.641.14%0.12Sälj8.247M9.622B26.310.4010514.00
600143 KINGFA SCI.&TECH. CO.,LTD.
7.291.25%0.09Köp49.835M19.561B24.980.296749.00
600146 SHANGYING GLOBAL CO.,LTD.
20.941.40%0.29Köp10.710M9.705B-4.391463.00
600160 ZHEJIANG JUHUA CO.,LTD.
7.200.70%0.05Sälj12.353M19.628B10.900.666620.00
600228 JIANGXI CHANGJIU BIOCHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD.
7.690.00%0.00Stark köp743.500K1.856B-0.00175.00
600229 QINGDAO CITYMEDIA CO,. LTD.
7.303.11%0.22Köp3.466M4.971B12.160.581766.00
600273 ZHEJIANG JIAHUA ENERGY CHEMICAL INDUSTRY
10.861.50%0.16Sälj22.864M15.330B13.020.821330.00
600277 ELION ENERGY
4.480.90%0.04Sälj16.502M12.161B10.710.414264.00
600281 TAIYUAN CHEMICAL INDUSTRY CO.LTD .
4.540.89%0.04Sälj2.580M2.315B-0.20362.00
600301 NANNING CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD.
6.490.15%0.01Sälj311.907K1.524B21.680.30314.00
600309 WANHUA CHEMICAL GROUP CO.,LTD.
45.120.76%0.34Köp11.165M140.598B14.313.1311080.00
600319 WEIFANG YAXING CHEMICAL CO.,LTD.
5.011.83%0.09Köp2.447M1.553B206.460.021331.00
600328 INNER MONGOLIA LANTAI INDUSTRIAL CO.,LTD
8.031.01%0.08Sälj4.136M3.482B12.800.624321.00
600339 CHINA PETROLEUM ENGINEERING
3.881.04%0.04Köp18.575M21.439B23.400.1648039.00
600346 HENGLI PETROCHEMICAL
16.104.55%0.70Köp34.458M108.402B19.820.7821729.00
600367 GUIZHOU REDSTAR DEVELOPING CO.,LTD.
7.720.92%0.07Sälj1.620M2.280B24.100.322872.00
600378 HAOHUA CHEMICAL SCIENCE & TECHNOLOGY CORP., LTD.
18.12-0.28%-0.05Stark köp7.024M15.212B33.320.556752.00
600409 TANGSHAN SANYOU CHEMICAL INDUSTRIES CO.,LTD
5.523.18%0.17Köp30.652M11.044B13.840.3917595.00
600490 PENGXIN INTERNATIONAL MINING CO.,LTD
4.731.28%0.06Sälj13.355M10.348B29.680.161811.00
600589 GUANGDONG RONGTAI INDUSTRY CO.,LTD
5.420.74%0.04Köp9.586M3.788B10.120.53733.00
600618 SHANGHAI CHLOR-ALKALI CHEMICAL CO.,LTD.
7.761.44%0.11Sälj2.465M7.501B7.750.99724.00
600623 SHANGHAI HUAYI GROUP
7.390.96%0.07Sälj4.518M15.411B12.310.5912776.00
600636 CHINA REFORM CULTURE HOLDINGS
10.342.99%0.30Köp4.658M4.487B15.650.64923.00
600714 QINGHAI JINRUN MINERAL DEVELOPMENT CO., LTD
6.041.51%0.09Köp1.008M1.715B98.990.06307.00
600722 HEBEI JINNIU CHEMICAL INDUSTRIAL CO.,LTD
5.301.34%0.07Sälj7.268M3.558B63.050.08186.00
600803 ENN ECOLOGICAL HOLDINGS CO.,LTD
11.236.24%0.66Köp25.419M12.994B8.591.235250.00
600844 DANHUA CHEMICAL TECHNOLOGY
5.46-3.36%-0.19Köp20.933M5.743B-0.071347.00
600985 HUAIBEI MINING HOLDINGS CO.,LTD.
10.531.25%0.13Köp3.367M22.593B5.811.7959249.00
601015 SHAANXI HEIMAO COKING
3.491.16%0.04Sälj6.156M5.623B28.200.125993.00
601216 INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY & CHEMICAL GROUP CO.,LTD.
3.091.31%0.04Sälj30.139M25.736B11.340.274783.00
601678 BEFAR GROUP CO.,LTD
5.431.12%0.06Sälj9.407M8.293B16.890.323354.00
603010 ZHEJIANG WANSHENG CO.,LTD
12.46-0.48%-0.06Köp5.222M4.436B32.410.39874.00
603026 SHANDONG SHIDA SHENGHUA CHEMICAL GROUP CO.,LTD
34.581.26%0.43Köp8.159M6.922B23.211.471294.00
603067 HUBEI ZHENHUA CHEMICAL CO., LTD
6.272.28%0.14Köp3.405M2.643B17.630.351332.00
603077 SICHUAN HEBANG BIOTECHNOLOGY CO.,LTD.
1.591.27%0.02Sälj103.490M13.865B35.840.044403.00
603078 JIANGYIN JIANGHUAMICRO ELCTRONIC MATERIALS CO.,LTD
35.682.44%0.85Stark köp7.326M3.803B104.270.33326.00
603113 JINNENG SCIENCE&TECHNOLOGY
11.210.63%0.07Köp9.618M7.530B6.601.692572.00
603192 SHANGHAI HUIDE SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD
28.400.39%0.11Köp1.784M3.018B23.431.21509.00
603227 XINJIANG XUEFENG SCI-TECH(GROUP)CO.,LTD.
4.150.48%0.02Köp10.742M2.720B41.450.102913.00
603299 JIANG SU SUYAN JINGSHEN CO.,LTD
7.751.17%0.09Sälj5.853M5.942B21.300.362548.00
603360 DALIANBIO-CHEMCO.,LTD.
37.030.95%0.35Köp2.941M6.847B35.181.04632.00
603378 ASIA CUANON TECHNOLOGY
13.503.13%0.41Köp2.578M2.550B34.060.381860.00
603612 SUNSTONE DEVELOPMENT CO.,LTD
10.530.77%0.08Sälj3.611M3.522B41.520.272422.00
Ladda fler
Hem Aktie-screener Forex-screener Krypto-screener Ekonomisk kalender Hur det fungerar Diagramfunktioner Priser Ordningsregler Moderatorer Webbsidor och mäklarlösningar Widgets Diagramlösningar Help Center Funktionsförfrågan Blogg och nyheter Frågor och svar Wiki Twitter
Profil Profilinställningar Konto och fakturering TradingView Coins Mina kölappar Help Center Publicerade idéer Följare Följer Privata meddelanden Chatt Logga ut