Råvarukemikalier (Bransch)

162
Aktier
1260.989B
Börsvärde
18.767M
Volym
+1.82%
Utdelning
−1.73%
Förändring
−5.26%
Perf månad
−9.60%
Perf år
+20.65%
Perf YTD
          
000510 SICHUAN JINLU GRP
4.482.28%0.10Sälj5.424M2.668B25.700.172495.00
000565 CHONGQING SANXIA P
5.58-0.18%-0.01Sälj2.998M2.424B53.070.11913.00
000635 N/YINGLIGHT CHEMIC
8.803.41%0.29Neutral2.507M2.579B1196.910.012172.00
000637 MAOMING PETRO-CHEM
4.53-0.88%-0.04Sälj7.074M2.376B48.770.09624.00
000652 TIANJIN TEDA CO. L
3.70-0.80%-0.03Sälj5.355M5.504B17.790.211244.00
000683 IM/YUANXING ENERGY
2.57-3.38%-0.09Sälj48.232M10.439B8.340.324794.00
000698 SHENYANG CHEMICAL
4.020.00%0.00Sälj2.168M3.294B27.940.143056.00
000703 HENGYI PETROCHEMIC
12.580.96%0.12Sälj4.583M34.569B16.950.7313754.00
000707 HUBEI SHUANG SCI
2.90-0.34%-0.01Sälj1.691M1.351B5.680.512031.00
000737 NAFINE CHEMICAL I
3.180.32%0.01Sälj1.010M1.740B6.510.491761.00
000791 GEPIC ENERGY DEVEL
4.30-0.23%-0.01Sälj6.102M5.860B12.080.362081.00
000795 INNUOVO TECHNOLOGY
7.98-1.48%-0.12Köp70.820M9.183B72.660.113084.00
000819 YUEYANG XINGCHANG
9.290.11%0.01Sälj1.030M2.518B51.110.18665.00
000822 SHANDONG HAIHUA CO
5.030.20%0.01Sälj3.327M4.493B8.390.604816.00
000859 ANHUI GUOFENG PLAS
4.87-1.81%-0.09Sälj18.698M3.668B35.390.141122.00
000973 FSPG HI-TECH C
4.09-0.97%-0.04Sälj5.512M3.995B34.410.123889.00
002002 HONGDA XINGYE CO L
5.99-7.56%-0.49Köp252.477M16.775B30.550.215818.00
002037 GUIZHOU JIULIAN IN
7.410.82%0.06Sälj1.654M3.584B25.090.298271.00
002053 YUNNAN ENERGY INVE
7.691.99%0.15Sälj1.169M5.738B23.620.322410.00
002057 SINOSTEEL ANHUI TI
12.03-28.35%-4.76Sälj129.365M6.439B48.830.341098.00
002092 XINJ ZHONGTAI CHEM
7.890.13%0.01Sälj8.523M16.914B7.721.0221314.00
002096 HUNAN NANLING INDU
5.781.40%0.08Sälj1.201M2.116B109.380.055401.00
002102 GUANFU HOLDINGS CO
2.40-3.23%-0.08Sälj35.181M6.532B-1.071429.00
002109 SHAANXI XINGHUA CH
3.781.07%0.04Sälj2.704M3.938B20.210.191072.00
002125 XIANGTAN ELECTROCH
6.010.84%0.05Köp11.814M3.296B42.000.141326.00
002136 ANHUI ANNADA TITAN
8.9810.05%0.82Köp8.074M1.755B70.010.12728.00
002165 HONGBAOLI GROUP CO
4.69-0.64%-0.03Sälj1.954M2.842B60.730.081178.00
002206 ZHEJIANG HAILIDE N
3.890.26%0.01Sälj3.759M4.745B13.340.292435.00
002226 ANHUI JIANGNAN CHE
5.410.56%0.03Sälj4.535M6.720B24.030.224069.00
002256 SHENZHEN SUNRISE N
2.94-1.67%-0.05Sälj9.609M5.628B-0.14549.00
002326 ZHEJIANG YONGTAI T
8.140.12%0.01Sälj3.049M6.667B14.210.572966.00
002360 SHANXI TOND CHEMIC
5.270.38%0.02Sälj1.416M2.055B14.310.371919.00
002361 ANHUI SHENJIAN NEW
4.09-3.54%-0.15Sälj4.831M3.551B45.740.091238.00
002386 YIBIN TIANYUAN GRO
6.467.49%0.45Köp22.442M4.693B29.140.214337.00
002407 DO-FLUORIDE CHEMIC
12.301.23%0.15Sälj8.525M8.537B154.010.084764.00
002408 ZIBO QIXIANG TENGD
8.110.00%0.00Sälj4.600M14.397B18.420.442132.00
002409 JIANGSU YOKE TECHN
14.74-0.41%-0.06Sälj1.137M6.850B37.830.391148.00
002453 GREAT CHINASOFT TE
5.843.36%0.19Sälj3.737M3.228B131.330.041488.00
002460 GANFENG LITHIUM CO
23.59-0.46%-0.11Stark sälj8.668M31.167B23.990.994597.00
002493 RONGSHENG PETRO CH
11.981.10%0.13Köp3.513M74.550B45.000.2611710.00
002497 SICHUAN YAHUA INDU
7.122.89%0.20Neutral19.677M6.643B41.250.174005.00
002549 HUNAN KAIMEITE GAS
5.750.17%0.01Sälj3.269M3.580B38.770.15570.00
002581 SHANDONG SINOBIOWA
6.53-0.76%-0.05Sälj6.774M4.341B-0.29942.00
002584 XILONG SCIENTIFIC
5.000.20%0.01Sälj5.347M2.920B65.700.081405.00
002585 JIANGSU SHUANGXING
5.02-0.40%-0.02Sälj5.505M5.828B19.410.261335.00
002597 ANHUI JINHE INDUST
18.20-2.15%-0.40Sälj4.598M10.393B13.321.433065.00
002601 LOMON BILLIONS CO
16.513.71%0.59Stark köp21.801M31.443B13.831.157646.00
002632 DAOMING OPTICS&CHE
6.83-0.29%-0.02Sälj2.136M4.291B20.390.341508.00
002637 ZHEJIANG ZANYU TEC
6.85-0.87%-0.06Sälj3.215M2.889B15.970.432214.00
002641 YONGGAO CO LTD
4.15-0.48%-0.02Köp3.259M4.684B15.860.265814.00
002648 ZHEJIANG SATELLITE
13.560.44%0.06Sälj11.888M14.360B13.650.992125.00
002694 GOODY SCIENCE AND
3.800.53%0.02Sälj5.196M2.117B-0.232094.00
002709 GUANGZHOU TINCI MA
23.45-0.04%-0.01Sälj895.161K8.040B108.470.222289.00
002741 GUANGDONG GUANGHUA
11.72-0.26%-0.03Sälj820.800K4.397B36.010.33812.00
002748 JIANGXI SELON INDU
8.662.49%0.21Sälj2.204M2.028B42.110.201289.00
002753 SHANXI YONGDONG CH
8.74-1.35%-0.12Sälj859.294K2.953B14.370.66705.00
002768 QINGDAO GON TECHNO
26.792.41%0.63Köp3.279M7.096B21.231.232209.00
002783 HUBEI KAILONG CHEM
12.98-6.35%-0.88Köp28.914M4.628B69.420.202606.00
002805 SHANDONG FENGYUAN
19.59-3.78%-0.77Sälj4.897M1.973B117.070.17469.00
002825 SHANGHAI NAR INDUS
15.980.13%0.02Sälj751.740K2.236B29.570.54583.00
002827 TIBET GAOZHENG EXP
16.183.32%0.52Köp3.693M2.881B59.460.26517.00
002886 SHENZHEN WOTE ADVA
20.81-1.37%-0.29Sälj1.826M2.482B68.040.31398.00
002895 GUIZHOU CHANHEN CH
11.480.53%0.06Sälj1.591M4.568B59.130.201148.00
002917 SHENZHEN KING EXPL
13.960.94%0.13Sälj2.051M2.502B39.200.35724.00
200160 DONGFENG SCI-TECH
1.25-1.57%-0.02Sälj229.100K791.018M-0.01181.00
300035 HUNAN ZHONGKE ELEC
5.711.06%0.06Sälj5.854M3.027B36.780.15527.00
300072 BEIJING SANJU ENVI
7.360.00%0.00Sälj8.288M17.300B-0.034763.00
300109 NKY MEDICAL HOLDIN
15.840.19%0.03Sälj1.103M3.446B36.530.43789.00
300121 SHANDONG YANGGU HU
7.841.16%0.09Sälj1.412M3.012B8.810.881680.00
300132 FUJIAN GREEN PINE
10.39-1.61%-0.17Sälj5.951M5.455B9.681.09430.00
300169 CHANGZHOU TIANSHEN
5.69-9.39%-0.59Sälj35.332M2.047B-0.11798.00
300174 FUJIAN YUANLI ACTI
19.736.59%1.22Sälj3.793M4.531B107.970.171934.00
300214 SHANDONG RIKE CHEM
5.700.71%0.04Sälj2.272M2.410B23.330.24836.00
300221 GUANGDONG SILVER
6.43-0.92%-0.06Sälj6.594M3.275B-1.331421.00
300225 SHANGHAI KINLITA C
4.96-0.40%-0.02Stark sälj5.075M2.342B284.730.02626.00
300243 SHANDONG RUIFENG C
7.800.00%0.00Sälj698.900K1.817B19.360.41554.00
300305 JIANGSU YUXING FIL
9.41-3.88%-0.38Köp4.165M2.827B39.310.25319.00
300343 LECRON INTERNET ME
6.98-1.83%-0.13Sälj13.771M4.669B-3.301018.00
300346 JIANGSU NATA OPTO
8.94-1.11%-0.10Sälj8.469M3.678B65.870.14269.00
300437 HENAN QING SHUI YU
12.053.43%0.40Sälj2.319M2.543B11.081.052587.00
300459 ZHEJIANG JINKE CUL
5.71-1.55%-0.09Sälj10.329M11.399B14.230.412015.00
300487 SUNRESIN NEW MATER
28.45-1.73%-0.50Sälj1.481M5.979B32.850.88692.00
300522 SUZHOU SUNMUN TECH
16.28-1.51%-0.25Sälj426.346K2.000B30.300.55258.00
300530 GUANGDONG DAZHI EN
38.792.38%0.90Köp170.020K2.652B49.140.77153.00
300535 SICHUAN DOWELL SCI
14.152.17%0.30Köp1.043M1.440B33.680.41479.00
300538 SHENZHEN TONGYI IN
16.67-9.40%-1.73Sälj11.157M2.793B89.610.21201.00
300583 SHANDONG SITO BIO
31.260.06%0.02Sälj210.890K3.374B26.271.19686.00
300596 RIANLON CORPORATIO
31.070.97%0.30Sälj507.198K5.539B26.281.171051.00
300599 GUANGDONG XIONGSU
10.69-0.93%-0.10Sälj2.092M3.280B16.540.651996.00
300637 ZHEJIANG YANGFAN N
13.256.60%0.82Köp9.661M2.918B19.530.65709.00
300641 JIANGSU ZHENGDAN C
5.05-0.20%-0.01Sälj916.090K2.477B32.500.16427.00
300644 NANJING JULONG SCI
28.131.70%0.47Sälj745.500K1.770B38.840.7175.00
300665 ZHUZHOU FEILU HIGH
10.932.34%0.25Köp1.678M1.299B50.140.21402.00
300699 WEIHAI GUANGWEI CO
31.39-0.03%-0.01Sälj7.557M16.276B36.080.871514.00
300716 GUANGDONG GUOLI SC
11.64-0.09%-0.01Köp1.423M1.864B43.060.272494.00
300717 JIANGSU HUAXIN NEW
15.601.04%0.16Sälj515.440K1.581B32.830.47397.00
300721 JIANGSU YIDA CHEMI
17.930.84%0.15Sälj606.007K1.425B48.550.37668.00
300722 JIANGXI XINYU GUOK
23.38-3.03%-0.73Sälj2.755M2.700B36.480.66612.00
300727 NINGBO RUNHE HIGH-
17.660.91%0.16Sälj681.580K2.220B31.920.55384.00
300743 HANGZHOU TODAYTEC
35.15-0.99%-0.35Sälj740.241K2.323B81.580.44532.00
300769 SHENZHEN DYNANONIC
81.52-0.59%-0.48Sälj575.847K3.505B862.00
300777 SINOFIBERS TECHNOL
34.0610.01%3.10Köp20.588M12.384B82.500.38236.00
600063 ANHUI WANWEI UPDATED HIGH-TECH MATERIAL INDUSTRY COMPANY LIMITED
2.740.00%0.00Sälj6.272M5.277B33.970.084845.00
600075 XINJIANG TIANYE CO.,LTD.
4.76-2.86%-0.14Sälj5.891M4.629B12.790.373185.00
600091 BAOTOU TOMORROW TECHNOLOGY CO.,LTD
3.670.00%0.00Sälj586.816K1.605B185.070.021331.00
600135 LUCKY FILM COMPANY LIMITED
7.74-0.13%-0.01Sälj3.176M2.891B303.450.031982.00
600141 HUBEI XINGFA CHEMICALS GROUP CO.,LTD.
10.12-1.56%-0.16Sälj5.003M7.475B23.120.4410514.00
600143 KINGFA SCI.&TECH. CO.,LTD.
4.861.25%0.06Neutral7.342M13.041B19.660.246749.00
600146 SHANGYING GLOBAL CO.,LTD.
13.48-1.96%-0.27Köp15.850M6.462B68.550.201358.00
600160 ZHEJIANG JUHUA CO.,LTD.
7.100.42%0.03Sälj9.692M19.408B9.260.766620.00
600228 JIANGXI CHANGJIU BIOCHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD.
7.05-3.42%-0.25Stark sälj1.381M1.762B32.230.23347.00
600229 QINGDAO CITYMEDIA CO,. LTD.
7.29-1.22%-0.09Sälj1.433M5.181B14.280.521766.00
600273 ZHEJIANG JIAHUA ENERGY CHEMICAL INDUSTRY
10.950.46%0.05Sälj20.031M15.617B13.510.811330.00
600277 ELION ENERGY
4.905.15%0.24Sälj70.490M12.763B14.240.334264.00
600281 TAIYUAN CHEMICAL INDUSTRY CO.LTD .
5.16-5.15%-0.28Köp21.254M2.798B-0.22362.00
600301 NANNING CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD.
6.85-0.72%-0.05Sälj339.900K1.623B27.600.25314.00
600309 WANHUA CHEMICAL GROUP CO.,LTD.
38.66-0.46%-0.18Sälj8.857M121.948B11.183.4711080.00
600319 WEIFANG YAXING CHEMICAL CO.,LTD.
4.73-0.21%-0.01Sälj2.379M1.496B51.200.091368.00
600328 INNER MONGOLIA LANTAI INDUSTRIAL CO.,LTD
8.51-0.35%-0.03Köp5.908M3.741B13.320.644321.00
600339 CHINA PETROLEUM ENGINEERING
4.110.49%0.02Sälj15.280M22.835B21.750.1948039.00
600346 HENGLI PETROCHEMICAL
16.521.29%0.21Sälj6.104M82.411B30.240.5421729.00
600367 GUIZHOU REDSTAR DEVELOPING CO.,LTD.
8.85-1.12%-0.10Köp5.584M2.606B23.680.382872.00
600378 SICHUAN TIANYI SCIENCE & TECHNOLOGY
14.12-1.19%-0.17Köp3.142M11.963B33.590.436752.00
600409 TANGSHAN SANYOU CHEMICAL INDUSTRIES CO.,LTD
5.61-0.36%-0.02Sälj9.218M11.622B8.670.6517595.00
600490 PENGXIN INTERNATIONAL MINING CO.,LTD
5.361.52%0.08Köp118.405M11.714B68.670.081811.00
600589 GUANGDONG RONGTAI INDUSTRY CO.,LTD
4.852.54%0.12Sälj5.156M3.336B22.090.21733.00
600618 SHANGHAI CHLOR-ALKALI CHEMICAL CO.,LTD.
7.750.52%0.04Sälj3.016M8.916B8.470.91724.00
600623 SHANGHAI HUAYI GROUP
7.89-0.25%-0.02Sälj5.367M16.653B10.060.7912776.00
600636 CHINA REFORM CULTURE HOLDINGS
10.430.10%0.01Sälj1.258M4.657B9.791.06923.00
600714 QINGHAI JINRUN MINERAL DEVELOPMENT CO., LTD
6.710.00%0.00Köp4.710M1.934B111.800.06307.00
600722 HEBEI JINNIU CHEMICAL INDUSTRIAL CO.,LTD
5.562.21%0.12Sälj5.163M3.701B61.930.09186.00
600803 ENN ECOLOGICAL HOLDINGS CO.,LTD
10.180.39%0.04Sälj3.399M12.466B9.341.095250.00
600844 DANHUA CHEMICAL TECHNOLOGY
4.749.98%0.43Köp1.596M4.381B-0.071347.00
600985 HUAIBEI MINING HOLDINGS CO.,LTD.
11.816.30%0.70Köp7.344M24.135B6.571.6959249.00
601015 SHAANXI HEIMAO COKING
3.980.25%0.01Sälj5.081M6.470B23.430.175993.00
601216 INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY & CHEMICAL GROUP CO.,LTD.
3.22-1.83%-0.06Sälj34.935M27.677B12.420.264783.00
601678 BEFAR GROUP CO.,LTD
6.370.63%0.04Sälj13.190M9.776B16.980.373354.00
603010 ZHEJIANG WANSHENG CO.,LTD
10.980.27%0.03Sälj943.280K3.880B29.480.37874.00
603026 SHANDONG SHIDA SHENGHUA CHEMICAL GROUP CO.,LTD
36.383.91%1.37Köp7.295M7.096B25.981.351294.00
603067 HUBEI ZHENHUA CHEMICAL CO., LTD
5.93-0.67%-0.04Sälj1.768M2.574B20.580.291332.00
603077 SICHUAN HEBANG BIOTECHNOLOGY CO.,LTD.
1.860.54%0.01Sälj24.148M16.338B38.320.054403.00
603078 JIANGYIN JIANGHUAMICRO ELCTRONIC MATERIALS CO.,LTD
24.13-1.23%-0.30Sälj2.047M2.668B66.820.37326.00
603113 JINNENG SCIENCE&TECHNOLOGY
10.76-0.46%-0.05Sälj3.546M7.307B6.311.712572.00
603192 SHANGHAI HUIDE SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD
25.770.55%0.14Sälj423.087K2.734B20.121.27429.00
603227 XINJIANG XUEFENG SCI-TECH(GROUP)CO.,LTD.
3.72-0.53%-0.02Sälj2.105M2.464B48.940.082913.00
603299 JIANG SU SUYAN JINGSHEN CO.,LTD
7.163.32%0.23Köp19.097M5.376B17.620.392548.00
603360 DALIANBIO-CHEMCO.,LTD.
26.060.50%0.13Köp1.169M4.841B32.310.80632.00
603378 ASIA CUANON TECHNOLOGY
13.042.44%0.31Sälj1.194M2.480B38.180.331491.00
603612 SUNSTONE DEVELOPMENT CO.,LTD
10.68-0.93%-0.10Sälj2.268M3.668B33.370.342422.00
603657 JINHUA CHUNGUANG T
24.860.16%0.04Sälj359.916K2.383B19.921.251173.00
Ladda fler
Hem Aktie-screener Forex-screener Krypto-screener Ekonomisk kalender Hur det fungerar Diagramfunktioner Priser Ordningsregler Moderatorer Webbsidor och mäklarlösningar Widgets Charting Solutions Få hjälp Funktionsförfrågan Blogg & nyheter Frågor och svar Wiki Twitter
Profil Profilinställningar Konto och fakturering Få hjälp Publicerade idéer Följare Följer Privata meddelanden Chatt Logga ut