Industrimaskiner (Bransch)

267
Aktier
1569.344B
Börsvärde
18.216M
Volym
−3.14%
Förändring
+5.20%
Perf månad
+32.10%
Perf år
+2.78%
Perf YTD
          
000157 ZOOMLION HVY IND S
6.30-5.41%-0.36Sälj46.300M48.862B12.240.5415121.00
000404 CHANGHONG HUAYI CO
3.75-3.85%-0.15Stark sälj7.271M2.610B38.420.107737.00
000410 SHENYANG MACHINE T
6.631.53%0.10Sälj10.124M11.165B-4.148338.00
000530 DALIAN REFRIGERATI
3.74-3.11%-0.12Stark sälj6.295M3.154B23.350.171674.00
000544 CENTRAL PLAINS ENV
6.32-1.25%-0.08Sälj4.913M6.160B15.580.411246.00
000666 JINGWEI TEXTILE MA
10.37-3.36%-0.36Stark sälj4.764M7.302B11.610.928684.00
000777 SUFA TECHNOLOGY IN
12.27-2.46%-0.31Sälj5.334M4.705B34.530.361126.00
000811 MOON ENVIRONMENT T
7.00-4.50%-0.33Sälj9.162M5.221B13.510.581338.00
000821 JS CORRUGATING MAC
6.15-9.69%-0.66Stark sälj28.756M3.256B166.500.042858.00
000837 QINCHUAN MACHINE T
3.99-8.06%-0.35Stark sälj16.775M2.767B-0.389328.00
000852 SINOPEC OILFIELD E
6.10-5.13%-0.33Stark sälj16.265M4.743B59.040.115443.00
000856 TANGSHAN JIDONG EQ
10.14-3.89%-0.41Stark sälj5.182M2.302B180.650.061806.00
000881 CGN NUCLEAR TECHNO
6.97-4.52%-0.33Sälj4.393M6.590B36.190.205550.00
000893 DONLINKS INTERNATI
6.22-2.35%-0.15Sälj1.951M4.708B141.240.05474.00
000967 INFORE ENVIRONMENT
6.12-2.86%-0.18Sälj9.972M19.264B12.260.516217.00
002021 ZOJE RESOURCES INV
2.22-0.89%-0.02Sälj3.554M1.527B-0.451638.00
002026 SHANDONG WEIDA MAC
4.99-3.29%-0.17Stark sälj5.118M2.096B19.580.263077.00
002050 ZHEJIANG SANHUA IN
20.800.24%0.05Köp50.683M56.986B43.010.489960.00
002073 MESNAC CO.LTD
4.45-4.51%-0.21Stark sälj17.749M4.156B-0.342609.00
002131 LEO GROUP CO LTD
3.05-6.15%-0.20Köp319.224M20.378B-0.335429.00
002147 NEOGLORY PROSPERIT
2.10-4.98%-0.11Sälj10.917M3.839B-0.331417.00
002158 S/HANBELL PREC. MA
8.70-4.81%-0.44Sälj8.666M4.612B22.690.401720.00
002196 ZHEJIANG FOUNDER M
5.32-2.39%-0.13Sälj5.333M2.493B-1.092406.00
002204 DH HEAVY IND GP CO
3.14-2.79%-0.09Stark sälj6.521M6.064B32.890.105588.00
002205 XINJIANG GUOTONG P
13.22-5.64%-0.79Sälj4.010M1.536B167.380.081120.00
002209 GZ TECH-LONG PACKI
6.69-3.60%-0.25Stark sälj3.162M1.306B-0.091253.00
002248 WEIHAI HUADONG AUT
7.61-3.79%-0.30Stark sälj2.588M2.340B-1.29422.00
002255 SUZHOU HAILU HEAVY
3.01-3.83%-0.12Stark sälj10.310M2.535B-0.271315.00
002270 HUAMING POWER EQUI
4.85-2.61%-0.13Stark sälj7.928M3.682B19.790.251662.00
002272 SICHUAN CRUN CO LT
4.42-2.64%-0.12Sälj4.244M1.874B147.400.031042.00
002278 SHANGHAI SK PETROL
6.50-5.11%-0.35Sälj5.559M2.365B52.980.13912.00
002283 TIANRUN CRANKSHAFT
3.63-3.46%-0.13Stark sälj9.451M4.093B11.770.323145.00
002295 GUANGDONG JINGYI M
7.01-3.71%-0.27Sälj2.361M1.757B33.860.21660.00
002337 TIANJIN SAIXIANG
3.50-3.05%-0.11Stark sälj4.282M2.060B126.670.03838.00
002347 TAIER HEAVY INDUST
4.35-3.97%-0.18Sälj5.236M1.945B86.290.05984.00
002381 ZHEJIANG DOUBLE AR
8.62-0.81%-0.07Stark köp13.801M3.548B16.060.541152.00
002392 BEIJING LIER HIGH-
3.71-2.62%-0.10Sälj10.104M4.417B0.35
002430 HANGZHOU OXYGEN PL
14.72-0.88%-0.13Köp14.489M14.199B19.540.764048.00
002438 JIANGSU SHENTONG V
8.30-4.82%-0.42Sälj7.285M4.032B24.510.361378.00
002490 SHANDONG MOLONG PE
3.54-5.09%-0.19Stark sälj4.229M2.824B-0.033233.00
002499 KELIN ENVIRONMENTA
3.91-2.74%-0.11Sälj1.204M738.990M-3.1784.00
002509 TIANGUANG ZHONGMAO
1.24-3.12%-0.04Sälj46.768M3.091B-0.352114.00
002520 ZHEJIANG RIFA PREC
7.41-3.77%-0.29Köp3.456M5.490B24.620.321127.00
002529 FUJIAN HAIYUAN COM
5.86-9.98%-0.65Sälj14.496M1.524B-0.88800.00
002530 JC FINANCE & TAX I
15.06-6.63%-1.07Köp20.479M11.735B42.760.383202.00
002532 SHIMGE PUMP INDUST
6.21-4.02%-0.26Köp5.275M3.124B25.850.252426.00
002534 HANGZHOU BOILER GR
7.97-1.12%-0.09Köp3.499M5.755B18.260.451817.00
002535 LINZHOU HEAVY MACH
2.70-1.82%-0.05Stark sälj10.650M2.165B-0.272665.00
002559 JIANGSU YAWEI MACH
6.15-1.28%-0.08Köp17.224M3.424B28.980.221961.00
002564 SUZHOU THVOW TECHN
4.46-4.29%-0.20Stark sälj9.594M3.838B138.280.032689.00
002573 BEIJING SPC ENVIRO
6.30-4.40%-0.29Stark sälj9.645M6.812B20.210.332350.00
002592 NANNING BALING TEC
12.55-4.85%-0.64Sälj3.593M3.345B-0.06954.00
002595 SHANDONG HIMILE ME
20.91-1.37%-0.29Köp1.774M16.728B20.871.0211545.00
002598 SHANDONG ZHANGQIU
6.31-2.02%-0.13Sälj2.824M1.969B22.090.291111.00
002611 GUANGDONG DONGFANG
4.72-3.08%-0.15Köp39.585M7.128B-2.082778.00
002621 DALIAN MY GYM EDUC
11.05-4.66%-0.54Sälj4.910M6.418B65.960.18383.00
002630 CHINA WESTERN POWE
2.34-4.49%-0.11Stark sälj33.226M2.763B-0.181795.00
002633 SHENKE SLIDE BEARI
8.55-0.12%-0.01Sälj1.293M1.282B-0.03479.00
002639 FUJIAN SNOWMAN CO
8.18-6.30%-0.55Sälj43.661M5.514B102.220.092787.00
002645 JIANGSU HUAHONG TE
8.48-4.93%-0.44Sälj8.533M3.925B22.370.401570.00
002651 CHENGDU LEEJUN IND
4.70-3.69%-0.18Sälj4.318M4.740B38.850.13732.00
002658 BEIJING SDL TECHNO
6.87-3.24%-0.23Sälj1.545M4.087B30.980.231936.00
002676 GUANGDONG SUNWILL
3.02-3.21%-0.10Stark sälj9.442M2.174B80.830.043560.00
002685 WUXI HUADONG HEAVY
6.29-2.48%-0.16Sälj6.387M6.338B49.810.13968.00
002698 HARBIN BOSHI AUTOM
10.20-5.47%-0.59Sälj11.160M10.430B36.690.291088.00
002722 GERON CO LTD
14.00-3.65%-0.53Stark sälj3.220M2.457B22.460.652139.00
002747 ESTUN AUTOMATION
10.78-7.23%-0.84Sälj21.336M9.063B108.400.111708.00
002757 NANXING MACHINERY
17.88-2.40%-0.44Köp4.479M3.477B18.071.021375.00
002793 ZHEJIANG DOYIN PUM
14.68-6.68%-1.05Stark köp16.516M5.280B75.620.221406.00
002795 YORHE FLUID INTELL
13.46-3.24%-0.45Stark sälj2.486M2.692B35.910.39913.00
002801 HANGZHOU WEIGUANG
37.35-3.49%-1.35Köp2.108M4.398B32.461.19857.00
002816 SHENZHEN HEKEDA PR
21.78-0.09%-0.02Stark köp1.108M2.178B-0.21737.00
002823 SHENZHEN KAIZHONG
11.28-5.69%-0.68Köp11.175M3.264B96.300.124721.00
002833 GUANGZHOU KDT MACH
44.88-4.10%-1.92Köp1.100M5.972B22.652.07922.00
002837 SHENZHEN ENVICOOL
28.883.77%1.05Köp22.692M6.129B49.370.581564.00
002843 BICHAMP CUTTING TE
7.86-3.08%-0.25Stark sälj2.462M1.651B29.420.28375.00
002849 ZHEJIANG VIEWSHINE
13.64-3.47%-0.49Stark sälj1.105M1.775B26.190.54655.00
002870 GUANGDONG SENSSUN
20.93-9.94%-2.31Stark sälj4.030M2.316B53.510.432545.00
002871 QINGDAO WEFLO VALV
19.92-2.92%-0.60Köp2.167M2.302B34.710.59761.00
002877 WUXI SMART AUTO-CO
8.21-4.76%-0.41Stark sälj4.752M2.730B34.790.25525.00
002884 GUANGDONG LINGXIAO
15.49-2.58%-0.41Stark köp2.904M3.014B11.701.361038.00
002896 NINGBO ZHONGDA LEA
22.79-4.44%-1.06Sälj1.115M1.823B39.840.601481.00
002903 YUHUAN CNC MACHINE
13.86-3.68%-0.53Stark sälj3.300M2.079B-0.11341.00
002917 SHENZHEN KING EXPL
15.70-4.79%-0.79Stark sälj3.516M2.840B45.100.37724.00
002943 HUNAN YUJIN MACHIN
21.52-4.27%-0.96Stark sälj1.179M2.152B53.520.42468.00
002957 SHENZHEN COLIBRI T
29.68-5.02%-1.57Stark sälj2.592M12.169B2240.00
200530 DALIAN REFRIGERATI
2.23-0.45%-0.01Sälj357.384K1.677B12.870.171674.00
200771 HANGZHOU STEAM TUR
8.04-2.66%-0.22Sälj483.400K5.405B17.540.473663.00
300004 NANFANG VENTILATOR
6.65-9.89%-0.73Sälj23.548M3.192B-2.031100.00
300021 DAYU WATER-SAVING
5.08-3.79%-0.20Sälj16.727M4.001B32.800.161550.00
300023 BODE ENERGY EQUIPM
6.88-1.99%-0.14Stark sälj2.913M2.175B-2.37112.00
300024 SIASUN ROBOT & AUT
15.13-0.66%-0.10Köp47.822M23.455B58.090.264513.00
300029 JIANGSU HUASHENGTI
6.00-2.76%-0.17Stark sälj6.890M1.200B-0.56180.00
300066 SANCHUAN WISDOM TE
5.20-3.35%-0.18Köp31.901M5.408B41.870.131242.00
300090 ANHUI SHENGYUN ENV
1.401.45%0.02Sälj26.108M1.848B-2.621695.00
300091 JIN TONGLING TECHN
3.76-6.70%-0.27Stark sälj21.891M4.626B71.200.061170.00
300092 S/C KEXIN MECH&ELE
7.05-2.89%-0.21Sälj3.078M1.633B43.210.17573.00
300095 JIANGXI HUAWU BRAK
5.79-3.34%-0.20Stark sälj3.942M2.150B-0.221463.00
300097 DALIAN ZHIYUN AUTO
8.74-2.89%-0.26Stark sälj5.705M2.405B-0.391066.00
300105 YANTAI LONGYUAN PO
4.45-1.77%-0.08Köp7.075M2.284B-0.00567.00
300112 SHENZHEN MAXONIC
8.68-6.06%-0.56Sälj13.389M2.448B42.560.221119.00
300124 SHENZHEN INOVANCE
29.25-1.78%-0.53Sälj12.404M50.652B48.490.6111636.00
300125 DALIAN EAST NEW EN
14.90-3.87%-0.60Sälj2.483M3.884B227.270.07134.00
300145 NANFANG ZHONGJIN E
3.40-4.76%-0.17Sälj27.081M6.439B25.760.144740.00
300152 XIONGAN KERONG ENV
3.24-3.86%-0.13Stark sälj12.366M2.309B-0.17689.00
300154 SHENZHEN RILAND IN
5.41-4.59%-0.26Stark sälj3.217M2.436B22.270.25885.00
300156 SHENWU ENVIRONMENT
1.46-5.81%-0.09Sälj20.974M1.475B-2.20470.00
300161 WUHAN HUAZHONG NUM
15.372.60%0.39Köp7.122M2.655B77.100.192276.00
300171 SHANGHAI TOFFLON S
7.962.71%0.21Köp14.384M5.002B74.520.102547.00
300172 CEC ENVIRONMENTAL
5.03-2.71%-0.14Sälj3.531M2.580B21.070.25502.00
300173 SOTECH SMARTER EQU
6.30-3.96%-0.26Köp22.996M3.693B-1.46191.00
300185 TONGYU HEAVY INDUS
1.78-2.20%-0.04Sälj19.156M5.817B25.490.073436.00
300193 SHENZHEN JASIC TEC
8.57-2.50%-0.22Sälj5.868M4.068B19.290.46950.00
300195 MASTERWORK GROUP C
7.23-4.37%-0.33Sälj5.766M3.061B198.950.041834.00
300203 FOCUSED PHOTONICS
14.63-9.97%-1.62Stark sälj13.080M6.527B14.111.155235.00
300228 ZHANGJIAGANG FURUI
4.26-4.27%-0.19Sälj20.114M1.998B35.770.121458.00
300230 SHANGHAI YONGLI BE
5.300.00%0.00Stark köp69.689M4.326B16.180.336132.00
300257 ZHEJIANG KAISHAN C
10.02-3.47%-0.36Stark sälj4.150M8.597B73.050.143065.00
300266 XINGYUAN ENVIRONME
3.51-3.04%-0.11Sälj22.588M5.491B-0.851418.00
300272 CANATURE HEALTH TE
4.48-3.03%-0.14Stark sälj3.612M2.577B28.240.161059.00
300276 SANFENG INTELLIGEN
7.62-4.27%-0.34Stark sälj4.669M6.059B25.920.311735.00
300278 HUACHANGDA INTELLI
4.09-8.09%-0.36Stark sälj19.476M2.224B-1.201881.00
300280 JIANGSU ZITIAN MED
17.00-7.61%-1.40Sälj6.962M2.755B30.540.60565.00
300281 GUANGDONG JINMING
6.68-4.71%-0.33Köp6.385M2.798B-0.02556.00
300293 SHENYANG BLUE SIL
7.64-5.56%-0.45Stark sälj4.917M2.063B135.060.061249.00
300308 ZHONGJI INNOLIGHT
53.46-4.91%-2.76Köp9.829M37.171B77.540.732418.00
300334 TIANJIN MOTIMO MEM
6.20-3.13%-0.20Sälj5.292M1.873B-0.32685.00
300358 TRUKING TECHNOLOGY
7.353.81%0.27Stark köp11.430M3.439B-0.002982.00
300362 CHENGDU TECHCENT E
2.37-3.27%-0.08Sälj8.831M1.036B-5.63891.00
300370 BEIJING ETROL TECH
3.75-2.09%-0.08Stark köp74.536M3.513B-0.561450.00
300382 SUZHOU SLAC PRECIS
5.69-4.05%-0.24Sälj13.016M3.175B23.290.25852.00
300384 BEIJING SANLIAN HO
18.40-4.76%-0.92Köp7.646M5.853B40.620.48208.00
300388 ANHUI GUOZHEN ENVI
10.71-3.60%-0.40Köp10.775M7.182B21.840.532809.00
300400 SHENZHEN JT AUTOMA
13.36-5.58%-0.79Stark sälj4.900M3.153B91.590.15991.00
300402 NANJING BAOSE CO
8.81-4.55%-0.42Stark sälj2.091M1.780B69.820.13703.00
300411 ZHEJIANG JINDUN FA
8.071.51%0.12Köp10.437M3.683B-3.54665.00
300415 GUANGDONG YIZUMI P
8.85-4.84%-0.45Sälj8.663M3.778B20.470.452773.00
300416 SUZHOU SUSHI TEST
37.411.00%0.37Stark köp5.864M4.955B61.300.60908.00
300420 JIANGSU WUYANG
5.88-4.70%-0.29Sälj21.752M4.208B27.190.231490.00
300430 BEIJING CHIEFTAIN
7.77-4.31%-0.35Sälj4.313M2.114B23.170.351334.00
300434 SICHUAN GOLDSTONE
8.281.72%0.14Stark köp9.637M3.326B21.740.371617.00
300435 HANGZHOU ZHONGTAI
10.42-4.32%-0.47Sälj2.468M3.892B39.140.28473.00
300441 NINGBO BAOSI ENERG
8.88-6.23%-0.59Sälj21.403M5.873B70.670.132800.00
300442 SHANGHAI PRECISE P
17.100.65%0.11Stark köp3.050M1.710B-2.13817.00
300450 WUXI LEAD INTELLIG
43.99-2.93%-1.33Köp22.820M38.714B48.020.944994.00
300455 BEIJING CTROWELL T
13.264.08%0.52Köp26.880M6.757B84.820.15298.00
300457 SHENZHEN YINGHE TE
39.35-5.14%-2.13Köp4.126M14.668B43.600.952497.00
300461 TANAC AUTOMATION C
18.61-3.32%-0.64Stark sälj1.538M2.264B-2.22916.00
300466 SAIMO ELECTRIC CO
5.50-3.17%-0.18Stark sälj5.611M2.964B-0.381028.00
300470 SINOSEAL HOLDING
27.17-3.58%-1.01Neutral1.979M5.217B26.831.071061.00
Ladda fler
Hem Aktie-screener Forex-screener Krypto-screener Ekonomisk kalender Program Hur det fungerar Diagramfunktioner Priser Refer a friend Ordningsregler Help Center Webbsidor och mäklarlösningar Widgets Diagramlösningar Lightweight Charting Library Blogg och nyheter Twitter
Profil Profilinställningar Konto och fakturering Refer a friend Mina kölappar Help Center Publicerade idéer Följare Följer Privata meddelanden Chatt Logga ut