Aktier
200
Börsvärde
2860.441B
Volym
19.793M
Utdelning
0.94%
Förändring
0.51%
Perf månad
7.45%
Perf år
5.96%
Perf YTD
39.63%
          
000004 SHENZHEN CAU TECH
21.300.47%0.10Köp1.074M1.780B156.040.14172.00
000078 SHN NEPTUNUS BIO
4.53-1.95%-0.09Köp38.407M12.763B18.600.259262.00
000153 ANHUI FENGYUAN PHA
7.180.28%0.02Köp6.535M2.235B37.090.194571.00
000403 ZHENXING BIOPHARMA
29.211.53%0.44Stark köp2.118M7.842B130.650.221111.00
000423 DONG-E-E-JIAO CO
49.15-1.23%-0.61Köp3.562M32.544B15.613.194836.00
000513 LIVZON PHARMACEUTI
33.72-1.83%-0.63Sälj3.791M24.699B22.731.517671.00
000518 JIANGSU SIHUAN BIO
4.31-3.58%-0.16Köp23.552M4.602B-0.03280.00
000538 YUNNAN BAIYAO GRP
90.06-1.24%-1.13Köp4.647M94.965B28.723.188068.00
000545 GPRO TITANIUM INDU
4.12-0.48%-0.02Köp14.490M4.085B40.030.101006.00
000566 HAINAN HAIYAO CO
7.71-2.16%-0.17Köp17.202M10.528B75.440.102350.00
000590 TUS-GUHAN GROUP CO
16.35-3.02%-0.51Köp14.211M4.037B-0.031466.00
000597 NORTHEAST PHARMACE
13.74-1.22%-0.17Köp4.332M8.446B39.680.377659.00
000623 JILIN AODONG PHARM
19.32-0.46%-0.09Köp12.684M22.570B24.130.803803.00
000650 RENHE PHARMACY CO
7.9910.06%0.73Köp52.355M8.990B17.470.427197.00
000661 CHANGCHUN HIGH NEW
309.513.24%9.72Köp1.863M50.998B50.675.925072.00
000739 APELOA PHARMACEUTI
10.501.84%0.19Sälj10.544M12.151B32.790.315761.00
000756 SHANDONG XINHUA PH
8.52-1.96%-0.17Köp6.956M5.404B21.730.406357.00
000766 TONGHUA GH PHARMAC
10.76-4.53%-0.51Köp45.247M10.892B32.920.342130.00
000788 PKU HEALTHCARE COR
8.14-1.33%-0.11Köp12.919M4.917B115.030.07841.00
000790 CHENGDU TAIHE HEAL
5.87-1.68%-0.10Köp15.747M3.345B107.320.06702.00
000813 DEZHAN HEALTHCARE
12.14-6.47%-0.84Sälj30.370M29.094B32.530.40818.00
000908 HUNAN JINGFENG PHA
5.92-1.66%-0.10Köp7.352M5.296B30.120.203406.00
000915 SHANDONG SHANDA W
24.46-1.77%-0.44Köp2.922M5.835B44.990.552878.00
000919 JINLING PHARMACEUT
8.890.57%0.05Köp6.380M4.455B18.430.484956.00
000950 C.Q. PHARMACEUTICA
7.27-3.84%-0.29Köp24.268M13.065B20.440.376934.00
000952 HUBEI GUANGJI PHAR
11.56-1.53%-0.18Köp4.743M2.955B17.190.681350.00
000963 HUADONG MEDICINE
32.35-1.94%-0.64Sälj10.998M48.105B22.911.448533.00
000989 JIUZHITANG CO.LTD
12.39-1.67%-0.21Sälj11.575M10.954B20.260.624231.00
000999 CHINA RESOURCES SA
27.86-0.96%-0.27Köp1.822M27.536B19.231.4615044.00
002001 ZHEJIANG NHU CO
20.96-1.23%-0.26Köp27.225M45.595B13.141.616813.00
002004 HUAPONT-LIFE SCIEN
5.84-2.01%-0.12Köp15.273M12.128B23.570.2511206.00
002019 YIFAN PHARMACEUTIC
16.13-1.41%-0.23Köp20.023M19.746B26.780.614230.00
002020 ZHEJIANG JINGXIN P
11.11-1.24%-0.14Köp3.668M8.155B22.990.492429.00
002099 ZHEJIANG HISOAR PH
10.534.99%0.50Köp157.684M16.237B26.470.383177.00
002107 SHANDONG WOHUA PHA
8.88-1.66%-0.15Köp1.675M3.258B71.360.131448.00
002118 JILIN ZIXIN PHARMA
15.16-3.50%-0.55Stark köp145.149M20.121B37.120.422007.00
002198 GUANGDONG JIAYING
12.301.40%0.17Köp108.395M6.156B-0.421122.00
002219 HENGKANG MEDICAL G
4.08-2.16%-0.09Köp41.551M7.778B-0.238757.00
002262 JIANGSU NHWA PHARM
12.45-1.58%-0.20Sälj11.855M12.903B24.400.524168.00
002275 GUILIN SANJIN PHAR
14.89-1.06%-0.16Köp904.949K8.883B18.400.822604.00
002287 TIBET CHEEZHENG TI
29.50-1.44%-0.43Neutral796.203K12.152B35.890.831866.00
002294 SHENZHEN SALUBRIS
25.64-1.31%-0.34Sälj7.135M27.175B18.641.394622.00
002317 GUANGDONG ZHONGSHE
10.25-0.68%-0.07Köp5.918M8.405B18.490.561704.00
002332 ZHEJIANG XIANJU PH
7.68-1.79%-0.14Sälj11.845M7.165B25.830.303890.00
002349 NANTONG JINGHUA PH
7.21-0.83%-0.06Köp7.838M6.076B26.450.271506.00
002365 QIANJIANG YONGAN P
12.50-1.42%-0.18Köp4.939M3.737B21.940.58857.00
002370 ZHEJIANG YATAI PHA
18.59-0.85%-0.16Köp15.898M10.059B46.110.41923.00
002390 GUIZHOU XINBANG PH
6.754.81%0.31Köp112.530M10.737B31.930.205651.00
002393 TIANJIN LISHENG PH
28.28-0.98%-0.28Köp1.588M5.211B28.171.011652.00
002399 SHENZHEN HEPALINK
25.440.99%0.25Sälj5.772M31.417B59.320.421615.00
002411 YANAN BICON PHARMA
19.50-1.42%-0.28Stark sälj17.074M30.309B34.660.576435.00
002412 HUNAN HANSEN PHARM
20.202.33%0.46Köp3.741M5.843B45.330.442161.00
002422 SICHUAN KELUN PHAR
29.57-0.94%-0.28Köp6.975M42.978B35.440.8419990.00
002424 GUIZHOU BAILING GR
13.281.37%0.18Köp38.323M18.487B32.910.405456.00
002433 GUANGDONG TAIANTAN
6.14-1.60%-0.10Köp10.170M4.785B17.630.351887.00
002435 CHANGJIANGRUNFA ME
7.76-0.51%-0.04Köp5.746M6.427B17.530.451849.00
002437 HARBIN GLORIA PHAR
4.90-1.61%-0.08Sälj23.850M10.947B32.510.152640.00
002462 CACHET PHARMACEUTI
19.001.33%0.25Köp3.923M4.697B14.341.312713.00
002550 CHANGZHOU QIANHONG
5.322.90%0.15Köp32.032M6.618B29.620.171164.00
002566 JILIN JIAN YISHENG
8.011.01%0.08Stark köp4.843M2.624B37.940.211939.00
002603 SHIJIAZHUANG YILIN
13.41-0.74%-0.10Köp5.043M16.297B24.940.545239.00
002626 XIAMEN KINGDOMWAY
14.78-2.51%-0.38Köp10.855M9.346B10.561.441837.00
002644 LANZHOU FOCI PHARM
9.27-0.43%-0.04Köp3.137M4.754B64.000.151504.00
002653 HAISCO PHARMACEUTI
13.60-1.31%-0.18Köp1.972M14.886B44.230.312211.00
002675 YANTAI DONGCHENG B
11.55-0.86%-0.10Sälj6.495M9.346B31.780.371673.00
002693 HAINAN SHUANGCHENG
5.44-1.63%-0.09Köp14.263M2.240B-0.04570.00
002728 TEYI PHARMACEUTICA
16.66-1.42%-0.24Neutral846.072K3.395B21.670.781280.00
002737 SUNFLOWER PHARMACE
18.05-0.44%-0.08Köp9.606M10.588B18.800.965940.00
002750 KUNMING LONGJIN PH
18.57-7.06%-1.41Köp31.335M8.002B576.960.03254.00
002755 BEIJING AOSAIKANG
15.88-2.93%-0.48Sälj4.359M15.185B210.690.08518.00
002773 CHENGDU KANGHONG P
53.065.72%2.87Köp3.519M33.805B46.221.094500.00
002817 ANHUI HUANGSHAN CA
21.650.46%0.10Köp663.205K1.868B49.920.43720.00
002821 ASYMCHEM LABORATOR
92.012.44%2.19Köp2.775M20.723B49.541.863291.00
002826 TIBET AIM PHARM IN
12.22-1.05%-0.13Sälj2.079M2.343B61.810.20731.00
002864 SHAANXI PANLONG PH
34.27-0.84%-0.29Sälj952.000K2.995B49.960.69575.00
002868 LIFECOME BIOCHEMIS
24.042.82%0.66Köp10.440M2.806B37.310.63501.00
002872 TIANSHENG PHARMACE
11.22-1.67%-0.19Köp9.317M3.628B14.840.772588.00
002873 GUIYANG XINTIAN PH
18.48-2.12%-0.40Sälj1.049M2.211B31.150.611521.00
002880 SHENZHEN WEIGUANG
47.48-0.67%-0.32Neutral488.261K5.162B31.721.51732.00
002898 ZHUHAI SAILONG PHA
16.680.12%0.02Sälj761.022K2.666B41.060.41408.00
002900 HARBIN MEDISAN PHA
14.79-1.79%-0.27Köp2.566M4.768B20.130.751564.00
002907 CHONGQING PHARSCIN
21.25-1.94%-0.42Sälj2.641M8.669B63.110.341140.00
002923 ZHUHAI RUNDU PHARM
26.90-4.10%-1.15Sälj2.801M3.366B29.970.941042.00
002940 ZHEJIANG ANGLIKANG
39.23-1.43%-0.57Sälj1.099M3.582B25.101.59901.00
300006 CHONGQING LUMMY PH
7.596.60%0.47Köp91.752M5.783B61.180.121458.00
300016 BEIJING BEILU PHAR
9.86-1.69%-0.17Neutral9.821M4.905B33.190.30535.00
300026 TIANJIN CHASE SUN
3.62-1.09%-0.04Köp19.473M11.020B52.290.075487.00
300039 SHANGHAI KAIBAO PH
5.25-1.32%-0.07Köp13.414M5.700B23.150.231701.00
300086 HONZ PHARMACEUTICA
8.186.51%0.50Köp50.143M3.456B63.480.12834.00
300108 JI YAO HOLDING GRO
8.851.03%0.09Köp4.486M5.834B27.380.32822.00
300110 HUAREN PHARMACEUTI
7.20-9.43%-0.75Köp133.286M9.399B219.190.042639.00
300119 TIANJIN RINGPU BIO
18.91-0.94%-0.18Stark köp8.196M7.722B71.220.271958.00
300122 CHONGQING ZHIFEI B
45.030.16%0.07Sälj7.509M71.936B49.560.912405.00
300142 WALVAX BIOTECHNOLO
28.20-0.00%-0.00Stark köp16.565M43.356B-0.261225.00
300147 XIANGXUE PHARMACEU
8.11-0.61%-0.05Köp5.744M5.398B61.730.133494.00
300158 SHANXI ZHENDONG PH
5.31-0.93%-0.05Stark köp24.586M5.537B25.200.213913.00
300181 ZHEJIANG JOLLY PHA
7.002.04%0.14Köp14.688M4.175B184.610.041708.00
300194 FUAN PHARMACEUTICA
10.02-1.67%-0.17Köp174.919M12.123B-0.303030.00
300199 HYBIO PHARMACEUTIC
10.905.93%0.61Köp28.841M9.552B24.690.42927.00
300204 STAIDSON (BEIJING)
17.600.69%0.12Köp2.510M8.333B62.170.28864.00
300233 SHANDONG JINCHENGP
19.951.32%0.26Köp1.435M7.741B29.340.672926.00
300239 BAOTOU DONGBAO BIO
5.080.20%0.01Köp4.512M2.657B79.330.06641.00
300254 SHANXI CY PHARMACE
9.11-3.09%-0.29Köp5.722M1.958B100.210.091745.00
300255 HEBEI CHANGSHAN BI
8.443.81%0.31Köp32.678M7.601B33.770.24808.00
300267 HUNAN ER-KANG PHAR
7.23-9.62%-0.77Köp104.375M16.501B62.170.131477.00
300294 BOYA BIO-PHARMACEU
29.90-1.42%-0.43Sälj1.799M13.143B30.071.011629.00
300357 ZHEJIANG WOLWO BIO
45.461.70%0.76Köp1.906M13.002B55.830.80901.00
300363 PORTON PHARMA SOLU
10.61-0.19%-0.02Neutral1.976M5.769B34.120.311784.00
300401 ZHEJIANG GARDEN BI
14.47-1.70%-0.25Sälj7.318M7.055B22.950.64493.00
300434 SICHUAN GOLDSTONE
10.68-2.55%-0.28Köp3.331M4.403B29.150.381648.00
300436 FUJIAN COSUNTER PH
28.811.12%0.32Köp1.305M4.023B244.760.12832.00
300452 ANHUI SUNHERE PHAR
16.66-1.59%-0.27Sälj1.524M2.357B33.610.50792.00
300485 BEIJING SCIENCE SU
12.13-1.54%-0.19Köp2.428M5.914B22.820.54512.00
300497 JIANGXI FUSHINE PH
24.30-3.69%-0.93Köp10.429M5.664B26.930.961341.00
300519 ZHEJIANG XINGUANG
16.58-1.60%-0.27Köp1.907M2.696B27.710.61328.00
300534 GANSU LONGSHENRONG
7.952.58%0.20Köp12.664M2.351B191.450.04260.00
300558 BETTA PHARMACEUTIC
42.261.37%0.57Sälj2.247M16.718B100.210.421160.00
300573 SHENYANG XINGQI PH
36.6110.01%3.33Köp679.237K2.743B247.100.13756.00
300584 NANJING HICIN PHAR
27.76-0.50%-0.14Sälj1.452M3.348B40.620.69460.00
300601 SHENZHEN KANGTAI B
52.88-1.62%-0.87Köp2.956M34.490B76.980.70998.00
300630 HAINAN POLY PHARM
70.40-1.83%-1.31Sälj1.091M13.136B72.400.99554.00
300636 JIANGXI SYNERGY PH
21.41-0.23%-0.05Köp834.300K1.747B42.260.51659.00
300683 WUHAN HITECK BIOLO
36.38-0.74%-0.27Stark köp1.119M3.788B34.531.06311.00
300702 ZHEJIANG TIANYU PH
37.99-2.49%-0.97Köp3.348M7.100B99.290.392663.00
300705 HUNAN JIUDIAN PHAR
14.51-2.62%-0.39Sälj5.607M3.497B48.580.31862.00
300723 YIPINHONG PHARMACE
47.490.38%0.18Stark köp2.331M7.626B36.621.29829.00
300725 PHARMABLOCK SCIENC
93.10-1.67%-1.58Sälj1.039M10.415B78.091.21512.00
600056 CHINA MEHECO
15.81-1.06%-0.17Köp14.713M17.128B11.091.458610.00
600062 CHINA RESOURCES DOUBLE-CRANE PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
14.35-1.31%-0.19Köp9.974M15.242B15.740.9312010.00
600079 HUMANWELL HEALTHCARE (GROUP) CO.,LTD.
12.490.08%0.01Köp17.101M17.057B24.710.5113873.00
600080 GINWA ENTERPRISE(GROUP) INC.
8.60-3.48%-0.31Sälj15.603M3.378B49.500.18772.00
600085 BEIJING TONGRENTANG CO.,LTD
32.79-0.00%-0.00Stark köp4.525M45.259B39.900.8317139.00
600090 XIN JIANG READY HEALTH INDUSTRY
6.30-0.94%-0.06Köp11.795M9.228B17.840.361039.00
600129 CHONGQING TAIJI INDUSTRY(GROUP) CO.,LTD
12.27-1.68%-0.21Köp3.572M7.045B40.860.3114301.00
600161 BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORPORATION LIMITED
25.72-0.39%-0.10Köp3.313M22.580B44.320.583195.00
600195 CHINA ANIMAL HUSBANDRY INDUSTRY CO.,LTD.
13.390.30%0.04Köp4.830M8.039B16.920.794331.00
600196 SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL (GROUP)
29.41-1.97%-0.59Sälj17.046M76.533B27.721.0828245.00
600201 JINYU BIO-TECHNOLOGY
16.25-2.46%-0.41Stark sälj22.454M19.378B20.630.841216.00
600211 TIBET RHODIOLA PHARMACEUTICAL HOLDING CO.
37.67-1.10%-0.42Sälj1.027M6.684B31.001.20466.00
600216 ZHEJIANG MEDICINE CO.,LTD
12.350.16%0.02Köp16.735M12.114B18.720.676946.00
600222 HENAN TALOPH PHARMACEUTICAL STOCK CO.,LTD
6.28-3.83%-0.25Köp19.548M3.518B-0.201817.00
600252 GUANGXI WUZHOU ZHONGHENG GROUP CO.,LTD.
3.45-0.29%-0.01Köp17.621M12.093B19.720.182434.00
600267 ZHEJIANG HISUN PHARMACEUTICAL CO.,LTD
11.89-0.92%-0.11Köp6.745M11.760B755.110.029497.00
600272 SHANGHAI KAI KAI INDUSTRIAL
9.480.00%0.00Köp1.862M2.284B64.830.14955.00
600276 JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO.,LTD.
64.13-0.62%-0.40Köp10.179M286.878B70.100.9321016.00
600285 HENAN LINGRUI PHARMACEUTICAL CO., LTD
9.31-1.27%-0.12Köp5.595M5.507B23.160.412436.00
600329 TIANJIN ZHONGXIN PHARMACEUTICAL GROUP CORPORATION LIMITED
17.19-0.52%-0.09Köp2.968M11.111B23.500.734642.00
600332 GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED
42.15-1.75%-0.75Köp7.499M113.197B20.302.1223131.00
600351 YABAO PHARMACEUTICAL GROUP
8.511.43%0.12Köp13.484M6.337B24.400.345742.00
600380 JOINCARE PHARMACEUTICAL GROUP INDUSTRY CO.,LTD.
8.77-1.79%-0.16Köp10.689M17.190B20.330.449906.00
Ladda fler
SV Svenska
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Hem Aktie-screener Forex-screener Krypto-screener Ekonomisk kalender Hur det fungerar Diagramfunktioner Ordningsregler Moderatorer Webbsidor och mäklarlösningar Widgets Aktiediagramsbibliotek Funktionsförfrågan Blogg & nyheter Frågor och svar Hjälp & Wiki Twitter
Profil Profilinställningar Konto och fakturering Send feedback Publicerade idéer Följare Följer Privata meddelanden Chatt Logga ut