Apotek (Bransch)

200
Aktier
2404.667B
Börsvärde
14.883M
Volym
+1.14%
Utdelning
+1.67%
Förändring
−1.89%
Perf månad
−15.30%
Perf år
+22.31%
Perf YTD
          
000004 SHENZHEN CAU TECH
21.610.70%0.15Sälj530.563K1.802B-0.20210.00
000078 SHN NEPTUNUS BIO
3.491.16%0.04Sälj23.897M9.531B23.280.1511615.00
000153 ANHUI FENGYUAN PHA
6.271.29%0.08Köp2.762M1.932B29.610.214758.00
000403 ZHENXING BIOPHARMA
27.403.51%0.93Köp1.902M7.215B94.820.281063.00
000423 DONG-E-E-JIAO CO
39.241.26%0.49Sälj7.115M25.343B13.562.864836.00
000513 LIVZON PHARMACEUTI
31.101.57%0.48Sälj5.004M22.017B19.421.587671.00
000518 JIANGSU SIHUAN BIO
3.86-3.50%-0.14Köp34.765M4.118B-0.04314.00
000538 YUNNAN BAIYAO GRP
78.861.17%0.91Sälj6.502M81.177B24.263.218068.00
000545 GPRO TITANIUM INDU
4.04-0.25%-0.01Stark köp25.221M3.997B42.300.101006.00
000566 HAINAN HAIYAO CO
6.410.79%0.05Sälj11.699M8.497B70.500.092359.00
000590 TUS-GUHAN GROUP CO
11.883.30%0.38Sälj12.104M2.754B-0.031466.00
000597 NORTHEAST PHARMACE
11.060.82%0.09Sälj2.476M6.661B32.220.367659.00
000623 JILIN AODONG PHARM
16.852.31%0.38Köp13.775M19.151B15.261.083803.00
000650 RENHE PHARMACY CO
7.613.12%0.23Sälj94.132M9.139B16.830.447362.00
000661 CHANGCHUN HIGH NEW
324.005.25%16.15Stark köp2.810M52.369B45.096.835072.00
000739 APELOA PHARMACEUTI
9.702.11%0.20Köp7.525M11.196B27.050.355761.00
000756 SHANDONG XINHUA PH
7.051.73%0.12Neutral3.802M3.625B16.810.416357.00
000766 TONGHUA GH PHARMAC
6.862.54%0.17Sälj25.757M6.466B20.000.332130.00
000788 PKU HEALTHCARE COR
6.97-1.69%-0.12Köp14.893M4.226B92.500.08805.00
000790 CHENGDU TAIHE HEAL
4.221.44%0.06Sälj11.349M2.564B67.150.06702.00
000813 DEZHAN HEALTHCARE
7.781.97%0.15Sälj14.611M17.103B19.500.39900.00
000908 HUNAN JINGFENG PHA
4.381.39%0.06Sälj5.338M3.801B19.910.223110.00
000915 SHANDONG SHANDA W
19.953.85%0.74Köp2.652M4.502B56.500.342878.00
000919 JINLING PHARMACEUT
7.752.51%0.19Köp5.214M3.810B9.410.804956.00
000950 C.Q. PHARMACEUTICA
5.620.36%0.02Köp10.667M9.678B14.130.407806.00
000952 HUBEI GUANGJI PHAR
10.090.90%0.09Köp2.728M2.517B21.440.471350.00
000963 HUADONG MEDICINE
29.743.30%0.95Sälj17.644M41.981B16.691.7210944.00
000989 JIUZHITANG CO.LTD
9.042.26%0.20Sälj9.334M7.685B28.860.314268.00
000999 CHINA RESOURCES SA
28.363.13%0.86Köp6.404M26.920B12.372.2215044.00
002001 ZHEJIANG NHU CO
20.051.83%0.36Stark köp20.047M42.307B20.190.988841.00
002004 HUAPONT-LIFE SCIEN
4.990.81%0.04Sälj8.302M9.801B19.430.2511206.00
002019 YIFAN PHARMACEUTIC
12.253.38%0.40Köp18.721M14.303B25.570.464230.00
002020 ZHEJIANG JINGXIN P
10.752.58%0.27Sälj9.776M7.201B18.080.582771.00
002099 ZHEJIANG HISOAR PH
7.200.42%0.03Sälj28.674M11.607B15.080.483177.00
002107 SHANDONG WOHUA PHA
10.95-2.49%-0.28Köp42.570M4.051B96.560.121448.00
002118 JILIN ZIXIN PHARMA
7.672.95%0.22Sälj76.749M9.542B490.130.021865.00
002198 GUANGDONG JIAYING
7.124.55%0.31Neutral22.777M3.456B96.270.071021.00
002219 HENGKANG MEDICAL G
3.130.97%0.03Sälj9.922M5.782B-0.778608.00
002262 JIANGSU NHWA PHARM
10.151.81%0.18Sälj9.208M10.061B18.390.544168.00
002275 GUILIN SANJIN PHAR
13.700.88%0.12Köp1.043M7.935B19.140.712397.00
002287 TIBET CHEEZHENG TI
29.381.38%0.40Köp1.056M11.832B36.040.801934.00
002294 SHENZHEN SALUBRIS
22.201.88%0.41Sälj4.660M22.793B16.701.304622.00
002317 GUANGDONG ZHONGSHE
8.241.23%0.10Sälj7.490M6.630B15.070.541801.00
002332 ZHEJIANG XIANJU PH
6.754.01%0.26Köp17.530M5.946B18.650.353828.00
002349 NANTONG JINGHUA PH
5.99-0.50%-0.03Neutral7.621M5.031B21.180.281506.00
002365 QIANJIANG YONGAN P
10.461.36%0.14Sälj2.462M2.895B21.240.49831.00
002370 ZHEJIANG YATAI PHA
16.523.31%0.53Köp9.200M8.579B43.090.371030.00
002390 GUIZHOU XINBANG PH
5.120.99%0.05Sälj6.908M8.453B-0.786994.00
002393 TIANJIN LISHENG PH
24.121.56%0.37Köp917.231K4.333B22.991.031652.00
002399 SHENZHEN HEPALINK
21.002.84%0.58Köp5.677M25.468B24.150.852333.00
002411 YANAN BICON PHARMA
17.12-0.70%-0.12Sälj10.512M26.417B77.010.224946.00
002412 HUNAN HANSEN PHARM
12.06-1.15%-0.14Köp5.362M6.139B40.560.301924.00
002422 SICHUAN KELUN PHAR
27.801.46%0.40Sälj5.940M39.450B33.850.8119990.00
002424 GUIZHOU BAILING GR
10.581.44%0.15Sälj6.479M14.719B25.770.405588.00
002433 GUANGDONG TAIANTAN
5.032.24%0.11Sälj5.242M3.773B14.990.331887.00
002435 CHANGJIANGRUNFA ME
4.930.00%0.00Köp14.323M6.093B16.650.302889.00
002437 HARBIN GLORIA PHAR
4.23-2.98%-0.13Köp68.349M9.584B84.640.052427.00
002462 CACHET PHARMACEUTI
15.042.52%0.37Sälj2.376M3.675B10.851.352713.00
002550 CHANGZHOU QIANHONG
4.651.31%0.06Köp10.084M5.875B25.860.181255.00
002566 JILIN JIAN YISHENG
7.10-5.33%-0.40Köp12.441M2.482B37.840.201823.00
002603 SHIJIAZHUANG YILIN
11.801.99%0.23Köp5.660M13.957B24.190.485218.00
002626 XIAMEN KINGDOMWAY
12.020.42%0.05Sälj3.443M7.379B15.360.781912.00
002644 LANZHOU FOCI PHARM
7.031.01%0.07Sälj2.521M3.554B54.650.131504.00
002653 HAISCO PHARMACEUTI
13.900.87%0.12Köp3.289M14.739B45.590.302211.00
002675 YANTAI DONGCHENG B
11.331.52%0.17Köp4.811M8.953B28.960.391673.00
002693 HAINAN SHUANGCHENG
4.502.04%0.09Köp3.713M1.786B-0.18483.00
002728 TEYI PHARMACEUTICA
16.563.82%0.61Stark köp1.546M3.204B18.640.861280.00
002737 SUNFLOWER PHARMACE
15.310.99%0.15Neutral3.207M8.853B15.270.995940.00
002750 KUNMING LONGJIN PH
12.734.00%0.49Sälj16.229M4.902B413.090.03254.00
002755 BEIJING AOSAIKANG
11.670.86%0.10Sälj2.384M10.739B15.370.751566.00
002773 CHENGDU KANGHONG P
34.600.52%0.18Sälj1.803M30.138B43.060.804382.00
002817 ANHUI HUANGSHAN CA
20.642.18%0.44Stark köp1.581M1.751B51.360.39662.00
002821 ASYMCHEM LABORATOR
93.603.31%3.00Stark köp2.033M20.966B45.711.983291.00
002826 TIBET AIM PHARM IN
10.250.00%0.00Sälj1.727M1.945B51.300.20731.00
002864 SHAANXI PANLONG PH
29.784.49%1.28Köp1.888M2.470B36.840.77641.00
002868 LIFECOME BIOCHEMIS
21.709.43%1.87Köp10.410M2.380B31.860.62526.00
002872 TIANSHENG PHARMACE
5.53-0.36%-0.02Sälj6.827M1.765B32.110.172485.00
002873 GUIYANG XINTIAN PH
15.710.06%0.01Sälj1.333M1.838B25.820.611521.00
002880 SHENZHEN WEIGUANG
43.180.65%0.28Köp382.700K4.633B29.161.47713.00
002898 ZHUHAI SAILONG PHA
13.700.59%0.08Sälj1.061M2.179B33.570.41408.00
002900 HARBIN MEDISAN PHA
12.051.43%0.17Sälj1.427M3.761B19.070.621696.00
002907 CHONGQING PHARSCIN
18.251.16%0.21Neutral3.196M7.217B51.860.351140.00
002923 ZHUHAI RUNDU PHARM
24.2810.01%2.21Stark köp30.077M4.092B33.570.661152.00
002940 ZHEJIANG ANGLIKANG
34.15-0.64%-0.22Köp1.178M3.093B901.00
300006 CHONGQING LUMMY PH
4.880.41%0.02Sälj27.088M3.947B53.890.091319.00
300016 BEIJING BEILU PHAR
9.082.14%0.19Köp6.122M4.347B27.240.33535.00
300026 TIANJIN CHASE SUN
3.481.16%0.04Köp16.780M10.358B47.230.075487.00
300039 SHANGHAI KAIBAO PH
4.450.91%0.04Sälj6.560M4.725B23.760.191673.00
300086 HONZ PHARMACEUTICA
6.541.40%0.09Köp3.987M2.902B53.310.12834.00
300108 JI YAO HOLDING GRO
5.64-0.18%-0.01Sälj6.902M3.593B18.870.301544.00
300110 HUAREN PHARMACEUTI
4.712.39%0.11Sälj47.415M5.438B131.240.042617.00
300119 TIANJIN RINGPU BIO
10.75-9.66%-1.15Sälj37.275M4.813B38.890.311984.00
300122 CHONGQING ZHIFEI B
41.012.27%0.91Köp8.493M64.160B37.881.062405.00
300142 WALVAX BIOTECHNOLO
26.76-0.89%-0.24Köp10.140M41.511B39.070.691089.00
300147 XIANGXUE PHARMACEU
6.740.90%0.06Sälj4.742M4.419B72.020.093561.00
300158 SHANXI ZHENDONG PH
5.07-0.78%-0.04Köp9.144M5.279B-0.023746.00
300181 ZHEJIANG JOLLY PHA
6.103.21%0.19Köp10.417M3.597B159.040.041708.00
300194 FUAN PHARMACEUTICA
5.833.74%0.21Neutral73.031M6.686B-0.313030.00
300199 HYBIO PHARMACEUTIC
9.321.19%0.11Sälj7.014M8.545B-0.421059.00
300204 STAIDSON (BEIJING)
12.880.55%0.07Sälj1.328M6.098B57.340.22864.00
300233 SHANDONG JINCHENGP
18.630.16%0.03Köp758.700K7.313B25.260.742926.00
300239 BAOTOU DONGBAO BIO
4.41-0.68%-0.03Sälj10.194M2.327B59.410.07702.00
300254 SHANXI CY PHARMACE
7.841.69%0.13Sälj3.741M1.606B81.160.101665.00
300255 HEBEI CHANGSHAN BI
6.341.60%0.10Sälj8.124M5.834B38.570.16938.00
300267 HUNAN ER-KANG PHAR
4.543.18%0.14Sälj35.787M9.075B45.670.101485.00
300294 BOYA BIO-PHARMACEU
25.992.12%0.54Stark sälj1.767M11.262B23.011.131626.00
300357 ZHEJIANG WOLWO BIO
31.801.99%0.62Köp4.690M16.325B66.080.47901.00
300363 PORTON PHARMA SOLU
8.27-1.19%-0.10Sälj3.025M4.543B34.630.241642.00
300401 ZHEJIANG GARDEN BI
19.17-3.77%-0.75Köp18.048M9.547B30.340.66493.00
300434 SICHUAN GOLDSTONE
8.682.36%0.20Sälj1.924M3.407B22.550.381648.00
300436 FUJIAN COSUNTER PH
24.471.12%0.27Sälj501.200K3.388B207.900.12832.00
300452 ANHUI SUNHERE PHAR
16.083.21%0.50Köp4.075M2.169B29.410.53792.00
300485 BEIJING SCIENCE SU
10.133.90%0.38Sälj2.449M4.680B16.110.61512.00
300497 JIANGXI FUSHINE PH
14.750.55%0.08Sälj2.340M3.937B21.080.701413.00
300519 ZHEJIANG XINGUANG
14.050.93%0.13Sälj898.268K2.227B25.420.55317.00
300534 GANSU LONGSHENRONG
6.46-2.71%-0.18Köp12.443M2.014B160.580.04260.00
300558 BETTA PHARMACEUTIC
39.903.64%1.40Köp2.139M15.438B87.850.441160.00
300573 SHENYANG XINGQI PH
55.5510.00%5.05Köp2.884M4.163B233.810.22756.00
300584 NANJING HICIN PHAR
24.71-0.80%-0.20Köp1.857M2.989B33.770.74557.00
300601 SHENZHEN KANGTAI B
50.220.44%0.22Köp5.119M32.261B74.040.681146.00
300630 HAINAN POLY PHARM
53.09-1.70%-0.92Sälj2.324M14.840B81.800.66554.00
300636 JIANGXI SYNERGY PH
19.860.25%0.05Köp536.900K1.585B70.130.29739.00
300683 WUHAN HITECK BIOLO
29.901.05%0.31Köp1.171M3.058B30.510.97659.00
300702 ZHEJIANG TIANYU PH
33.542.51%0.82Köp1.761M5.963B21.901.492893.00
300705 HUNAN JIUDIAN PHAR
11.371.25%0.14Sälj3.430M2.635B37.860.30862.00
300723 YIPINHONG PHARMACE
39.88-1.04%-0.42Sälj1.021M6.496B29.751.35829.00
300725 PHARMABLOCK SCIENC
60.402.55%1.50Sälj2.237M8.423B57.381.03512.00
600056 CHINA MEHECO GROUP
13.341.68%0.22Sälj7.135M14.019B9.181.438610.00
600062 CHINA RESOURCES DOUBLE-CRANE PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
12.65-0.39%-0.05Sälj11.006M13.249B13.290.9612010.00
600079 HUMANWELL HEALTHCARE (GROUP) CO.,LTD.
10.050.40%0.04Sälj9.356M13.551B-1.8115137.00
600080 GINWA ENTERPRISE(GROUP) INC.
6.691.21%0.08Sälj5.254M2.467B53.880.12770.00
600085 BEIJING TONGRENTANG CO.,LTD
28.620.70%0.20Sälj4.935M38.977B33.410.8517139.00
600090 XIN JIANG READY HEALTH INDUSTRY
4.610.00%0.00Sälj8.428M6.637B12.150.381103.00
600129 CHONGQING TAIJI INDUSTRY(GROUP) CO.,LTD
10.87-0.55%-0.06Köp4.786M6.087B37.010.3013494.00
600161 BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORPORATION LIMITED
23.612.52%0.58Stark köp8.719M24.075B45.350.513195.00
600195 CHINA ANIMAL HUSBANDRY INDUSTRY CO.,LTD.
12.880.47%0.06Köp5.725M7.714B20.350.634236.00
600196 SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL (GROUP)
24.090.92%0.22Sälj16.896M61.176B22.261.0728245.00
600201 JINYU BIO-TECHNOLOGY
15.260.73%0.11Köp10.446M17.569B25.730.611512.00
600211 TIBET RHODIOLA PHARMACEUTICAL HOLDING CO.
30.260.87%0.26Sälj1.087M5.389B24.761.21466.00
600216 ZHEJIANG MEDICINE CO.,LTD
10.700.09%0.01Köp15.521M10.319B319.390.036896.00
600222 HENAN TALOPH PHARMACEUTICAL STOCK CO.,LTD
4.401.85%0.08Sälj9.696M2.479B-0.181817.00
600252 GUANGXI WUZHOU ZHONGHENG GROUP CO.,LTD.
2.910.34%0.01Sälj13.776M10.078B15.050.192434.00
600267 ZHEJIANG HISUN PHARMACEUTICAL CO.,LTD
10.08-0.10%-0.01Sälj22.213M9.742B-0.499871.00
600272 SHANGHAI KAI KAI INDUSTRIAL
8.183.02%0.24Köp1.844M1.929B56.570.14955.00
600276 JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO.,LTD.
64.382.86%1.79Köp27.450M276.824B63.950.9821016.00
600285 HENAN LINGRUI PHARMACEUTICAL CO., LTD
8.261.35%0.11Sälj4.333M4.780B17.720.462319.00
600329 TIANJIN ZHONGXIN PHARMACEUTICAL GROUP CORPORATION LIMITED
13.95-0.36%-0.05Stark sälj5.317M10.764B18.630.754642.00
600332 GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED
38.472.34%0.88Sälj14.080M61.113B15.502.4323131.00
600351 YABAO PHARMACEUTICAL GROUP
6.151.49%0.09Sälj6.370M4.769B16.530.375478.00
600380 JOINCARE PHARMACEUTICAL GROUP INDUSTRY CO.,LTD.
8.010.75%0.06Sälj7.545M15.407B18.560.4310574.00
Ladda fler
Hem Aktie-screener Forex-screener Krypto-screener Ekonomisk kalender Hur det fungerar Diagramfunktioner Priser Ordningsregler Moderatorer Webbsidor och mäklarlösningar Widgets Charting Solutions Få hjälp Funktionsförfrågan Blogg & nyheter Frågor och svar Wiki Twitter
Profil Profilinställningar Konto och fakturering Få hjälp Publicerade idéer Följare Följer Privata meddelanden Chatt Logga ut