Apotek (Bransch)

200
Aktier
2650.890B
Börsvärde
18.223M
Volym
+1.10%
Utdelning
+2.55%
Förändring
+6.91%
Perf månad
+10.10%
Perf år
+35.14%
Perf YTD
          
000004 SHENZHEN CAU TECH
19.95-2.16%-0.44Köp900.300K1.675B-0.20210.00
000078 SHN NEPTUNUS BIO
3.610.84%0.03Köp35.478M9.973B24.360.1511615.00
000153 ANHUI FENGYUAN PHA
6.071.34%0.08Köp3.249M1.895B29.030.214758.00
000403 ZHENXING BIOPHARMA
30.022.11%0.62Köp3.237M8.183B107.540.281063.00
000423 DONG-E-E-JIAO CO
32.400.40%0.13Sälj5.527M21.190B16.102.014836.00
000513 LIVZON PHARMACEUTI
28.671.20%0.34Köp17.279M26.800B22.461.287671.00
000518 JIANGSU SIHUAN BIO
3.43-1.15%-0.04Köp22.153M3.531B-0.04314.00
000538 YUNNAN BAIYAO GRP
77.860.72%0.56Neutral2.938M99.459B24.233.218068.00
000545 GPRO TITANIUM INDU
3.21-0.93%-0.03Sälj4.429M3.168B33.530.101006.00
000566 HAINAN HAIYAO CO
5.922.25%0.13Köp12.547M7.909B65.620.092359.00
000590 TUS-GUHAN GROUP CO
12.916.87%0.83Köp24.991M3.092B-0.141401.00
000597 NORTHEAST PHARMACE
11.573.49%0.39Köp4.842M7.025B33.980.367659.00
000623 JILIN AODONG PHARM
15.900.13%0.02Sälj4.172M18.488B14.731.083803.00
000650 RENHE PHARMACY CO
7.741.04%0.08Köp42.556M9.585B17.660.447362.00
000661 CHANGCHUN HIGH NEW
346.306.01%19.62Köp3.964M58.910B49.716.975072.00
000739 APELOA PHARMACEUTI
10.83-1.19%-0.13Köp20.214M12.763B27.450.395761.00
000756 SHANDONG XINHUA PH
7.090.85%0.06Köp5.520M3.675B16.210.446240.00
000766 TONGHUA GH PHARMAC
7.051.15%0.08Köp33.398M6.814B21.070.332130.00
000788 PKU HEALTHCARE COR
6.361.44%0.09Neutral6.146M3.790B82.970.08805.00
000790 CHENGDU TAIHE HEAL
4.422.08%0.09Köp17.243M2.724B71.350.06702.00
000813 DEZHAN HEALTHCARE
7.652.82%0.21Köp20.977M17.147B19.550.39900.00
000908 HUNAN JINGFENG PHA
4.292.14%0.09Köp10.858M3.774B19.770.223110.00
000915 SHANDONG SHANDA W
22.98-0.95%-0.22Stark köp2.385M5.385B67.580.342878.00
000919 JINLING PHARMACEUT
7.710.78%0.06Köp5.877M3.886B9.590.804956.00
000950 C.Q. PHARMACEUTICA
5.681.07%0.06Köp8.091M9.816B11.620.497806.00
000952 HUBEI GUANGJI PHAR
9.270.87%0.08Sälj2.002M2.333B19.870.471350.00
000963 HUADONG MEDICINE
29.950.98%0.29Köp23.434M52.407B17.361.7210944.00
000989 JIUZHITANG CO.LTD
8.60-3.15%-0.28Köp19.099M7.476B28.070.314268.00
000999 CHINA RESOURCES SA
29.57-1.20%-0.36Köp8.771M28.946B12.432.2215044.00
002001 ZHEJIANG NHU CO
21.30-0.42%-0.09Stark köp32.508M45.767B21.031.018841.00
002004 HUAPONT-LIFE SCIEN
4.621.32%0.06Sälj7.443M9.147B18.450.2511206.00
002019 YIFAN PHARMACEUTIC
11.933.11%0.36Köp21.754M14.685B25.740.464230.00
002020 ZHEJIANG JINGXIN P
12.991.56%0.20Stark köp16.246M8.925B22.410.582771.00
002099 ZHEJIANG HISOAR PH
7.19-1.24%-0.09Köp27.486M11.639B15.130.483177.00
002107 SHANDONG WOHUA PHA
8.021.52%0.12Köp5.442M2.893B68.960.121448.00
002118 JILIN ZIXIN PHARMA
6.3710.02%0.58Köp108.427M8.158B419.080.021865.00
002198 GUANGDONG JIAYING
6.524.99%0.31Köp20.719M3.309B86.220.081021.00
002219 HENGKANG MEDICAL G
2.7510.00%0.25Köp23.417M5.129B-0.778608.00
002262 JIANGSU NHWA PHARM
12.912.62%0.33Köp25.370M13.163B22.350.584168.00
002275 GUILIN SANJIN PHAR
13.560.37%0.05Sälj624.859K7.923B19.120.712397.00
002287 TIBET CHEEZHENG TI
21.171.05%0.22Köp1.013M11.221B33.750.631934.00
002294 SHENZHEN SALUBRIS
22.411.72%0.38Köp6.975M23.441B17.181.304622.00
002317 GUANGDONG ZHONGSHE
11.230.90%0.10Köp18.223M9.146B19.510.581801.00
002332 ZHEJIANG XIANJU PH
7.540.13%0.01Köp9.332M6.908B21.660.353828.00
002349 NANTONG JINGHUA PH
5.777.25%0.39Köp13.532M4.822B20.300.281506.00
002365 QIANJIANG YONGAN P
8.431.44%0.12Sälj2.584M2.365B17.350.49831.00
002370 ZHEJIANG YATAI PHA
9.551.49%0.14Sälj28.671M5.124B25.740.371030.00
002390 GUIZHOU XINBANG PH
5.510.55%0.03Köp5.228M9.186B-0.786994.00
002393 TIANJIN LISHENG PH
23.931.10%0.26Köp1.167M4.366B23.171.031652.00
002399 SHENZHEN HEPALINK
22.280.41%0.09Köp6.021M27.788B26.350.852333.00
002411 YANAN BICON PHARMA
17.203.74%0.62Sälj22.312M26.355B76.830.224946.00
002412 HUNAN HANSEN PHARM
10.260.39%0.04Stark sälj8.674M5.163B34.110.301924.00
002422 SICHUAN KELUN PHAR
27.87-0.75%-0.21Sälj20.264M40.127B34.430.8119990.00
002424 GUIZHOU BAILING GR
9.311.53%0.14Köp9.556M13.138B23.000.405588.00
002433 GUANGDONG TAIANTAN
4.610.88%0.04Neutral4.675M3.535B14.050.331887.00
002435 CHANGJIANGRUNFA ME
4.42-0.23%-0.01Köp7.006M5.463B14.930.302889.00
002437 HARBIN GLORIA PHAR
3.484.50%0.15Köp30.418M7.649B67.560.052427.00
002462 CACHET PHARMACEUTI
15.961.01%0.16Köp4.942M3.998B11.811.352713.00
002550 CHANGZHOU QIANHONG
4.984.18%0.20Stark köp12.448M6.374B28.050.181255.00
002566 JILIN JIAN YISHENG
6.311.28%0.08Köp2.093M2.088B31.840.201823.00
002603 SHIJIAZHUANG YILIN
10.82-0.46%-0.05Neutral7.484M13.052B22.620.485218.00
002626 XIAMEN KINGDOMWAY
15.14-1.94%-0.30Köp14.221M9.334B16.460.921912.00
002644 LANZHOU FOCI PHARM
6.951.46%0.10Köp6.679M3.549B46.450.151504.00
002653 HAISCO PHARMACEUTI
20.750.83%0.17Köp16.385M22.499B52.960.392211.00
002675 YANTAI DONGCHENG B
13.45-0.74%-0.10Köp12.941M10.790B31.310.431673.00
002693 HAINAN SHUANGCHENG
4.351.64%0.07Neutral3.139M1.762B-0.18483.00
002728 TEYI PHARMACEUTICA
15.281.33%0.20Sälj581.600K3.070B17.860.861280.00
002737 SUNFLOWER PHARMACE
15.101.00%0.15Köp3.264M8.818B15.051.005940.00
002750 KUNMING LONGJIN PH
11.4010.04%1.04Köp29.426M4.566B384.750.03254.00
002755 BEIJING AOSAIKANG
12.292.59%0.31Köp4.429M11.397B15.640.791566.00
002773 CHENGDU KANGHONG P
35.104.93%1.65Köp4.409M30.733B43.910.804382.00
002817 ANHUI HUANGSHAN CA
18.580.38%0.07Sälj630.064K1.610B47.240.39662.00
002821 ASYMCHEM LABORATOR
112.304.85%5.19Köp2.577M25.987B51.812.183291.00
002826 TIBET AIM PHARM IN
11.391.70%0.19Köp10.330M2.161B84.170.14377.00
002864 SHAANXI PANLONG PH
28.436.44%1.72Köp4.397M2.464B36.750.77641.00
002868 LIFECOME BIOCHEMIS
20.58-2.37%-0.50Sälj2.641M2.470B36.920.56526.00
002872 TIANSHENG PHARMACE
5.420.37%0.02Sälj2.869M1.724B31.360.172485.00
002873 GUIYANG XINTIAN PH
15.301.59%0.24Neutral1.291M1.792B25.170.611521.00
002880 SHENZHEN WEIGUANG
49.681.18%0.58Köp1.258M5.365B33.771.47713.00
002898 ZHUHAI SAILONG PHA
13.820.88%0.12Köp1.253M2.211B37.840.37451.00
002900 HARBIN MEDISAN PHA
11.801.03%0.12Köp1.710M3.736B18.940.621696.00
002907 CHONGQING PHARSCIN
17.373.09%0.52Köp4.561M6.975B41.570.421140.00
002923 ZHUHAI RUNDU PHARM
20.223.80%0.74Köp12.328M3.749B30.760.661152.00
002940 ZHEJIANG ANGLIKANG
32.040.69%0.22Köp877.109K2.884B901.00
300006 CHONGQING LUMMY PH
4.514.64%0.20Köp30.172M3.663B50.010.091319.00
300016 BEIJING BEILU PHAR
9.281.31%0.12Köp8.914M4.538B25.920.36535.00
300026 TIANJIN CHASE SUN
3.300.92%0.03Neutral10.676M9.936B45.300.075487.00
300039 SHANGHAI KAIBAO PH
4.391.39%0.06Köp5.052M4.704B23.650.191673.00
300086 HONZ PHARMACEUTICA
5.300.76%0.04Köp4.354M2.385B117.440.051587.00
300108 JI YAO HOLDING GRO
4.283.88%0.16Sälj25.109M2.722B14.290.301544.00
300110 HUAREN PHARMACEUTI
4.3510.13%0.40Köp69.751M5.143B124.110.042617.00
300119 TIANJIN RINGPU BIO
15.136.10%0.87Stark köp41.533M6.120B49.440.311984.00
300122 CHONGQING ZHIFEI B
50.044.38%2.10Stark köp15.243M80.064B47.271.062405.00
300142 WALVAX BIOTECHNOLO
28.291.76%0.49Stark köp13.110M43.494B40.930.691089.00
300147 XIANGXUE PHARMACEU
6.380.79%0.05Neutral4.259M4.220B68.790.093561.00
300158 SHANXI ZHENDONG PH
5.810.00%0.00Köp12.028M6.002B-0.273746.00
300181 ZHEJIANG JOLLY PHA
5.392.28%0.12Köp9.358M3.280B145.050.041708.00
300194 FUAN PHARMACEUTICA
4.989.93%0.45Köp100.372M5.925B-0.313030.00
300199 HYBIO PHARMACEUTIC
8.200.24%0.02Sälj9.224M7.519B-0.421059.00
300204 STAIDSON (BEIJING)
11.573.03%0.34Köp2.230M5.508B51.790.22864.00
300233 SHANDONG JINCHENGP
20.010.86%0.17Köp1.442M7.867B27.170.742926.00
300239 BAOTOU DONGBAO BIO
4.45-0.89%-0.04Köp10.036M2.326B59.540.07702.00
300254 SHANXI CY PHARMACE
7.84-0.88%-0.07Köp4.145M1.633B82.530.101665.00
300255 HEBEI CHANGSHAN BI
6.342.59%0.16Köp10.510M5.928B37.710.17938.00
300267 HUNAN ER-KANG PHAR
5.444.41%0.23Köp47.981M11.221B56.460.101485.00
300294 BOYA BIO-PHARMACEU
35.800.00%0.00Köp3.523M15.513B31.691.131626.00
300357 ZHEJIANG WOLWO BIO
34.701.11%0.38Stark köp5.207M18.168B70.030.50901.00
300363 PORTON PHARMA SOLU
14.06-0.21%-0.03Köp15.194M7.631B46.440.301642.00
300401 ZHEJIANG GARDEN BI
12.57-0.63%-0.08Sälj13.685M6.025B15.690.80493.00
300434 SICHUAN GOLDSTONE
7.670.39%0.03Sälj1.154M3.081B20.200.381617.00
300436 FUJIAN COSUNTER PH
37.852.32%0.86Köp6.486M5.299B445.610.08832.00
300452 ANHUI SUNHERE PHAR
15.681.29%0.20Köp1.234M2.183B29.600.53792.00
300485 BEIJING SCIENCE SU
10.000.70%0.07Köp1.375M4.800B16.530.61512.00
300497 JIANGXI FUSHINE PH
16.16-0.25%-0.04Köp2.927M4.337B25.100.681413.00
300519 ZHEJIANG XINGUANG
13.810.95%0.13Sälj1.036M2.210B25.220.55317.00
300534 GANSU LONGSHENRONG
6.253.65%0.22Köp10.006M1.896B196.660.03260.00
300558 BETTA PHARMACEUTIC
49.22-0.16%-0.08Köp2.955M19.737B112.320.441160.00
300573 SHENYANG XINGQI PH
83.83-1.84%-1.57Köp1.409M6.910B388.120.22858.00
300584 NANJING HICIN PHAR
34.660.64%0.22Köp2.834M4.159B43.640.79557.00
300601 SHENZHEN KANGTAI B
71.583.35%2.32Köp6.321M46.185B110.720.651146.00
300630 HAINAN POLY PHARM
50.221.99%0.98Köp4.617M13.799B62.620.80554.00
300636 JIANGXI SYNERGY PH
21.680.32%0.07Köp1.320M1.755B55.970.39739.00
300683 WUHAN HITECK BIOLO
33.110.42%0.14Köp1.396M3.422B34.140.97659.00
300702 ZHEJIANG TIANYU PH
40.168.16%3.03Stark köp13.337M7.319B26.881.492893.00
300705 HUNAN JIUDIAN PHAR
11.5510.00%1.05Köp5.474M2.711B38.940.30862.00
300723 YIPINHONG PHARMACE
39.471.47%0.57Köp982.954K6.362B26.661.48829.00
300725 PHARMABLOCK SCIENC
66.489.99%6.04Stark köp9.648M9.507B64.761.03512.00
600056 CHINA MEHECO GROUP
13.851.91%0.26Köp13.325M14.799B9.691.438610.00
600062 CHINA RESOURCES DOUBLE-CRANE PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
13.622.95%0.39Köp18.668M14.209B13.880.9812010.00
600079 HUMANWELL HEALTHCARE (GROUP) CO.,LTD.
11.110.73%0.08Köp9.417M15.040B-1.8115137.00
600080 GINWA ENTERPRISE(GROUP) INC.
6.290.64%0.04Köp4.738M2.348B51.270.12770.00
600085 BEIJING TONGRENTANG CO.,LTD
28.752.31%0.65Köp8.430M39.430B33.800.8517139.00
600090 XIN JIANG READY HEALTH INDUSTRY
3.910.00%0.00Sälj10.087M5.629B10.310.381103.00
600129 CHONGQING TAIJI INDUSTRY(GROUP) CO.,LTD
10.200.49%0.05Köp2.936M5.680B53.660.1913494.00
600161 BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORPORATION LIMITED
28.602.18%0.61Köp13.963M29.897B56.320.513195.00
600195 CHINA ANIMAL HUSBANDRY INDUSTRY CO.,LTD.
15.32-3.34%-0.53Köp19.273M12.906B33.480.464236.00
600196 SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL (GROUP)
27.504.13%1.09Köp28.512M70.480B25.651.0728245.00
600201 JINYU BIO-TECHNOLOGY
16.900.00%0.00Köp24.363M19.033B28.700.611512.00
600211 TIBET RHODIOLA PHARMACEUTICAL HOLDING CO.
38.88-1.97%-0.78Köp3.317M6.984B32.081.21466.00
600216 ZHEJIANG MEDICINE CO.,LTD
11.821.72%0.20Stark köp38.831M11.409B353.150.036896.00
600222 HENAN TALOPH PHARMACEUTICAL STOCK CO.,LTD
4.640.43%0.02Köp8.738M2.663B-0.181817.00
600252 GUANGXI WUZHOU ZHONGHENG GROUP CO.,LTD.
2.85-0.70%-0.02Stark sälj13.745M9.904B14.790.192434.00
600267 ZHEJIANG HISUN PHARMACEUTICAL CO.,LTD
10.322.69%0.27Köp19.452M9.964B-0.499871.00
600272 SHANGHAI KAI KAI INDUSTRIAL
7.83-0.25%-0.02Sälj688.500K1.903B55.790.14955.00
600276 JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO.,LTD.
76.606.79%4.87Köp35.286M338.788B78.260.9821016.00
600285 HENAN LINGRUI PHARMACEUTICAL CO., LTD
8.260.36%0.03Sälj6.714M4.844B17.960.462319.00
600329 TIANJIN ZHONGXIN PHARMACEUTICAL GROUP CORPORATION LIMITED
14.520.28%0.04Köp4.823M11.164B18.780.774642.00
600332 GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED
38.00-4.45%-1.77Köp22.717M61.780B15.672.4323131.00
600351 YABAO PHARMACEUTICAL GROUP
5.972.23%0.13Köp11.168M4.699B16.290.375478.00
600380 JOINCARE PHARMACEUTICAL GROUP INDUSTRY CO.,LTD.
8.911.02%0.09Köp13.995M17.268B20.800.4310574.00
Ladda fler
Hem Aktie-screener Forex-screener Krypto-screener Ekonomisk kalender Hur det fungerar Diagramfunktioner Priser Ordningsregler Moderatorer Webbsidor och mäklarlösningar Widgets Diagramlösningar Få hjälp Funktionsförfrågan Blogg och nyheter Frågor och svar Wiki Twitter
Profil Profilinställningar Konto och fakturering Få hjälp Publicerade idéer Följare Följer Privata meddelanden Chatt Logga ut