Fastighetsutveckling & förvaltning (Bransch)

Aktier
154
Börsvärde
2794.917B
Volym
9.466M
Utdelning
1.81%
Förändring
-1.03%
Perf månad
4.21%
Perf år
4.87%
Perf YTD
37.03%
          
000002 CHINA VANKE CO
30.70-0.90%-0.28Köp45.926M350.140B10.133.06104300.00
000005 SHN FOUNTAIN CORP
3.943.41%0.13Köp41.865M4.033B106.010.04705.00
000006 SHN ZHENYE GROUP
6.71-1.03%-0.07Köp12.287M9.153B10.470.65377.00
000009 CHINA BAOAN GROUP
6.64-0.60%-0.04Sälj25.400M14.358B279.730.0210944.00
000011 SHN PROPS &RES DEV
11.74-1.76%-0.21Köp4.773M7.122B12.020.995504.00
000014 SHAHE INDUSTRIAL C
11.87-2.47%-0.30Sälj5.745M2.455B16.810.72148.00
000018 SINO GREAT WALL CO
2.93-0.68%-0.02Köp46.786M5.010B-0.002875.00
000031 GRANDJOY HOLDINGS
7.11-3.27%-0.24Köp22.348M28.855B9.600.774238.00
000036 CHINA UNION HOLD L
7.87-1.01%-0.08Köp11.059M9.075B9.070.88810.00
000040 TUNGHSU AZURE RENE
9.10-2.15%-0.20Sälj21.050M13.828B7.651.222881.00
000042 SHN CENTRALCON INV
12.25-1.84%-0.23Sälj5.070M8.297B18.570.672543.00
000046 OCEANWIDE HOLDINGS
7.73-2.40%-0.19Köp8.190M41.154B44.210.1810170.00
000056 SHENZHEN WONGTEE I
6.81-3.68%-0.26Köp63.388M8.115B48.310.15736.00
000062 SHN HUAQIANG IND
23.26-0.94%-0.22Köp2.313M16.937B24.700.951905.00
000402 FINANCIAL STREET H
8.93-0.67%-0.06Köp8.610M26.870B8.221.093557.00
000502 LVJING HOLDING CO
9.70-1.72%-0.17Köp2.596M1.824B23.550.42127.00
000506 ZHONGRUN RESOURCES
4.19-3.23%-0.14Köp57.771M4.023B-0.321650.00
000514 CHONGQING YUKAIFA
6.812.41%0.16Köp66.530M5.611B222.780.03740.00
000517 RONGAN PROPERTY CO
3.40-5.29%-0.19Köp42.759M11.430B24.330.151182.00
000534 WEDGE INDUSTRIAL C
10.980.73%0.08Köp4.556M5.360B57.990.19389.00
000537 TIANJIN GUANGYU DE
9.55-1.65%-0.16Köp14.454M18.085B4.162.331777.00
000540 ZHONGTIAN FINANCIA
4.99-1.19%-0.06Köp57.122M35.377B6.860.745507.00
000558 LANDER SPORTS DEVE
4.27-2.29%-0.10Neutral14.016M5.634B161.370.03174.00
000560 5I5J HOLDING GROUP
6.90-3.23%-0.23Neutral24.318M16.795B26.720.2752415.00
000567 HAINAN HAIDE IND C
14.64-2.85%-0.43Köp6.291M6.663B44.240.3445.00
000573 DONGGUAN WINNERWAY
3.910.26%0.01Stark köp11.016M2.531B-0.11533.00
000608 YANG GUANG CO LT
7.38-1.20%-0.09Köp2.773M5.602B488.550.02147.00
000609 BEIJING ZODI INVES
6.94-6.09%-0.45Stark köp25.570M2.212B-0.20233.00
000616 HNA INVESTMENT GP
3.63-1.89%-0.07Köp20.612M5.292B15.750.23247.00
000620 MACROLINK CULTURAL
5.02-0.40%-0.02Köp7.351M9.559B10.410.486583.00
000628 CHENGDU HI-TECH DE
11.60-1.19%-0.14Köp6.192M3.657B66.800.18897.00
000631 SHUNFA HENGYE CORP
3.79-0.79%-0.03Köp5.802M9.292B9.040.42760.00
000638 VANFUND URBAN INVE
6.81-1.02%-0.07Köp6.739M2.129B-0.09340.00
000656 JINKE PROPERTY GRO
7.88-1.13%-0.09Köp18.126M42.558B10.850.7323941.00
000667 MYHOME REAL ESTATE
2.88-1.37%-0.04Köp34.640M7.474B30.040.103732.00
000668 RONGFENG HOLDING G
16.76-3.01%-0.52Köp1.891M2.537B70.360.25141.00
000671 SUNSHINE CITY GRP
7.530.27%0.02Köp24.264M30.416B11.320.669201.00
000691 HAINAN YATAI INDUS
5.43-0.18%-0.01Köp4.453M1.759B179.540.0335.00
000718 SUNING UNIVERSAL
4.15-0.00%-0.00Köp11.887M12.594B13.510.31787.00
000732 THAIHOT GROUP CO.
19.520.10%0.02Köp13.270M24.267B7.382.6411207.00
000736 CCCG REAL ESTATE C
11.51-3.11%-0.37Köp10.088M5.296B6.541.82929.00
000838 CASIN GUOXING PROP
4.53-4.83%-0.23Köp34.370M5.238B39.470.12522.00
000861 GUANGDONG HIGHSUN
3.06-0.97%-0.03Köp11.073M6.737B30.030.111659.00
000863 SANXIANG IMPRESSIO
4.862.97%0.14Sälj11.727M6.472B20.720.23678.00
000909 SOYEA TECHNOLOGY
10.03-0.20%-0.02Stark köp26.270M3.139B100.740.10489.00
000918 CHINA CALXON GROUP
7.67-1.41%-0.11Köp7.855M14.037B-0.872290.00
000926 HBFX S&TECHNOLOGY
7.96-1.00%-0.08Köp10.471M7.738B10.980.733732.00
000931 BEIJING CENTERGATE
9.18-2.24%-0.21Neutral11.658M7.072B49.860.192879.00
000961 JIANGSU ZHONGNAN
8.87-1.00%-0.09Köp28.374M33.240B22.670.4010139.00
000965 T/TIANBAO INFRASTR
4.58-1.08%-0.05Neutral9.861M5.139B53.460.09127.00
001979 CHINA MERCHANTS SH
22.750.00%0.00Köp16.239M179.818B12.051.8924791.00
002016 GUANGDONG SHIRONGZ
10.640.19%0.02Köp11.204M8.593B7.871.35832.00
002059 YUNNAN TOURISM CO
7.53-2.84%-0.22Köp10.701M5.664B152.320.052117.00
002077 JIANGSU DAGANG CO
6.35-1.55%-0.10Sälj13.637M3.743B-0.141087.00
002133 COSMOS GROUP CO LT
4.33-0.46%-0.02Köp11.323M3.368B8.760.50329.00
002146 RISESUN REAL EST D
11.24-2.18%-0.25Köp32.152M49.960B6.601.7424607.00
002147 NEOGLORY PROSPERIT
3.555.03%0.17Köp13.081M6.179B4.310.781365.00
002208 HEFEI URBAN CONSTR
14.180.00%0.00Köp3.914M4.539B18.340.77221.00
002244 HANGZHOU BINJIANG
5.32-2.74%-0.15Köp36.602M17.020B13.980.391248.00
002305 LANGOLD REAL ESTAT
3.53-1.12%-0.04Köp24.168M6.191B83.180.04725.00
002344 HAINING CHINA LEAT
5.70-1.04%-0.06Köp9.414M7.389B21.630.271515.00
002818 CHENGDU FUSEN NOBL
26.18-0.34%-0.09Köp1.440M11.690B15.721.67756.00
200011 SHN PROPS &RES DEV
6.240.16%0.01Köp253.394K7.122B12.020.995504.00
200018 SINO GREAT WALL CO
1.45-0.68%-0.01Sälj374.780K5.010B-0.002875.00
200056 SHENZHEN WONGTEE I
2.96-2.95%-0.09Köp467.300K8.115B48.310.15736.00
600007 CHINA WORLD TRADE CENTER COMPANY LTD.
14.84-0.87%-0.13Köp1.690M15.280B19.730.772220.00
600048 POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP
14.00-1.34%-0.19Köp102.873M172.240B9.101.5949127.00
600051 NINGBO UNITED GROUP CO.,LTD.
7.47-2.10%-0.16Köp5.762M2.325B9.360.80571.00
600052 ZHEJIANG GUANGSHA CO.,LTD.
3.83-3.04%-0.12Köp15.887M3.452B13.440.29203.00
600053 KUNWU JIUDING INVESTMENT HOLDINGS CO., LTD
24.69-3.40%-0.87Sälj3.747M11.133B31.150.82580.00
600064 NANJING GAOKE COMPANY LIMITED
11.20-2.95%-0.34Sälj26.058M14.312B14.930.78834.00
600067 CITYCHAMP DARTONG CO.,LTD.
5.09-0.39%-0.02Köp10.335M7.565B9.970.511532.00
600077 SUNDY LAND INVESTMENT CO.,LTD.
3.66-2.40%-0.09Köp13.876M4.932B11.990.31774.00
600082 TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT
5.29-1.31%-0.07Köp7.093M3.405B57.960.0977.00
600094 GREATTOWN HOLDINGS LTD.
9.620.00%0.00Köp31.564M23.417B42.520.221097.00
600095 HARBIN HIGH-TECH GROUP
5.462.44%0.13Köp26.937M1.904B125.780.04643.00
600113 ZHE JIANG DONG RI CO., LTD
8.69-2.14%-0.19Köp10.885M3.674B30.200.30815.00
600133 WUHAN EAST LAKE HIGH TECHNOLOGY GROUPE CO.,LTD.
7.491.22%0.09Köp15.535M5.334B16.650.441966.00
600149 LANGFANG DEVELOPMENT
7.81-1.26%-0.10Köp5.192M2.984B205.340.0428.00
600158 CHINA SPORTS INDUSTRY GROUP CO.,LTD.
12.960.47%0.06Köp15.537M11.213B133.630.10868.00
600159 BEIJING DALONG WEIYE REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.,LTD
3.32-0.30%-0.01Köp8.252M2.772B99.380.03335.00
600162 SHENZHEN HEUNGKONG HOLDING CO., LTD
2.89-0.00%-0.00Köp13.703M9.722B15.060.193416.00
600173 WOLONG REAL ESTATE GROUP CO.,LTD.
5.41-0.37%-0.02Köp6.377M3.807B9.730.56478.00
600185 GREE REAL ESTATE CO.,LTD
5.65-0.18%-0.01Köp5.631M11.784B19.710.291603.00
600208 XINHU ZHONGBAO CO.,LTD
3.87-1.78%-0.07Sälj38.444M34.053B10.130.391394.00
600223 LUSHANG PROPERTY CO.,LTD.
4.17-1.18%-0.05Köp4.983M4.234B26.130.163601.00
600225 TIANJIN SONGJIANG CO.,LTD.
5.05-3.07%-0.16Köp15.088M4.715B-0.49623.00
600239 YUNNAN METROPOLITAN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.,LTD
4.90-3.35%-0.17Köp44.603M7.932B9.450.523399.00
600240 BEIJING HOMYEAR CAPITAL HOLDINGS CO.,LTD
3.55-4.31%-0.16Köp108.410M4.928B-0.03264.00
600246 BEIJING VANTONE REAL ESTATE CO.,LTD.
4.671.74%0.08Köp7.907M9.366B28.620.16352.00
600256 GUANGHUI ENERGY CO.,LTD.
4.38-1.13%-0.05Neutral53.088M30.029B15.170.295738.00
600266 BEIJING URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT& DEVELOPMENT CO.,LTD.
10.88-1.45%-0.16Köp11.962M17.065B15.560.702524.00
600275 HUBEI WUCHANGYU CO.,LTD
4.16-5.02%-0.22Stark köp25.664M2.122B83.990.05418.00
600322 TIANJIN REALTY DEVELOPMENT(GROUP)
3.83-0.78%-0.03Köp11.539M4.213B22.730.17502.00
600325 HUAFA INDUSTRIAL CO.,LTD.ZHUHAI
9.060.33%0.03Köp45.583M19.633B8.241.133707.00
600340 CHINA FORTUNE LAND DEVELOPMENT CO.,LTD.
32.34-1.40%-0.46Köp11.871M99.686B9.413.5327956.00
600376 BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT,CO.,LTD
10.060.00%0.00Köp7.493M26.441B9.611.071866.00
600383 GEMDALE CORPORATION
13.00-1.52%-0.20Sälj32.645M61.489B6.262.1824246.00
600393 GUANGZHOU YUETAI GROUP CO.,LTD.
3.81-2.31%-0.09Köp172.078M9.257B15.320.24803.00
600463 BEIJING AIRPORT HIGH-TECH PARK CO.,LTD.
9.26-2.11%-0.20Sälj3.470M2.832B-0.16652.00
600466 SICHUAN LANGUANG DEVELOPMENT
7.27-2.81%-0.21Sälj31.323M22.560B12.130.6218261.00
600503 DELUXE FAMILY
4.864.07%0.19Köp90.176M7.435B49.920.09442.00
600510 BLACK PEONY (GROUP)
7.19-3.36%-0.25Köp7.999M7.906B20.320.372657.00
600533 NANJING CHIXIA DEVELOPMENT
3.93-0.51%-0.02Köp22.445M4.095B44.960.091523.00
600555 HNA INNOVATION
3.47-1.42%-0.05Köp24.888M4.627B20.180.18162.00
600568 ZHONGZHU HEALTHCARE HOLDING CO.,LTD
3.38-4.25%-0.15Köp154.350M6.855B-0.03892.00
600603 GUANGHUI LOGISTICS
5.54-1.95%-0.11Köp8.114M6.964B12.570.45716.00
600604 SHANGHAI SHIBEI HI-TECH CO.,LTD.
14.35-2.65%-0.39Sälj62.999M21.783B97.880.15185.00
600606 GREENLAND HOLDINGS CORPORATION LIMITED
7.78-0.64%-0.05Köp26.986M96.493B8.490.9333473.00
600620 SHANGHAI TIANCHEN CO.,LTD.
10.23-8.90%-1.00Köp53.017M7.011B103.620.10418.00
600621 SHANGHAI CHINAFORTUNE CO., LTD
15.19-0.33%-0.05Köp25.421M16.773B767.480.021630.00
600622 EVERBRIGHT JIABAO CO.,LTD
9.12-3.29%-0.31Köp11.989M10.936B12.410.76344.00
600638 SHANGHAI NEW HUANG PU REAL ESTATE CO.,LTD.
10.63-2.39%-0.26Köp6.485M7.226B64.160.17510.00
600639 SHANGHAI JINQIAO EXPORT PROCESSING ZONE DEVELOPMENT CO.,LTD.
16.24-1.10%-0.18Köp4.020M18.464B18.900.87376.00
600641 SHANGHAI WANYE ENTERPRISES CO.,LTD.
11.69-3.39%-0.41Sälj8.465M9.714B9.501.27371.00
600647 SHANGHAI TONGDA VENTURE CAPITAL
17.34-0.86%-0.15Köp1.227M2.441B-0.2445.00
600649 SHANGHAI SMI HOLDING
8.05-0.74%-0.06Köp8.683M20.565B20.000.41253.00
600657 CINDA REAL ESTATE CO.,LTD.
5.46-1.80%-0.10Köp9.223M15.971B6.210.903169.00
600658 BEIJING ELECTRONIC ZONE INVESTMENT AND DEVELOPMENT CO., LTD
6.71-1.90%-0.13Köp6.969M7.427B12.130.55417.00
600663 SHANGHAI LUJIAZUI FINANCE & TRADE ZONE DEVELOPMENT CO.,LTD.
19.01-1.25%-0.24Köp3.285M64.446B19.241.005431.00
600665 TANDE CO.,LTD.
4.46-2.41%-0.11Köp4.983M3.932B9.350.491970.00
600675 CHINA ENTERPRISE COMPANY LIMITED
6.43-0.31%-0.02Sälj5.588M33.021B11.530.561921.00
600683 METRO LAND
5.70-0.52%-0.03Köp2.941M4.230B10.460.55615.00
600684 GUANGZHOU PEARL RIVER INDUSRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD.
5.13-1.91%-0.10Sälj12.148M4.455B18.150.291097.00
600696 SHANGHAI YANSHI ENTERPRISE DEVELOPMENT
6.661.99%0.13Stark köp5.271M2.227B144.850.0525.00
600716 JIANGSU PHOENIX PROPERTY INVESTMENT
5.52-6.12%-0.36Köp43.640M5.654B10.020.60122.00
600724 NINGBO FUDA COMPANY LIMITED
4.410.46%0.02Köp5.507M6.330B8.470.521628.00
600730 CHINA HI-TECH GROUP CO.,LTD.
6.77-0.73%-0.05Köp8.986M4.007B-0.07316.00
600732 SHANGHAI XINMEI REAL ESTATE
7.040.28%0.02Köp10.907M3.089B-0.0339.00
600736 SUZHOU NEW DISTRICT HI-TECH INDUSTRIAL CO.,LTD
8.86-4.11%-0.38Köp59.668M10.465B14.720.621517.00
600743 HUAYUAN PROPERTY CO.,LTD.
3.14-1.88%-0.06Köp15.312M7.625B11.970.27660.00
600748 SHANGHAI INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD.
10.78-1.10%-0.12Köp13.096M20.143B30.630.368097.00
600766 YANTAI YUANCHENG GOLD CO.,LTD .
9.40-2.89%-0.28Sälj10.387M2.155B3626.410.0023.00
600773 TIBET URBAN DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO.,LTD
8.050.50%0.04Köp13.155M6.508B62.450.13258.00
600777 SHANDONG XINCHAO ENERGY
2.872.87%0.08Köp170.760M18.089B18.560.14173.00
600790 ZHEJIANG CHINA LIGHT&TEXTILE INDUSTRIAL CITY GROUP CO.,LTD.
4.53-0.00%-0.00Köp16.212M6.611B17.480.26985.00
600791 BEH-PROPERTY CO., LTD
5.21-0.38%-0.02Köp5.950M2.332B23.710.22158.00
600807 SHANDONG TYAN HOME CO.,LTD
5.840.69%0.04Köp5.644M5.104B-1.49488.00
600817 XI'AN HONGSHENG TECHNOLOGY CO.,LTD.
10.59-2.49%-0.27Köp4.229M1.664B-0.0112.00
600823 SHANGHAI SHIMAO CO.,LTD
5.47-0.55%-0.03Köp13.263M20.894B8.690.642097.00
600848 SHANGHAI LINGANG HOLDINGS CORPORATION LIMITED
36.000.47%0.17Köp8.188M40.541B93.130.39322.00
600862 AVIC AVIATION HIGH-TECHNOLOGY
10.84-0.46%-0.05Köp24.498M15.212B50.030.221511.00
600890 CRED HOLDING CO.,LTD
7.40-2.37%-0.18Stark sälj4.125M4.454B8268.820.0027.00
600895 SHANGHAI ZHANGJIANG HI-TECH PARK DEVELOPMENT CO.,LTD
21.63-2.48%-0.55Sälj27.707M34.056B64.170.34165.00
601155 FUTURE LAND HOLDINGS CO., LTD
41.250.63%0.26Sälj10.098M95.911B9.124.6920653.00
601588 BEIJING NORTH STAR COMPANY LIMITED
3.72-0.53%-0.02Köp17.699M12.694B10.720.355167.00
601599 JIANGSU LUGANG CULTURE CO., LTD
4.224.20%0.17Stark köp37.639M3.616B14.030.294727.00
900902 SHANGHAI SHIBEI HI-TECH CO.,LTD.
0.53-1.31%-0.01Sälj1.231M21.783B97.880.15185.00
900911 SHANGHAI JINQIAO EXPORT PROCESSING ZONE DEVELOPMENT CO.,LTD.
1.24-0.32%-0.00Köp418.608K18.464B18.900.87376.00
900928 SHANGHAI LINGANG HOLDINGS CORPORATION LIMITED
1.74-0.11%-0.00Köp408.173K40.541B93.130.39322.00
Ladda fler
SV Svenska
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Hem Aktie-screener Forex-screener Krypto-screener Ekonomisk kalender Hur det fungerar Diagramfunktioner Ordningsregler Moderatorer Webbsidor och mäklarlösningar Widgets Aktiediagramsbibliotek Funktionsförfrågan Blogg & nyheter Frågor och svar Hjälp & Wiki Twitter
Profil Profilinställningar Konto och fakturering Send feedback Publicerade idéer Följare Följer Privata meddelanden Chatt Logga ut