Om

Colombia-börsen (BVC), även känd som Bolsa de Valores de Colombia, är den enda börsen i Colombia. Det grundades 2001 efter fusionen av 3 oberoende regionala börser och har sitt huvudkontor i Bogota, landets huvudstad, största stad och ekonomiska centrum. Det har också kontor i Medellín och Cali. Övervakningsuppgifterna hanteras av en självreglerande organisation som heter Autoregulador de Valores del Mercado. BVC är medlem i Sustainable Stock Exchanges, ett projekt från FN, och listar 69 företag med en marknadsandel på 106 miljarder dollar. I börsen finns också derivat, valuta och ränteprodukter. Bland listorna är välkända och aktivt handlade företag som Ecopetrol,

Banco de Bogot & Aacute, Bancolombia, Grupo Nutresa och Grupo Argos. Den hanterar ett viktigt index för marknadsvärdering som kallas COLCAP sedan 2008, vilket allmänt ses som referensindex för den colombianska aktiemarknaden. Det spårar prestandan hos de mest aktivt handlade aktierna och har minst 20 beståndsdelar, vilka screenas för behörighet och granskas periodiskt. Ett annat nyckelindex är COLSC, som spårar prestationen hos 15 småkapitalbolag.