Aktiemarknadssektorer ‒ Tjeckien

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.
Sektor
Börsvärde
Div yield % (indicated)
Förändring %
Volym
Industrier
Aktier
Energimineraler6.049 T CZK4.40%+14.13%2323
Icke hållbara konsumentprodukter3.379 T CZK3.35%+0.79%944
Kommunikationer3.022 T CZK3.20%−0.72%8311
Finans2.779 T CZK4.79%+1.15%9.977 K512
Verktyg1.92 T CZK4.25%+0.48%6.333 K16
Elektronisk teknik556.552 B CZK3.20%−4.97%3.492 K48
Tekniska tjänster375.122 B CZK1.93%−1.68%14423
Icke-energimineraler368.468 B CZK1.99%−0.61%2033
Konsumentvaror189.775 B CZK2.61%−0.02%833
Kommersiella tjänster13.32 B CZK−2.88%24.5 K12
Konsumentservice6.518 B CZK0.00%33822
Detaljhandel547.473 M CZK−1.46%59422
Producenttillverkning409.6 M CZK4.42%−0.62%411
Processindustrier11