Breaking news

18:16Sep 29Reuters
VD-rollerna för TRATON GROUP och Scania slås ihop, Christian Levin utses att leda koncernen
  • +
11:00Sep 29Reuters
Ferronordic acquires authorized workshop in Lorsch, Germany
14:36Sep 27Reuters
Diagonal Bio AB presenterar på Digitala Aktiekvällen
06:00Sep 20Reuters
Nyremittering: Protokoll från den extra bolagsstämman i Implantica AG - tillgångar på 117 miljoner euro har tillförts Implantica utan ersättning i form av pengar eller aktier
14:59Sep 17Reuters
Protokoll från den extra bolagsstämman i Implantica AG - tillgångar på 117 miljoner euro har tillförts Implantica utan ersättning i form av pengar eller aktier
09:42Aug 27Reuters
Diagonal Bio AB publicerar en kortare VD-intervju
06:45Aug 27Reuters
NY: Rättelse av publicerad delårsrapport för Diagonal Bio AB 1 januari - 30 juni 2021
05:30Aug 27Reuters
Diagonal Bio AB offentliggör delårsrapport 1 januari - 30 juni 2021
06:00Aug 24Reuters
Implantica publicerar delårsrapporten Q2, januari-juni 2021
20:59Aug 17Reuters
Nyremittering: Implantica meddelar att huvudägaren bidrar med tillgångar på 117 miljoner euro som ett kapitaltillskott till kapitalreserven
15:29Aug 17Reuters
Implantica meddelar att huvudägaren bidrar med tillgångar på 115 miljoner euro som ett kapitaltillskott till kapitalreserven
15:26Aug 17Reuters
Implantica meddelar att bolaget kommer att fusioneras med Implantica MediSwiss AG
15:30Aug 16Reuters
Implantica presenterar andra kvartalet för 2021 den 24 augusti kl. 15:00 CEST
06:30Aug 13Reuters
Implantica utser ett nytt erfaret team för att leda den kommersiella verksamheten
14:00Jul 23Reuters
Implantica meddelar att Robert Frigg flyttar över från styrelsen till det rådgivande styrelseorganet
06:30Jul 16Reuters
Idag inleds handeln i Diagonal Bio AB's aktier på Nasdaq First North Growth Market
15:31Jul 12Reuters
Nyemission registrerad på Bolagsverket - första dag för handel är den 16 juli 2021
06:30Jul 07Reuters
Implantica meddelar att ytterligare ett framstående anti-refluxcenter har börjat operera med den implanterbara medicintekniska produkten RefluxStop™
06:30Jun 24Reuters
Implantica erhåller marknadsauktorisation för RefluxStop™ i Nya Zeeland
22:03Apr 15Reuters
Implantica har beslutat att gå vidare med en riktad nyemission av svenska depåbevis som tillför bolaget cirka 600 miljoner SEK
15:39Apr 15Reuters
Implantica avser genomföra en riktad nyemission av svenska depåbevis
07:00Mar 24Reuters
Implantica publicerar årsredovisning 2020
07:00Mar 23Reuters
Implantica meddelar att en milstolpe uppnåtts för deras medicinska implantat RefluxStop™
07:00Mar 15Reuters
Implantica gör framsteg i Italien och Spanien med sitt medicinska implantat RefluxStop ™
07:00Mar 08Reuters
Implantica's medicinska implantat RefluxStop ™ tar ett kliv in i den svenska sjukvården