Tobak (Bransch)

1
Aktier
1.005B
Börsvärde
111
Volym
+2.82%
Förändring
+4.00%
Perf månad
+36.84%
Perf år
+21.33%
Perf YTD
Symbol
Pris
Förändring % 1D
Volym 1D
Börsvärde
P/E-tal
Resultat per aktie efter utspädning
(TTM)
Ökning av vinst per aktie efter utspädning %
(TTM YoY)
Direktavkastning %
(TTM)
Sektor
Analytisk bedömning
KAREKARELIA TOBACCO COMPANY (CR)
364 EUR2.82%1111.005B EUR11.9530.47 EUR−1.46%3.24%Icke hållbara konsumentprodukter