Aktiemarknadssektorer ‒ Ungern

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.
Sektor
Börsvärde
Div yield % (indicated)
Förändring %
Volym
Industrier
Aktier
Tekniska tjänster84.515 T HUF1.20%+14.13%23226
Konsumentvaror49.108 T HUF7.60%−0.47%1223
Kommunikationer48.088 T HUF3.22%−6.72%5.974 K23
Finans26.658 T HUF2.66%+0.91%172.225 K921
Elektronisk teknik18.208 T HUF1.02%−2.45%3.376 K34
Producenttillverkning15.883 T HUF7.52%−1.70%3733
Verktyg12.811 T HUF4.31%+0.09%2725
Hälsoteknik12.135 T HUF1.01%+0.58%31.873 K13
Transporter3.908 T HUF3.67%+1.51%1.489 K23
Energimineraler1.833 T HUF8.80%+1.20%439.817 K11
Icke-energimineraler965.038 B HUF0.00%+1.71%25022
Detaljhandel78.38 B HUF+1.37%23.47 K12
Kommersiella tjänster67.354 B HUF5.56%−0.88%2.776 K35
Processindustrier59.996 B HUF+0.38%1.795 K23
Icke hållbara konsumentprodukter52.549 B HUF5.33%+0.81%1.546 K22
Distributionstjänster4.368 B HUF0.00%−0.58%39.07 K11
Diverse110