Aktiemarknadssektorer ‒ Ungern

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.

Sektor
Börsvärde
Direktavkastning framåt %
Förändring % 1D
Volym 1D
Industrier
Aktier
Kommersiella tjänster31.501B HUF7.33%0.05%2.203K34
Kommunikationer40.173T HUF3.42%0.11%15.155K23
Konsumentvaror51.533T HUF8.21%0.86%423
Icke hållbara konsumentprodukter10.929T HUF0.45%−2.04%1433
Distributionstjänster4.166B HUF0.00%−2.73%19K11
Elektronisk teknik15.611T HUF1.03%1.95%1012
Energimineraler1.78T HUF12.84%1.59%548.811K11
Finans54.45T HUF4.09%1.03%22.277K919
Hälsoteknik20.279T HUF4.85%−0.10%4.345K13
Diverse17
Icke-energimineraler1.69T HUF0.00%−0.94%2022
Processindustrier15.231T HUF7.50%−1.49%4834
Producenttillverkning259.847B HUF−0.45%594.225K12
Detaljhandel49.442B HUF0.00%1.75%230.374K12
Tekniska tjänster57.023T HUF1.62%−0.48%23525
Transporter4.625T HUF0.04%−0.61%42223
Verktyg11.937T HUF4.30%−1.11%65225