Aktiemarknadssektorer ‒ Ungern

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.

Sektor
Börsvärde
Dividend yield FWD %
Förändring % 1D
Volym 1D
Industrier
Aktier
Kommersiella tjänster27.915B HUF8.02%0.48%1.484K23
Kommunikationer39.707T HUF3.37%−5.71%9.471K33
Konsumentvaror54.664T HUF7.67%3.73%424
Icke hållbara konsumentprodukter9.987T HUF0.48%−1.30%633
Konsumentservice11
Distributionstjänster4.292B HUF0.00%0.00%10K11
Elektronisk teknik16.888T HUF0.93%−6.67%223
Energimineraler2.289T HUF12.21%1.27%678.485K11
Finans15.332T HUF2.77%−0.78%61.185K915
Hälsoteknik21.633T HUF4.43%0.46%14.526K13
Diverse76.377B HUF0.90%112.109K11
Icke-energimineraler1.57T HUF0.00%1.46%2522
Processindustrier15.797T HUF7.23%−0.82%11422
Producenttillverkning46.432T HUF2.71%2.56%422
Detaljhandel41.288B HUF0.00%2.81%389.656K12
Tekniska tjänster53.997T HUF1.67%3.00%9825
Transporter5.459T HUF0.03%−1.75%18523
Verktyg10.98T HUF4.55%−1.74%7925