Breaking news

06:00Dec 02Reuters
Kungsleden hyr ut 1 360 kvm i Akalla till Bilia Outlet
22:46Dec 01Reuters
Kallelse till extra bolagsstämma i We aRe SpinDye (WRSD) AB (publ)
22:20Dec 01Reuters
Randviken Fastigheter AB (publ) kallar till extra bolagsstämma
22:15Dec 01Reuters
Randviken fullföljer avsiktsförklaringar och förvärvar fastigheter till ett värde om 2 776 mkr samt emitterar aktier till Landia AB till ett värde om 96,3 mkr
22:05Dec 01Reuters
Randviken genomför riktade nyemissioner av totalt 11 594 203 aktier och tillförs cirka 800 mkr varav tillförseln av cirka 52 mkr är villkorad av bolagsstämmans efterföljande godkännande
21:10Dec 01Reuters
Diös har genomfört en riktad nyemission om 7 272 727 aktier och tillförs härigenom cirka 800 miljoner kronor
20:30Dec 01Reuters
Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 01.12.2021
20:20Dec 01Reuters
Kallelse till extra bolagsstämma i FlexQube AB (publ)
20:10Dec 01Reuters
FlexQubes styrelse har beslutat om att genomföra en emission om 56 miljoner SEK villkorad av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma
20:00Dec 01Reuters
Stendörrens styrelseordförande Anders Tägt avböjer omval vid årsstämman 2022
19:49Dec 01Reuters
Fortnox slutför förvärvet av Capcito
19:05Dec 01Reuters
High Yield Opportunity Fund AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs 105,26 för november 2021
19:04Dec 01Reuters
Scandinavian Credit Fund I AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs 104,72 för november 2021
19:03Dec 01Reuters
Nordic Factoring Fund AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs 106,24 för november 2021
19:02Dec 01Reuters
Exelity AB (publ) offentliggör NAV-kurs 98,34 för november 2021
18:00Dec 01Reuters
Kallelse till extra bolagsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB (publ)
17:00Dec 01Reuters
Svedbergs fortsätter att utveckla koncernen - expanderar till Storbritannien
16:47Dec 01Reuters
Safe Lane Gaming justerar indikativ tidsplan för tidigare kommunicerad företrädesemission i december.
16:31Dec 01Reuters
Diös offentliggör avsikt att genomföra en riktad emission om upp till 800 miljoner kronor
16:31Dec 01Reuters
FlexQube offentliggör avsikt att genomföra en riktad emission av upp till cirka 800 000 aktier
16:31Dec 01Reuters
Randviken överens om villkor för förvärv och offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission
16:30Dec 01Reuters
C Security Systems offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission
16:25Dec 01Reuters
Flaggningsmeddelande i Actic Group AB
16:00Dec 01Reuters
Devyser offentliggör prospekt och pris inför noteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm
15:45Dec 01Reuters
Kallelse till bolagsstämma med anledning av tidigare kommunicerad nyemission i PEPTONIC medical AB (publ)
15:45Dec 01Reuters
Electrolux Professional har slutfört förvärvet av Unified Brands
15:33Dec 01Reuters
Firyal Kryou ny CFO för Calmark
15:30Dec 01Reuters
Speqtas försäljning av Rahalaitos till Sambla har idag slutförts
15:06Dec 01Reuters
Seafire emitterar ytterligare seniora säkerställda obligationer om 100 miljoner kronor
15:05Dec 01Reuters
THINC JETTY COLLECTIVE HAR FÖRVÄRVAT 70 PROCENT AV AKTIERNA I CONTEXT MEDIA AB