Aktiemarknadssektorer ‒ Portugal

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.
Sektor
Börsvärde
Div yield % (indicated)
Förändring %
Volym
Industrier
Aktier
Verktyg33.142 B EUR3.38%+0.02%3.091 M24
Energimineraler14.951 B EUR2.79%+0.83%1.264 M11
Detaljhandel12.539 B EUR3.44%+0.57%519.555 K22
Finans10.713 B EUR3.15%+0.05%24.506 M44
Processindustrier6.391 B EUR3.95%+0.12%177.18 K25
Tekniska tjänster2.838 B EUR6.94%−0.22%776.952 K13
Kommunikationer1.873 B EUR9.63%+0.81%580.312 K22
Industriella tjänster1.3 B EUR2.95%+1.68%656.301 K13
Transporter632.506 M EUR3.87%+0.57%115.576 K11
Konsumentservice625.02 M EUR3.92%−1.64%28.279 K58
Konsumentvaror187.768 M EUR−0.88%41.782 K11
Icke-energimineraler164.105 M EUR9.06%0.00%3.617 K11
Kommersiella tjänster47.651 M EUR6.30%+1.54%8.975 K35