Aktiemarknadssektorer ‒ Portugal

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.

Sektor
Börsvärde
Direktavkastning framåt %
Förändring % 1D
Volym 1D
Industrier
Aktier
Kommersiella tjänster37.333M EUR0.00%−0.33%2.955K35
Kommunikationer1.776B EUR8.06%0.28%129.147K22
Konsumentvaror127.414M EUR−1.94%52211
Konsumentservice686.481M EUR3.95%−2.17%12.39K59
Energimineraler11.061B EUR3.91%−0.66%863.569K11
Finans7.598B EUR2.22%−0.36%19.253M44
Industriella tjänster1.184B EUR2.70%−9.74%2.733M14
Icke-energimineraler156.926M EUR13.40%1.63%2.141K11
Processindustrier5.81B EUR5.65%−0.40%271.22K25
Detaljhandel13.255B EUR2.68%0.75%263.315K22
Tekniska tjänster2.774B EUR4.30%0.99%395.008K13
Transporter483.554M EUR3.72%−0.30%148.531K11
Verktyg31.601B EUR3.12%2.20%2.052M24