Aktier som har nått sin lägsta någonsin — Romanian Stock Market

Till skillnad från de aktier som växer ständigt kännetecknas de aktier som har uppnått sin lästa någonsin ofta av en konstant nedgång i priset, ofta med lite pullbacks. I de flesta fall beror det på nedgången i en hel sektor eller en bransch. Exempelvis kan aktier som fortsätter att falla konstant representera olje- och gasföretag när det finns överutbud av olja.

ÖversiktPrestationVärderingUtdelningarMarginalerResultaträkningBalansräkningOscillatorerTrendföljande
Tickersymbol
Senaste
Änd %
Änd
Teknisk klassificering
Vol
Volym*Pris
Börsvärde
P/E-tal
Resultat per aktie innan utspädning (TTM)
anställda
Sektor
AQAQUILA PART PROD COM
0.690RON0.00%0.000RON
Sälj
58.946K40.673KTransporter
BKSBRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS IASI
13.0RON1.56%0.2RON339Icke-energimineraler
CLAIMAIR CLAIM
2.44RON9.42%0.21RON
Sälj
2.02K4.929K
MAMMAMBRICOLAJ SA
3.79RON−8.89%−0.37RON
Stark sälj
22.304K84.532K
RKOTRAIKO TRANSILVANIA SA
1.415RON1.07%0.015RON
Sälj
3.513K4.971K
STKPSTK PROPERTIES
2.28RON0.88%0.02RON2.173K4.954K