Aktier med hög beta — Slovakiska aktiemarknaden

Beta är ett begrepp som mäter hur volatil en aktie är i förhållande till den totala marknaden. Aktier med hög beta kan vara perfekta tillgångar för investerare med hög risktolerans eftersom de har full potential att generera hög avkastning. Det kan vara fördelaktigt att investera i dessa aktier, men kom ihåg att vinster och förluster är två sidor av samma mynt, så handla försiktigt. Listan nedan kan vara användbar om du vill överväga att prova en mer äventyrlig investeringsstrategi.

ÖversiktPrestationVärderingUtdelningarMarginalerResultaträkningBalansräkningOscillatorerTrendföljande
Tickersymbol
1m Änd %
5m Änd %
15m Änd %
1h Änd %
4h Änd %
Änd %
1 vecka Änd %
1Må Änd %
3 månaders prestation
6 månaders prestation
YTD prestation
Årlig prestation
1-Y Beta
Volatilitet
1TMR001ETATRY MOUNT. RESORTS
0.00%0.00%−3.85%−3.85%−3.85%−3.85%−3.85%−3.85%−10.71%−19.35%−18.57%−28.57%0.634.00%