Aktiemarknadsindustrier ‒ Tunisien

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

Bransch
Börsvärde
Div yield FWD %
Förändring %
Volym
Sektor
Aktier
Reklam / marknadsföringstjänster659.841K TND0.00%600Kommersiella tjänster1
Jordbruksvaror / Fräsning1.35B TND3.13%−0.13%18.305KProcessindustrier2
Flygbolag41.418M TND0.00%4.99KTransporter1
Aluminium246M TND7.11%0.00%4.068KIcke-energimineraler1
Kläder / skodon21.022M TND5.94%+0.59%1Icke hållbara konsumentprodukter1
Drycker: alkoholfria3.064B TND5.98%+0.08%5.664KIcke hållbara konsumentprodukter1
Byggprodukter27.24M TND+1.49%33.313KProducenttillverkning1
Kemikalier: specialkemikalier337.094M TND7.34%+0.66%45Processindustrier3
Konstruktionsmaterial729.448M TND−1.47%51.673KIcke-energimineraler2
Containrar / förpackningar471.04M TND4.58%+0.80%6.544KProcessindustrier2
Varuhus135.6M TND0.00%106Detaljhandel1
Elektriska produkter79.446M TND1.36%+0.37%44.13KProducenttillverkning2
Elektronisk produktionsutrustning677.726M TND2.08%−0.59%4.397KElektronisk teknik2
Elektronikdistributörer147.295M TND8.35%+0.47%8.245KDistributionstjänster2
Butiker för elektronik / vitvaror6.023M TND−4.44%120Detaljhandel1
Ingenjörsvetenskap och konstruktion19.299M TND−0.59%6.524KIndustriella tjänster2
Finans / Uthyrning / Leasing334.906M TND6.54%−0.08%513Finans4
Finansiella konglomerat76.68M TND−1.41%9.807KFinans1
Livsmedel distributörer701.076M TND3.92%−0.39%545Distributionstjänster2
Livsmedelsbutiker138.722M TND−4.43%20Detaljhandel1
Livsmedel: kött / fisk / mejeri87.53M TND−0.16%176Icke hållbara konsumentprodukter1
Skogsprodukter49.915M TND4.55%−1.86%3.566KIcke-energimineraler1
Heminredning21.948M TND+4.12%20Konsumentvaror1
Hushåll / personlig vård676.329M TND3.99%−0.12%8.558KIcke hållbara konsumentprodukter1
Industrimaskiner155.013M TND8.55%−3.64%4.738KProducenttillverkning1
Informationsteknologitjänster70.965M TND9.40%+5.64%4.437KTekniska tjänster1
Försäkringsmäklare / tjänster129.675M TND2.56%0.00%3Finans1
Investmentbanker / mäklareFinans1
InvestmenthanterareFinans1
Investmentbolag / aktiefondDiverse1
Livs- / sjukförsäkring369.231M TND3.89%0.00%11Finans1
Stora banker1.052B TND2.48%+0.09%5.571KFinans2
Diverse kommersiella tjänster17.952M TND0.00%648Kommersiella tjänster1
Motorfordon133M TND7.37%−0.52%7.294KKonsumentvaror1
Multilinjeförsäkring652.142M TND3.41%−0.06%1.722KFinans3
Kontorsutrustning / material22.747M TND9.78%0.00%3.684KProducenttillverkning1
Rörledningar för olja och gas59.59M TND9.38%0.00%921Industriella tjänster1
Läkemedel: större246.074M TND6.10%−0.63%3.673KHälsoteknik2
Fastighetsförsäkring / skadeförsäkring129.31M TND6.17%−0.15%350Finans1
Järnvägar177.068M TND8.34%−0.02%97Transporter2
Fastighetsutveckling72.242M TND0.70%−0.40%492Finans3
Regionala banker9.789B TND6.32%−0.17%5.092KFinans10
Specialbutiker1.117B TND8.67%+0.27%4.414KDetaljhandel4
Grossistdistributörer19.482M TND+1.90%24.789KDistributionstjänster2