Aktiemarknadsindustrier ‒ Tunisien

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

Bransch
Börsvärde
Framtida utdelningsavkastning
Förändring % 1D
Volym 1D
Sektor
Aktier
Reklam / marknadsföringstjänster659.841KTND0.00%1.482KKommersiella tjänster1
Jordbruksvaror / Fräsning1.485BTND3.64%2.59%536Processindustrier2
Flygbolag46.728MTND2.33%5.97KTransporter1
Aluminium206MTND5.58%−1.67%250Icke-energimineraler1
Kläder / skodon20.189MTND0.00%0.00%751Icke hållbara konsumentprodukter1
Drycker: alkoholfria3.512BTND5.04%2.09%6.496KIcke hållbara konsumentprodukter1
Byggprodukter38.785MTND−0.17%4.605KProducenttillverkning2
Kemikalier: specialkemikalier347.637MTND4.83%1.11%134Processindustrier2
Konstruktionsmaterial692.527MTND−0.36%14.441KIcke-energimineraler2
Containrar / förpackningar400.212MTND3.32%1.03%1.438KProcessindustrier2
Varuhus125.807MTND0.00%101Detaljhandel1
Elektriska produkter79.218MTND3.51%0.09%6.506KProducenttillverkning2
Elektronisk produktionsutrustning563.036MTND3.28%0.37%5.187KElektronisk teknik2
Elektronikdistributörer157.179MTND10.35%−0.08%482Distributionstjänster2
Butiker för elektronik / vitvaror14.009MTND−1.88%509Detaljhandel1
Ingenjörsvetenskap och konstruktion86.999MTND−1.21%78.445KIndustriella tjänster3
Finans / Uthyrning / Leasing346.05MTND5.22%−0.26%1.267KFinans5
Livsmedel distributörer704.719MTND3.62%−0.81%2.526KDistributionstjänster2
Livsmedelsbutiker126.263MTND0.00%114Detaljhandel1
Livsmedel: kött / fisk / mejeri79.949MTND5.52%−3.01%216Icke hållbara konsumentprodukter1
Livsmedel: specialiteter / godis65.022MTND1.62%0.00%721Icke hållbara konsumentprodukter1
Skogsprodukter42.371MTND4.88%−1.20%692Icke-energimineraler1
Heminredning21.08MTND0.59%20Konsumentvaror1
Hushåll / personlig vård689.398MTND0.00%−0.59%3.209KIcke hållbara konsumentprodukter1
Industrimaskiner181.787MTND7.29%0.00%635Producenttillverkning1
Informationsteknologitjänster86.614MTND7.00%0.00%2.39KTekniska tjänster1
Försäkringsmäklare / tjänster133MTND2.20%0.00%20Finans1
Investmentbanker / mäklare212.8MTND7.89%0.00%571Finans1
Livs- / sjukförsäkring494.355MTND1.41%1.58%42Finans2
Stora banker1.015BTND2.24%1.81%276Finans2
Diverse kommersiella tjänster18.579MTND0.00%15Kommersiella tjänster1
Motorfordon246.495MTND6.04%4.18%9.191KKonsumentvaror1
Multilinjeförsäkring945.645MTND2.83%−0.88%1.762KFinans4
Kontorsutrustning / material16.129MTND7.41%−0.68%771Producenttillverkning1
Rörledningar för olja och gas53.052MTND8.58%−0.08%1Industriella tjänster1
Läkemedel: större245.16MTND5.30%3.51%5.912KHälsoteknik2
Järnvägar133.221MTND8.47%0.12%4.315KTransporter2
Fastighetsutveckling36.997MTND−3.71%24Finans2
Regionala banker9.739BTND4.69%−0.08%4.004KFinans10
Specialbutiker1.023BTND6.40%0.33%88Detaljhandel4
Textiler9.848MTND0.00%214Processindustrier1
Grossistdistributörer18.11MTND2.10%15.416KDistributionstjänster2