Om

De brittiska börserna är också kända som andelsmarknader lokalt. Huvudbörsen för aktier är Londonbörsen som är indelad i FTSE 100 (large cap), FTSE 250 (mid caps) och AIM (small caps). Du skulle tro att majoriteten av volymen skulle vara i FTSE 100-företagen, men i Storbritannien rymmer AIM-marknaden en stor volym och kan ha några stora möjligheter. Eftersom den brittiska aktiemarknaden är en av de största i världen hittar du alltid ett brett utbud av företag som är involverade i alla branscher i nästan alla länder.

Penny-aktier i Storbritannien, även kända som öresaktier lokalt, är mycket populära hos traders eftersom de är billiga. Detta gör det möjligt för en trader att starta en portfölj utan att behöva mycket kapital. De är mer spekulativa och flyktiga än aktier av väletablerade företag och kan göra stora rörelser på kort tid. Brittiska penny-aktier har ett lågt värde, ett relativt litet marknadsvärde och företaget har vanligtvis en kort driftshistoria.