Om

Gränserna mellan de globala marknaderna blir alltjämt otydligare, och därför är det viktigt att se på det ur ett globalt perspektiv när man analyserar marknadstrender. Vi hoppas att du hittade hit just därför. Här hittar du inspiration i trendiga idéer och information — använd informationen väl.

Toppekonomier

BNP
Reala BNP
Ränta
Inflationsränta
Arbetslöshetsgrad
Bytesbalans
World GDP
 
   
United States GDP
 
   
China GDP
 
   
Japan GDP
 
   
Germany GDP
 
   
United Kingdom GDP
 
   
France GDP
 
   
India GDP
 
   
Italy GDP
 
   
Canada GDP
 
   
South Korea GDP
 
   
Russia GDP
 
   
Brazil GDP
 
   
Australia GDP
 
   
United States Real GDP
 
   
China Real GDP
 
   
Japan Real GDP
 
   
Germany Real GDP
 
   
United Kingdom Real GDP
 
   
France Real GDP
 
   
India Real GDP
 
   
Italy Real GDP
 
   
Canada Real GDP
 
   
South Korea Real GDP
 
   
Russia Real GDP
 
   
Brazil Real GDP
 
   
Australia Real GDP
 
   
United States Interest Rate
 
   
China Interest Rate
 
   
Japan Interest Rate
 
   
Germany Interest Rate
 
   
United Kingdom Interest Rate
 
   
France Interest Rate
 
   
India Interest Rate
 
   
Italy Interest Rate
 
   
Canada Interest Rate
 
   
South Korea Interest Rate
 
   
Russia Interest Rate
 
   
Brazil Interest Rate
 
   
Australia Interest Rate
 
   
United States Inflation Rate YoY
 
   
China Inflation Rate YoY
 
   
Japan Inflation Rate YoY
 
   
Germany Inflation Rate YoY
 
   
United Kingdom Inflation Rate YoY
 
   
France Inflation Rate YoY
 
   
India Inflation Rate YoY
 
   
Italy Inflation Rate YoY
 
   
Canada Inflation Rate YoY
 
   
South Korea Inflation Rate YoY
 
   
Russia Inflation Rate YoY
 
   
Brazil Inflation Rate YoY
 
   
Australia Inflation Rate YoY
 
   
United States Unemployment Rate
 
   
China Unemployment Rate
 
   
Japan Unemployment Rate
 
   
Germany Unemployment Rate
 
   
United Kingdom Unemployment Rate
 
   
France Unemployment Rate
 
   
India Unemployment Rate
 
   
Italy Unemployment Rate
 
   
Canada Unemployment Rate
 
   
South Korea Unemployment Rate
 
   
Russia Unemployment Rate
 
   
Brazil Unemployment Rate
 
   
Australia Unemployment Rate
 
   
United States Current Account
 
   
China Current Account
 
   
Japan Current Account
 
   
Germany Current Account
 
   
United Kingdom Current Account
 
   
France Current Account
 
   
India Current Account
 
   
Italy Current Account
 
   
Canada Current Account
 
   
South Korea Current Account
 
   
Russia Current Account
 
   
Brazil Current Account
 
   
Australia Current Account