ReutersReuters

Förlängning av aktieåterköpsprogrammet

Styrelsen för Initiator Pharma A/S ("Initiator" eller "Bolaget") har idag beslutat att förlänga löptiden för aktieåterköpet till och med den 26 juli 2022

Hänförligt till bolagets pressmeddelande den 22 juni 2022 avseende återköp av aktier har styrelsen i Initiator idag beslutat att förlänga löptiden för återköpet av aktier till och med den 26 juli 2022. Ursprungligen var återköpet planerat att slutföras senast den 14 juli 2022, men eftersom Initiator ännu inte har förvärvat erforderligt antal aktier, totalt 24 000, är en förlängning av aktieåterköpsprogrammet nödvändig. Initiator kommer att offentliggöra ett pressmeddelande när återköpet av 24 000 aktier har slutförts den 26 juli 2022 eller tidigare.

Registrera dig för att läsa hela texten
News unlock banner