ReutersReuters

Slutförande av aktieåterköpsprogram i Initiator Pharma

Initiator Pharma A/S ("Initiativtagare" eller "Bolaget") har idag slutfört det aktieåterköp som offentliggjordes den 22 juni 2022

Initiator har idag slutfört återköpet av aktier som offentliggjordes den 22 juni 2022 och förlängdes den 14 juli 2022. I samband med återköpet har Bolaget köpt totalt 24 000 aktier ("Egna Aktier") till en genomsnittskurs om 7,36 kronor.

Initiativtagaren har sålt Egna Aktier till vissa styrelseledamöter inom ramen för LTI2021-programmet. Varje aktie såldes till ett pris av 0,105 DKK per aktie motsvarande nominellt värde.

Den sammanlagda likviden från försäljningen av egna aktier uppgår till 2 520 DKK.

Registrera dig för att läsa hela texten
News unlock banner